Svensk erfarenhetsutbyteskonferens i Stockholm gör lokala utövare mer flitiga

Den 6 september 2014 hölls den svenska Fa-konferensen för erfarenhetsutbyte på Nordic Light Hotel i Stockholm. Konferensdeltagarna kom förutom från Sverige även från Norge, Danmark, Finland samt andra europeiska städer. Elva västerländska och kinesiska utövare delade med sig av sina kultiveringserfarenheter i olika projekt med syfte att medkännande väcka människor.

 

 

 
Utövare delar med sig av sina kultiveringserfarenheter på scenen

Att släppa sitt ego under Shen Yun promotion

Guan Jing, en ung mjukvaruingenjör, berättade lite om de sex år hon kultiverat. Hon sade att hon insett att alla svårigheter hon ställts inför varit tester för att se om hon skulle fortsätta att tro på Läraren och Fa och om hon skulle kunna släppa mänskliga fasthållanden. Hon delade med sig av sina erfarenheter av att marknadsföra föreställningen Shen Yun för två år sedan.

När det behövdes fler utövare för marknadsföringen så frågade en av koordinatorerna om hon kunde ta lite ledigt från jobbet och hjälpa till. Företaget hon jobbade vid skulle säga upp flera anställda. Hon var lite orolig för att mista sitt jobb när hon skulle ansöka om ledighet och efter att ha funderat fram och tillbaka på saken bestämde hon sig för att släppa känslorna och ändå ta ledigt.

När marknadsföringen var över så offentliggjorde hennes arbetsledare vilka som måste gå och att hon själv fortfarande hade jobbet kvar.

Förbättra mitt hjärtas natur och samtidigt väcka människor

Hao flyttade till huvudstaden från en mindre stad och lade all sin kraft på att dela informativa tidningar och tala med folk om Falun Dafa och förföljelsen på turistplatser. Hon slutade inte hur än svårt det än var och berättade hur hon ökade sin tolerans.

När hon ser tillbaka såg hon att så länge hon hjälpte människor att vakna så fick hon allt hon behövde.

Peter och hans hustru började att utöva 1995. Peter arbetar som dykarexpert och har till sin natur en stor ansvarskänsla. Han lägger ner stor möda på sitt arbete så att han inte gör några misstag. Men han var inte beredd på att ta på sig ansvar för ett område som var okänt för honom.

För två år sedan, när han sett filmen ”Free China the Courage to Believe”, visste han att den filmen skulle hjälpa människor att förstå Falun Dafa och förföljelsen.

Peter delade med sig om hur han kom över bekvämlighet, intolerans, dålig självkänsla osv. Uppmuntrad att medutövare tog han sitt ansvar som Dafa-utövare.

Peter vill framföra ett tack till Läraren från hela sitt hjärta, för att ha arrangerat detta för honom så att fler människor kan vakna till sanningen.

Att kultivera och rädda människor vid annonsförsäljning

Zhang berättade att hon använde sin lediga tid till att sälja annonser för tidningen Epoch Times. Hon hade insett att annonsförsäljning och räddandet av människor via media under Fa-upprätandet är viktigt. Så länge hon gjorde saker med ett rent hjärta kunde Läraren hjälpa till. Hon insåg även att uthållighet leder till framgång!

På hennes kultiveringsväg hade Läraren alltid låtit henne få se hopp., Den successivt ökade annonsförsäljningen hjälpte till med biljettförsäljningen till Shen Yun varje år. Hon sade, ”Läraren arrangerade annonsförsäljningen för mig. Inte bara lät han förutbestämde människor att vakna utan han fick mig även att se mina fasthålanden till tävlan, skrytsamhet, avundsjuka, själviskhet mm, under processen. Jag var tvungen att se på och höja mitt xinxing.”

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.