Free China väckte intresse i Sveriges riksdag

Prisad film uppmärksammar förföljelse i Kina
 

 
Kean Wong, Free Chinas producent och Jennifer Zeng, filmens kvinnliga huvudperson gästade Sveriges Riksdag vid visningen av Free China: The Courage to Believe. (Foto: Eva Sagerfors/Epoch Times)

På tisdagen visades den prisbelönta dokumentärfilmen ”Free China: The Courage to Believe” för en intresserad skara i Sveriges Riksdag. Särskilda gäster var filmens producent Kean Wong och den kvinnliga huvudpersonen Jennifer Zeng som kommit dit från New York.

Filmen har ännu inte släppts offentligt men har under det senaste året visats på filmfestivaler och privatvisningar runt om i världen, bland annat i USA:s kongress och i Europaparlamentet. I veckan hade turen kommit till den svenska riksdagen.

I filmen får man följa två personers berättelser om hur de blev fängslade för sin tro i Kina. Deras öden delas med hundratusentals samvetsfångar som är fängslade i Kina idag. Filmen tar bland annat upp de hemska förhållandena i arbetslägren i form av organstöld och både fysisk och psykisk tortyr.

Jennifer Zeng påminde innan filmen började:

- Kom ihåg, jag står inte här för att ge en historielektion. Detta händer nu.

År 2006 blev det känt att det finns ett statligt system i Kina för att få tag i organ för transplantation. Kunder är rika kineser och västerlänningar. Statliga sjukhus hade hemsidor som lovar snabb matchning av organ av fin kvalitet. Organen kommer från levande människor. Enligt undersökningar och intervjuer är det samvetsfångar: kristna, uigurer, politiskt oliktänkande och Falun Gong-utövare som ofrivilligt utgör organbanken.

Charles Lee och Jennifer Zeng som delar med sig av sina berättelser i filmen, utövar båda qigong- och meditationsmetoden Falun Gong, som sedan 1999 är förbjuden i Kina. I filmen får man också följa hur metoden, som handlar om att leva efter principerna sanning, godhet och tålamod, snabbt blev populär i Kina under 90-talets början. Det kinesiska kommunistpartiet stöttade metoden, som medförde att moralen i samhället höjdes och att folk höll sig friskare, tills partiet uppskattade att antalet utövare var fler än medlemmarna i kommunistpartiet, det vill säga åtminstone 70 miljoner. Falun Gong förbjöds, utövare fängslades och enorma förtalskampanjer och omskolningsprogram sattes igång.

Kean Wong berättade att han märkt att folk tack vare filmen börjar få upp ögonen för förföljelsen av Falun Gong i Kina.

 
Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M) har hand om SRHR- och människorättsfrågor i utrikesutskottet. Hon lärde sig mer genom filmen och tycker att det är viktigt att många får se den. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times)

Trots att riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M) följer med i människorättssituationen i världen så var detta nytt för henne. Hon visste inte att förföljelsen är så omfattande och allvarlig. Hon tycker att filmen är mycket bra.

- Den borde alla se!

Hon var en av de politiker som ordnade så att filmen kunde visas i riksdagen.

Efter filmen svarade Kean Wong, Jennifer Zeng och Peter Ebertz, ordförande i International Society for Human Rights, på frågor från åskådarna.

På frågan om vad Sverige kan göra åt situationen svarade Wong att det är viktigt att alltid ta upp mänskliga rättigheter, religions- och yttrandefrihet vid möten med Kina.

- Det ligger i båda ländernas intresse.

För att få ett fritt Kina är det viktigt att informera människor över hela världen.

- Tänk om alla regeringar ställde krav vid affärer med Kina, sade hon.

 
Boriana Åberg (M) var en av de riksdagspolitiker som anordnade filmvisningen i riksdagen den 12:e mars 2013. Hon kände starkt för filmen bland annat eftersom hon själv vuxit upp i ett kommunistland. (Foto: Anne Hakosalo)

Att se ofriheten hos folket i Kina väckte känslor hos Boriana Åberg (M) som själv växt upp i en kommunistdiktatur, i Bulgarien. För henne är Jennifer Zeng en verklig hjälte. Hon tycker det är synd att de frågor som tas upp i filmen inte ges utrymme i medierna och tillägger att människorättsfrågor inte väcker tillräckligt intresse hos folk.

 
Annelie Enochson (Kd) passade på att ställa frågor till panelen efter filmvisningen. Hon driver också människorättsfrågor för Kina i sitt riksdagsarbete. (Foto: Riksdagens foto)

Många var imponerade av Zengs mod att gå ut med sin berättelse. Men visst får hon påtryckningar och familjen i Kina får regelbundna besök och uppmanas att säga till Zeng att vara tyst. Hon säger ändå att hon kommer att fortsätta tills förföljelsen är över.

- Hur kan vi se oss som fria när en femtedel av världens befolkning inte är det? Vi kan hjälpa till att förändra och skapa historia.

Hon ser trots allt en ljusning. För bara några år sedan när de började göra filmen hade 77 miljoner kineser begärt utträde ur kommunistpartiet och dess relaterade organisationer. Nu är siffran uppe i 130 miljoner. Det är ett tecken på att folk i Kina håller på att vakna, de inser att något i Kina är väldigt fel. Det är viktigt att underlätta för folket i Kina att få information.

Annelie Enochson (KD) är väl insatt i människorättsliga frågor och vad som pågår i Kina. Hon arbetar bland annat för att förbättra situationen för uigurerna i nordvästra Kina. Att få höra Jennifer Zengs och Charles Lees berättelser berörde henne och hon menade att deras individuella berättelser hjälper till att ge förföljelsen ansikte istället för den bara redovisas som siffror i statistiken.

- Religions- och yttrandefrihet, åsikts- och samvetsfrihet. De friheterna är oerhört viktiga för mig. Om de fanns i Kina skulle Kina vara fritt nu.

Källa: http://www.epochtimes.se/articles/2013/03/15/24800.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.