2012 års Europeiska Fa-konferens har hållits i Belgien

Den Europeiska Fa-konferensen 2012 hölls den 27 oktober i Saint–Michel teatern i Bryssel. Det var över 1000 deltagare från 22 länder, inkluderat Belgien, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Frankrike, Storbritannien, Irland, Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Italien, Grekland, Lettlend, Rumänien, Polen och Serbien. 20-talet utövare från olika länder delade med sig av deras kultiveringserfarenheter och deras berättelser översattes till 19 språk.

Utövarna delade med sig om hur de såg inåt, släppte mänskliga fasthållanden och sitt ego, för att samarbeta med varandra bättre inom olika sanningsklargörande projekt. En ny utövare som börjat utöva Falun Gong tidigare i år berättade att hon börjat byta fokus från sin egen kultivering till att mer gå ut och tala med folk om Falun Gong och förföljelsen.

 
 
 
Utövare utbyter erfarenheter vid den Europeiska Fa-konferensen i Bryssel

Att kultivera bort tävlingsmentalitet

Dai från norra Europa delade med sig av erfarenheterna av att göra telefonsamtal till polisstationer i Kina. I början rördes hennes hjärta när hon träffade på poliser som svor åt Dafa och Mästaren. Om polisen talade högt till henne så talade hon ännu högre tillbaka och tyckte att hon måste tala högre än polisen för att de skulle lyssna på vad hon sade. Men Mästarens undervisning fick henne att se att hon faktiskt hade en tävlingsmentalitet och att hon var arg på polisen, och hon kunde inte släppa det.

Dai kopplade tävlingsmentaliteten till att hon influerats av den kommunistiska partikulturen. Hon ansträngde sig därför mycket på att medvetet få bort den mentaliteten hos sig själv genom att läsa de Nio kommentarerna om kommunistpartiet och andra relaterade böcker. Till en början ville hon inte titta på det och hon kunde lätt brusa upp när andra kritiserade henne. Gradvis började hon kunna uthärda, istället för att motbevisa, men hon bar det med tårar och tyckte att hon blev illa behandlad. När hennes hjärta rördes så studerade hon Fa och lugnade ner sig. Under tiden kände hon hur hon gradvis faktiskt blev snällare.


Att uppskatta och förstå medutövare

Jessica från Belgien berättade hur hon gått från att se utåt till inåt. Hon sade, ”Under en period så hade jag en konflikt med en annan utövare. Vartenda ord som den utövaren sade verkade riktas mot mig, men jag såg endast den utövarens fel och mänskliga fasthållanden. Då så ville jag alltid undvika honom när jag såg honom online.” Jessica insåg attt hon borde förbättra sitt xinxing och inte undvika problemet. Så hon studerade Fa intensivt och sände upprätta tankar för att ta bort muren mellan henne själv och utövaren. När hennes xinxing förbättrades så upptäckte hon att utövarens problem bara var en spegelbild av hennes egna.

Även om hon insåg detta så kunde hon fortfarande inte bara släppa det utan fortsatte att ha dåliga tankar om utövare. Efter ett tag kom hon plötsligt på att de fasthållanden hon såg hos utövaren inte var hans sanna natur utan något han förorenats av, och att han inte kunde se detta mitt uppe i det, och att han faktiskt också egentligen var besvärad av detta.

När Jessica gjort sitt eget hjärta större så kände hon sig lättare till mods. När andra klagade på den här utövaren till henne, så berördes hon inte och kände sig mer omtänksam mot den utövaren, och hon kunde hantera konflikterna mellan utövarna mer harmoniskt.

Kultivering gör familjerelationerna mer harmoniska

Krystal från Storbritannien hade inte så bra relation med sin svärmor innan hon började att utöva Falun Gong. En mängd småsaker växte sig till att bli en svår situation under åren. Svärmodern gnatade om en massa saker och ibland gjorde hon Krystal upprörd.

När Krystal började att kultivera så blev relationen med svärmodern en verklig prövning. Krystal bestämde sig för att förhålla sig till det hela som en utövare och när svärmodern gnatade på henne så log hon bara och tog det lätt. Hon log mer och tog hand om svärmodern mer. Helt oväntat och på väldigt kort tid så märkte Krystal hur svärmoderns attityd mot henne förändrades och att svärmodern sedan, med hjälp av Krystal och maken, också började att utöva Falun Gong och såg dramatiska förbättringar på sin hälsa. Närhelst svärmoderns vänner lovordade henne för hennes hälsa så svarade hon alltid, ”Du borde lära dig Falun Gong. Falun Dafa är fantastiskt!”

Efter Fa-konferensen konstaterade många av deltagarna att varenda erfarenhetsberättelse hade små guldkorn att inspireras av och var till hjälp att se de egna tillkortakommandena i kultiveringen. Den årliga Europeiska Fa-konferensen är som en källa där man kan stanna upp och fylla på reserverna, för att sedan ta fler flitiga steg framåt på kultiveringsvägen.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.