Italiens senat kritiserade Kina i lagförslag mot organhandel

Den italienska senaten har godkänt ett lagförslag som innebär hårda straff för personer som medvetet handlar med mänskliga organ. I debatten inför röstningen fokuserade senatorerna sin upprördhet på Kinas organtransplantationssystem, som de sade har lett till organiserat massmord på tiotusentals oskyldiga människor. Senator Maurizio Romani skrädde inte orden i talarstolen:

– Kina ligger bara efter USA när det gäller antalet organtransplantationer. Men Kina har inga etablerade procedurer för att ta tillvara organ från hjärndöda patienter, vilket är ryggraden i de västerländska organsystemen. Det har inte heller något nationellt organdelningssystem. Ändå skryter man med att man gör omkring 10 000 transplantationer per år - mycket mer än antalet fångar man avrättar. Varifrån kommer de andra organen? frågade Romani senaten.

Han sade att svaret på frågan är ”dramatiskt”. Det är samvetsfångar, särskilt utövare av den andliga metoden Falun Gong, som dödas för sina organ.

– Jag använder termen kannibalism för att beskriva detta. Vi italienare kan inte stoppa dessa övergrepp, men vi har en plikt att göra allt för att inte bli medskyldiga, tillade han.

Lagen, som skulle bli ett tillägg till den italienska brottsbalken genom att introducera och skärpa straff för organhandel, är inriktad på att hindra italienska medborgare från att resa till Kina för transplantationer, och att avskräcka läkare från att underlätta den sortens arrangemang.

Vinsterna på den globala svarta marknaden för organ ligger på mellan 5 och 10 miljarder svenska kronor per år, enligt Global Financial Integrity, en forskningsgrupp i Washington. I både Indien och Pakistan förekommer den här sortens hantering, men forskarna pekar framför allt ut Kinas system, på grund av det statliga stödet, skalan, de sofistikerade metoderna och brutaliteten.

Lagen innebär att man kan få fängelse mellan 3 och 12 år, och böter på mellan 50 000 och 300 000 euro om man hjälper till vid transaktioner med organ från levande människor. Att göra reklam för, eller uppmana till transplantationsturism – alltså att patienter reser till länder som Kina för att få organ – kan också bestraffas, genom att läkare som gör detta blir av med sin legitimation för all framtid.

Lagförslaget ska röstas om i deputeradekammaren, det andra huset i Italiens tvåkammarparlament, innan det blir lag.

Liknande lagstiftning har föreslagits i delstaten New South Wales i Australien, och Israel har antagit lagar för att hindra transplantationsturister från att kunna utnyttja landets medicinska försäkringssystem, för att israeler inte ska resa till Kina och få illegalt införskaffade organ.

Medlemmar av alla delar av det politiska spektrat uttryckte starkt stöd för lagen, som gick igenom med röstsiffrorna 212 mot 1. Debatten inför omröstningen var laddad, och senator Ivana Simeone sade att det finns ”dokument som skingrar alla tvivel” om att storskalig organskörd pågår i Kina.

– Jag ryser bara av att tänka på hur människokroppen har förvandlats till en vara, sade hon.

Senator Sergio Lo Giudice, medlem av det styrande Demokratiska partiet, och även medlem av människorättskommissionen, har följt lagförslaget nära från första början, när människorättsadvokaten David Matas talade inför den italienska senatens kommission, den 19 december 2013.

Lo Giudice uppdaterade kollegorna om bakgrunden kring Falun Gong, en traditionell kinesisk andlig metod, och hur den har förföljts av de kinesiska myndigheterna sedan 1999. Han introducerade utredarna David Matas och David Kilgours arbete, som utmynnade i en rapport 2006 och sedan en bok 2009, där organstölderna från Falun Gong beskrivs i detalj.

Europaparlamentet och olika FN-organ har också krävt att saken ska undersökas. Senator Domenico Scillipoti jämförde Kinas organstölder med den organhandel som Islamiska staten är inblandad i Irak och Syrien.

Källa: http://www.epochtimes.se/Italiens-senat-kritiserade-Kina-i-lagfoerslag-mot-organhandel-a27982.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.