Tyskland: International Society of Human Rights fördömer organskörden

Den 7 november 2012 höll International Society of Human Rights i Tyskland en presskonferens i Düsseldorf för att uppmärksamma människorättsbrotten i Kina. Talarna underströk att den enda lösningen är att det kinesiska kommunistpartiets (KKP) tyranni upphör. Talarna fördömde KKPs organskörd från levande Falun Gong-utövare. Internatonal Society for Human Rights har föreningar i över 30 länder- Det var första gången som en europeisk människorättsorganisation fördömde organskörden officiellt.

 
Presskonferensen

Från vänster: Manyan Ng, styrelsemedlem i International Society of Human Rights; Zhang Erping, en Falun Gong-utövare; en talesman för International Society of Human Rights

Zhang Erping, en Falun Gong-utövare och ordförande för Association for Asian Research, visade en video under namnet ”Killed for Organs”. Därefter presenterade han en del bevis på organskörd i Kina, särskilt organskörd från Falun Gong-utövare.

Manyan Ng, en styrelsemedlem i International Society of Human Rights, påpekade att det pågår olaglig organhandel i andra länder, men det är en viktig skillnad mellan de länderna och Kina. I Kina så stödjer regeringen, militärsjukhusen och arbetslägren den olagliga organhandeln. En del av organskörden i Kina är förföljelsen av Falun Gong. I andra länder är organstölderna ett resultat av individuella brott.


Zhang Erping nämnde även det som regeringar i flera andra länder har gjort för att stoppa organskörden. Till exempel lade USAs regering till en ny fråga i frågeformuläret till visumansökan i juni 2011: ”Har du någonsin varit i direkt kontakt med påtvingad transplantation av mänskliga vitala organ eller människovävnad.” I april 2012 lades en ny lag till i Israel för att förhindra ”organhandelsturism”, och förbjöd försäkringsbolag att täcka israeliska turisters kostnader för organtransplantationer utomlands.

Manyan Ng sade att sedan 2006 fick det tyska utrikesdepartementet en rapport om organskörden från Falun Gong-utövare i Kina. Författarna till boken ”Blodig skörd”, David Kilgour och David Matas, hade även kontakt med det tyska utrikesdepartementet.

Ng sade att fem politiska partier vid det tyska parlamentet höll en hearing om organskördsfrågan, och så vitt han visste, så hade även förbundskansler Angela Merkel kännedom om detta. Dock har den tyska regeringen ännu inte tagit någon offentlig ståndpunkt i frågan.

Zhang Erping och Manyan Ng bad den tyska regeringen att erkänna KKPs onda natur och bryta tystnaden samt fördöma organskörden, ett brott mot mänskligheten.

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2012/11/14/136314.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.