Fler antydningar om att Jiang Zemin kan komma att utredas

Wang Qishan i Folkets stora sal i Peking, 5 mars 2014. Wang antydde nyligen att ännu större mål kan bli aktuella i partiets pågående antikorruptionskampanj. (Feng Li/Getty Images)

Wang Qishan, som är högst ansvarig för korruptionsbekämpning i Kina, gav nyligen en kryptisk kommentar om vad som ska hända med den stora antikorruptionskampanjen i Kina framöver.

Det hela hände under ett möte med Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens, som är ett slags rådgivande organ som partiet använder för att ge sken av att man låter "folket" ta del av beslutsfattandet. Wang talade i den vanliga partistilen i 70 minuter, och det var när han därefter svarade på frågor som kommentaren fälldes.

Någon frågade då Wang om antikorruptionskampanjen skulle ge sig på någon ännu större "tiger" än Zhou Yongkang, som man nyligen meddelade att man utreder. Zhou var högste chef för partiets säkerhetsapparat mellan 2007 och 2012, och var tidigare chef för byrån för offentlig säkerhet och en av Kinas mest fruktade män. Båda dessa jobb fick han genom Jiang Zemin, som var partiets mäktigaste man genom 90-talet och in på 00-talet. Om det finns någon större "tiger" än Zhou Yongkang kvar inom partiet för nuvarande ledaren Xi Jinping att ge sig på, så är det Jiang Zemin själv.

Wang log, men gav inget egentligt svar på frågan. Han fick då skämtsamt frågan om hans svar var "ni vet vad det gäller". Den här undanglidande frasen har blivit berömd sedan partitjänstemannen Lu Xinhua använde den i mars för att avvärja en fråga om huruvida just Zhou Yongkang utreddes. Den kinesiska frasen – "ni dongde" på kinesiska – har nu kommit att i princip betyda ett dolt bekräftande.

Wang, däremot, log och sade: "Ni kommer att förstå allt eftersom".

Samma dag som Wang fällde denna kryptiska kommentar publicerade Yan Shaowei, erfaren reporter på statliga nyhetsbyrån Xinhua, en artikel om hur över 20 partitjänstemän från Shanxiprovinsen rensats ut. Shanxi är en provins som är rik på kol, och ses allmänt som extremt korrumperad.

Enligt Yan håller Wang på att slita sönder intressegrupperna, "tigrarna", "de stora tigrarna" och "spindelnäten" som har kommit att täcka det politiska landskapet i Kina, och banar därmed väg för reformer.

Yan Zhaoweis referens till "spindelnät" kan liksom Wangs kryptiska kommentar handla just om Jiang Zemin. Jiang tog makten 1989 och avgick inte från sin sista officiella post förrän 2005. Han tillsatte många av de tjänstemän som Xi Jingping nu långsamt gör sig av med. Förutom Zhou Yongkang, som ledde Jiangs förföljelse av den andliga metoden Falun Gong, är en av de mäktigaste som hittills fallit Xu Caihou, som var en av de högsta militära ledarna.

Det system av inflytanden som Jiang skapade genom att tillsätta så många tjänstemän som var direkt beroende av honom för sin karriär har av många liknats vid ett spindelnät, och Jiang själv kallas numera för en "halvdöd spindel" på internet i Kina, eftersom Xi håller på att montera ner hans maktbas fullständigt.

Rapportering av Frank Fang och Matthew Robertson

Källa: http://www.epochtimes.se/Fler-antydningar-om-att-Jiang-Zemin-kan-komma-att-utredas-a27321.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.