Kinas "omskolningsläger": Att byta ut ett system med förtryck mot ett annat?

2013-12-17

Att Kina säger sig överge omskolningslägren riskerar att stanna vid en kosmetisk förändring där myndigheterna i stället trappar upp andra former av förföljelse, säger Amnesty International.

Samtidigt som omskolningslägren stängs, ökar de kinesiska myndigheterna användandet av så kallade svarta fängelser, tvångsrehabiliteringscenter och hjärntvättcenter.

"Att ta bort omskolningslägren är ett steg i rätt riktning. Nu verkar det dock bara röra sig om en kosmetisk förändring för att dämpa allmänhetens ramaskri över omskolningslägen där övergrepp och tortyr är vardagsmat", meddelade Corinna-Barbara Francis, forskare inom Amnesty Internationals Kinaavdelning.

"Det är tydligt att den underliggande policyn att straffa människor för politiska aktiviteter eller religiös övertygelse ligger fast. Övergreppen och tortyren fortsätter, fast i en annan form."

Den 15 november 2013 lät Kina meddela beslutet att upphöra med de mångåriga omskolningslägren, som i årtionden har använts för att godtyckligt spärra in hundratusentals personer utan varken formella anklagelser eller rättegångar.

"Omskolningsprocessen" drabbade ofta de som internerats för sin politiska, religiösa eller personliga övertygelse och offren utsattes för olika slags tortyr för att tvinga dem att överge sin övertygelse och alla förknippade aktiviteter.

Amnesty Internationals undersökningar visar dock att myndigheterna i stället trappar upp andra sätt att bestraffa dessa typer av individer.

Gamla omskolningsläger görs om och ibland byter de bara namn. Några har öppnats igen, eller kallas nu för tvångsrehabiliteringscenter, så kallade drogomskolningsläger. De flesta erbjuder ingen drogrehabilitering att tala om utan fungerar i princip likadant som de gamla omskolningslägren, där fångarna kan hållas inspärrade under flera år och utsättas för övergrepp och tvångsarbete.

Myndigheterna har också utökat användningen av hjärntvättcenter, som ibland officiellt benämns rättsuppfostringsklasser, som i första hand används för att tvinga Falun Gong-utövare att överge sin övertygelse, ofta genom användning av tortyr och övergrepp.

De har även ökat användningen av så kallade svarta fängelser, det vill säga inofficiella interneringsenheter. De skapas ofta på till synes slumpmässiga platser, som exempelvis hotell och övergivna byggnader och används för att spärra in petitionärer.

Dessa fängelser har inget stöd i kinesisk lag och myndigheterna fortsätter att förneka deras existens, vilket ytterligare ökar riskerna för människorättsbrott jämfört med omskolningslägren.

Tortyr används i stor skala i både svarta fängelser och hjärntvättcenter.

Fångar i omskolningsläger har berättat för Amnesty International hur de blivit brutalt misshandlade med bland annat elektriska batonger, hur de förnekats mat, utsatts för simulerade drunkning, injicerats med okända droger och lagts på sträckbänk.

Zhang Lianying, 52 år, har förts till omskolningsläger vid tre tillfällen för att hon vägrat ge upp sin religiösa övertygelse. I det Masanjias ökända tvångsarbetsläger torterades hon i sträckbänk över 20 gånger, under flera dagar åt gången. Hon kläddes ofta av naken under tortyren, fick ingen mat eller dryck och tilläts heller inte att sova eller gå på toaletten.

Hon berättar för Amnesty International att misshandeln inleddes omedelbart efter att hon kom till lägret.

"En manlig vakt slog mig upprepade gånger i ansiktet med handbojor och knytnävar. De bände upp min mun och turades om att slå på munnen och tänderna med metallskedar. Blodet forsade ur munnen. Manliga och kvinnliga vakter tog tag i håret och slog mitt huvud mot väggen och bordet."

Andra fångar beskriver hur de utsatts för psykisk tortyr där de fått höra att de burit skulden för att deras äktenskap tagit slut. Släktingar hotades och de fick höra att familjerna inte fick besöka dem förrän de "erkände". En del fångar tvingades också bestraffa och "omskola" andra fångar.

"Många fångar som tillbringar år i omskolningsläger skickas nu direkt till svarta fängelser, hjärntvättcenter och drogomskolningsläger, för att de vägrar ge upp sina rättigheter eller sin övertygelse" förklarar Corinna-Barbara Francis.

"Det kinesiska myndigheterna måste omedelbart sluta med alla former av godtyckliga interneringar och säkerställa att det införs lagar som skyddar fångars rättigheter, i enlighet med internationella standarder."

"Det krävs en grundläggande förändring av de policys som ligger som bas för förtrycket och som tar ifrån fångarna deras mest grundläggande rättigheter. Så länge dessa policys kvarstår kommer de kinesiska myndigheterna bara att hitta andra vägar att bestraffa individer som de anser utgör hot."

Källa: http://www.amnesty.org/en/news/china-s-re-education-through-labour-camps-replacing-one-system-repression-another-2013-12-17

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.