Tyskland: Erfarenhetsutbyteskonferensen gav utövare värdefulla insikter

Falun Dafa-utövare delade sina förståelser efter 2014 års Fa-konferens, som hölls i december i Bad Kissingen i Tyskland.

Efter att ha lyssnat på konferenstalen och tittat inåt, delade flera utövare hur de hade höjt xinxing-nivån, och var de föll i korta.

”Kultiveringen har gjort att jag är mer tolerans mot andra.”

Ursula Cullmann från Cologne i Frankrike började öva Falun Gong för 13 år sedan. ”När jag stöter på problem har jag lärt mig att titta inåt, vilket är det grundläggande i kultiveringen,” sade hon.

Ett tal som specifikt gjorde intryck på henne tog upp vikten av att släppa ilska, hat och negativa tankar.

”Under en viss tidpunkt i min kultivering, var jag upptagen med en mängd negativa tankar,” förklarar Ursula. ”Som ett resultat blev tandköttet runt en tand inflammerad och min kind svullnade upp.”

”Jag påminde mig själv,'Jag är en utövare och detta händer bara för att jag kultiverar Dafa. Det ger mig möjlighet att se inåt och släppa de fasthållanden jag hittar. Jag är inte sjuk, det här är bara ett test!'”

Ursula sade att hon är mer tolerant mot andra, efter att ha börjat öva Falun Gong. ”Tidigare när jag och min make bråkade, slängde jag köksporslin på golvet,”sade hon.

”Nu när vi har argumenterar, är min första tanke, 'Jag måste ha gjort något fel.' Jag blir sällan arg och mår mycket bättre också.!”

”Jag har tillit att även jag kan nå ett osjälviskt tillstånd”

Rosa Jansohn från Bremen började öva Falun Gong för 13 år sedan. ”Talet som handlade om att nå ett osjälvisk tillstånd var mycket bra,” sade hon.

”Utövaren arbetade inte bara hårt för att släppa fasthållandet till självet, utan hon tänkte också först på andra i hennes dagliga liv.”

”Även om jag kan se många tillkortakommanden i min kultivering, när jag lyssnade till hennes tal, har jag tillit att även jag kan nå ett osjälviskt tillstånd. Utövaren verkar kultivera sig själv helhjärtat, och det är nyckel till att sannerligen bli en osjälvisk varelse.”

”Jag insåg min egen inre själviskhet”

Kornelia Fischer från Kassel började öva Falun Dafa för två år sedan. Hon deltog i konferensen eftersom hon ville förbättra sig.

”Efter att ha lyssnat till en ung mammas tal, såg jag min egen inre själviskhet och började gråta,” sade hon.

”Utövaren på podiet sade att den underliggande faktorn bakom hennes alla svårigheter med andra berodde på hennes själviskhet, som påminner om min situation på min arbetsplats.

”Hon nämnde att många av våra ytliga fasthållanden bottnar till vårt fasthållande till självet. Om vi inte kan släppa den här grundläggande fasthållandet, kommer det vara svårt att höja vårt xinxing.”

”Jag ska sluta skämmas när jag gör fel”

Haroldo Rodrigues började öva Falun Dafa 1997. Han deltog i konferensen med sin 14 år gamla dotter, Elisa. ”Jag anser att den här konferensen ger oss en värdefull möjlighet att höja oss själva,” sade han entusiastiskt.

Han berättade att erfarenheten om att gå igenom sjukdomskarma var särskilt relevant för hans liv.

Elisa talade om öppenheten som varje talare uppvisade på konferensen. ”Alla talade fritt om sina egna fobier och om de misstag de hade gjort under sin kultiveringsväg.”

”De såg inåt när de mötta problem och frågade sig själva, 'Var gjorde jag fel? Hur skapade jag denna oordning?'”

”Jag har inte varit tillräckligt strikt mot mig själv i detta avseende, men nu kommer jag lära mig från dessa utövare och sluta skämmas när jag gör fel.”

Hon nämnde att hon kommer sätta upp mål för sig själv efter konferensen. ”Det är viktigt att ha fast tilltro till Mästaren och Fa.”

Volker Spielmann började öva Falun Dafa år 2000. ”Jag är glad att jag deltog i konferensen och fick möjlighet att utbyta förståelser med mina medutövare,”sade han.

”Jag är mer klar över vikten att ha fast tilltro till Mästaren och Fa, och jag behöver hålla ut när jag möten svårigheter.”

”Några av talen gjorde mig mer medveten om att Mästare Li är bredvid oss, hela tiden. Så när vi stöter på stora svårigheter, ska vi aldrig ge upp. När vi väl rättar till våra tankar, kommer hela situationen oundvikligen att ändras till det bättre.

”Jag hoppas innerligen att alla utövare kommer inse vikten att tro på Mästaren, och att han alltid är med oss.”

”Endast när vi flitigt kultiverar vår personlighet och studerar Fa, finns det hopp om förbättring!”

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2015/1/19/148028.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.