Polen: Besökare på en hälsomässa fördömer organstölderna

Den 36:e hälsomässan hölls den 5-7 oktober 2012 på Katowice kommunala kulturcenter. Falun Gong-utövare i Polen deltog och lärde ut övningarna avgiftsfritt som de alltid gör. De lade även vikt vid att informera besökarna om det kinesiska kommunistpartiets (KKP) organstöldern från levande Falun Gong-utövare. Besökarna skrev på petitionen och fördömde det här barbariska.


Utövare i Polen introducerar Falun Dafa på Katowice hälsomässa och visar Falun Gongs övningar

 
Utövare i Polen introducerar Falun Dafa på Katowice hälsomässa och visar Falun Gongs övningar
 
En polska skriver på petitionen för att få ett slut på KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare
 
En polska skriver på petitionen för att få ett slut på KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare
 
Polacker köar för att skriva på petitionen som fördömer KKPs organstölder från levande Falun Gong-utövare
 
En polsk utövare talar med en polska om Falun Gong och förföljelsen
 
Besökare lär sig Falun Gongs övningar på hälsomässan

Utövarna fanns på olika platser på mässan och delade ut information om Falun Gong och om övningsplatsen i Katowice. Samtidigt berättade de om det kinesiska kommunistpartiets brott mot Falun Gong-utövare och särskilt organskörden från levande Falun Gong-utövare.

Skillnaden nu från tidigare år var att det var flera som sade till utövarna att de hade hört talas om förföljelsen på TV, i tidningarna och via Internet. De sade att folk inte borde acceptera förföljelsen och att det är allas ansvar att motsätta sig den och sätta ett stopp för förföljelsen.

På platsen där utövarna lärde ut övningar så kom besökarna i grupper för att lära sig. De lärde sig de första fyra övningarna och flera blev både stolta och glatt överraskade när de lärt sig dem. Flera ville veta var övningsplatsen låg och många ville köpa Zhuan Falun. Vissa väntade till sist och gav utövarna en kram för att uttrycka sin uppskattning och de sade att de fått en obeskrivlig känsla inom sig när de gjorde övningarna. De hade aldrig tidigare känt så.De kände en stark energi som gjorde att de kände sig mycket behagliga både fysiskt och psykiskt. Falun Gong är underbart. Utövarna sade att den underbara övningsmetoden förföljs i Kina och att utövarna till och med får sina organ skördade medan de fortfarande är vid liv. Många sade att de redan skrivit på petitionen.

Utövarna delade ut närmare 3000 informationsfoldrar på mässan och omkring 800 skrev på petitionen som fördömer förföljelsen.

Översatt från: http://en.minghui.org/html/articles/2012/10/14/135858.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.