Svenska Falun Gong-utövare önskar Läraren Gott Nytt År!

 
Svenska Dafa-utövare önskar vördade Mästaren Gott Nytt År!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.