Hua Tuo – kirurgins pionjär i Kina

"HuaTuo" by Unknown - Wikimedia Commons

Hua Tuo, som levde omkring 145-208 e. Kr., var känd som den mest framstående kirurgen i Kinas historia.

Hua Tuo levde i slutet av Östra Handynastins era och bevittnade regeringens korruption och krigsherrarnas uppror. Han såg översvämningar och torka dra in över landet utan att det vidtogs några förebyggande eller begränsande åtgärder. Som en följd utbröt epidemier vilka fick katastrofala följder.

Hua Tuo blev då fast besluten att hjälpa vanligt folk och han blev läkare i stället för att göra statlig karriär.

Hua Tuo blev läkare i sin hemstad och han behandlade många patienter. Han trodde på enkelheten och använde alltid de enklaste metoderna för att bota sina patienter. Det sades om honom att när han tog fram örter till behandling behövde han inte väga mängden, för det var redan den exakta vikten som han höll i handen.

Om han måste använda sig av akupunktur utöver läkemedel gjorde han det på endast en eller två akupunkter och effekten var betydande. Det sägs att Hua Tuo övade qigong, förädlade kroppen och sinnet och undervisade människor i "De fem djurens övningar" som även idag utövas av människor i Kina.

Hua Tuo ansågs vara den som upptäckte bedövningsmedlet vilket han använde vid många operationer. Det finns historier som berättar att han en gång skar upp en patientens tarmar, tog bort den sjuka vävnaden, rengjorde tarmarna invändigt och sydde sedan ihop dem. Patienten var medvetslös i några dagar tills smärtan klingade av, sedan återhämtade han sig.

Hua Tuo var också känd för sitt banbrytande arbete inom vattenbehandling och sjukgymnastik. Men i den här kaotiska tiden förde hans berömmelse inte någon lycka med sig för han uppmärksammades av Cao Cao, en hög general och minister.

Denne mycket kraftfulle politiker led av migrän och krävde att Hua Tuo skulle bli hans personlige läkare. Det var emot Hua Tuos vilja som bara ville vara de vanliga människornas läkare, men han kunde inte hitta någon utväg för att slippa undan.

Under tiden hade ett rykte väckt en misstanke hos Cao Cao. Hua Tuo stod nämligen högt i kurs hos Guan Yu. Efter att ha träffats av en dödlig pil blev general Guan Yu frisk efter Hua Tuos behandling. Guan Yu var general i fiendelandet Shu.

Cao Cao fick tillfällig lindring av den akupunktur som Hua Tuo behandlade honom med men huvudvärken förvärrades. Cao Cao begärde då ett absolut botemedel från Hua Tuo. Läkaren föreslog hjärnkirurgi med hjälp av bedövningsmedel. Detta förslag sågs som ett uppenbart mordförsök på Cao Cao och i ren ilska satte han Hua Tuo i fängelse i väntan på avrättning. Hua Tuo dog i fängelset.

Det sades att Hua Tuo skrev ner sina medicinska erfarenheter på en skiftrulle i fängelset och vädjade till en fångvaktare att vidarebefordra den till hans lärjungar. Det var inte klart om fångvaktaren vägrade och brände rullen av rädsla, eller om Hua Tuo själv gjorde det, men den värdefulla medicinska kunskapen har gått förlorad.

Hua Tuo betraktades som "kirurgins pionjär" i Kinas historia.

Källa: http://www.epochtimes.se/Hua-Tuo-%E2%80%93-kirurgins-pionjaer-i-Kina-a23665.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.