Den elfte erfarenhetsutbyteskonferensen har hållits i Israel

Den elfte erfarenhetsutbyteskonferensen i Israel hölls under festliga omständigheter den 28 september. De Dafa-utövare som deltog i konferensen kom så långt bort som från Kiev i Ukraina, Riga i Lettland, Moskva och Pyatigorsk i Ryssland.

Tretton utövare delade med sig av sina personliga kultiveringserfarenheter och berörde en hel del områden av livet och kultiveringen. Utbytet var av karaktären hos en beslutsam Dafa-kultiverare som överkommer svårigheter och räddar kännande varelser.

 

En utövare delade med sig av att hon fått ett par akuta åkommor efter ett par års utövning och hur oupprätta tankar fått henne att acceptera sjukdomen som sådan till dess hon nådde en vändpunkt då hon insåg att det var fel. Under den processen insåg hon också att som följd av hennes egna tillkortakommanden så hade hon inte delat med sig om sin situation öppenhjärtigt för sina medutövare, och därför hade det dragit ut på tiden. Under tiden som hon skrev erfarenhetsberättelsen hae hon dessutom insett att hon behandlat situationen som ett egey problem under kultiveringen, istället för att förstå att hela ”sjukdomen” bara var ett störande hinder för henne för att klargöra sanningen och rädda kännande varelser.

En Dafa-utövare delade med sig av hur hon blivit slapp och mer hållit fast vid bekvämlighet under åren av kultiverig utan att ha lagt märke till det, till dess hon insåg att hon borde tillbringa mer tid med medutövare för att höja sig. Hon började att delta i Fa-studiegruppen.

En annnan utövare delade med sig om hur hon klargjort fakta om påtvingad organskörd från levande Falun Gong-utövarei Kina för olika religiösa ledare, frontfigurer i samhället och media.

 

En utövare delade med sig om hur han bestämde sig för att se inåt och se sitt fasthållande när han blev kritiserad för sin erfarenhetsberättelse. Han gick alltså med på att släppa väldigt envisa känslor som han inte hade kunnat göra sig av med tidigare.

Ett par utövare som arbetar med media delade med sig om deras beslutsamhet till att gå sina vägar med en tro på Fa och delta i mediaprojektet som heltidsanställda, trots att de inte visste om de skulle kunna få betalt. De berättade även om det genombrott som utgåvan fått under en mycket svår tid. En annan utövare som arbetar i ett annat mediaprojekt delade med sig om hennes beslutsamhet att kutivera och sin beslutsamhet i sitt jobb. De här erfarenheterna pekar på att utövares beslutsamhet får dem att överkomma svårigheter som är nästintill omöjliga att överkomma.

En utövare på plats sade ”efter att ha hört erfarenhetsberättelserna kände jag mig mer klar och medveten. I varje berättelse kunde jag se en utövares väg, uppvaknande och beslutsamhet, vilja och övertygelse. Det kändes helt fantastiskt samtidigt som jag kunde se mina egna tillkortakommanden.”

Intill konferensdagen hölls även två andra aktiviteter varav en var en namninsamling för att få ett stopp på organstölderna och den andra aktiviteten var en gemensam Fa-studie i grupp.

 
 
 
Utövarna visar Falun Gongs övningar under en paus på konferensdagen

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/10/142641.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.