Nya vindar anas i rättegång mot Falun Gong-utövare i Kina

Civilklädda poliser omringar domstolen i Cangzhou, där nio falungongutövare stod åtalade för att ha träffats och pratat. Rättegången antyder att den politiska situationen gentemot falungong i Kina är under förändring. (Epoch Times)


Nio personer står inför rätta i staden Cangzhou i Hebeiprovinsen – för att ha samlats i ett rum och pratat.

Rättegången mot de nio, som alla är utövare av den andliga metoden falungong, har satt ljuset på hur stämningen i Kina trots allt förändrats under de sexton år som förföljelsekampanjen pågått.

De nio som nu står inför rätta i Cangzhou åtalas för att ha ”underminerat lagen”, vilket är kommunistregimens standardformulering mot falungongutövare. De var med i en grupp av 42 personer som samlades den 17 augusti 2014 för att dela med sig av erfarenheter från sin utövning av falungong, i en erfarenhetskonferens,”fahui” på kinesiska.

– Såvitt jag förstår har mina klienter egentligen inte gjort någonting alls, varken ur juridisk eller logisk synvinkel, konstaterade en av advokaterna, Han Zhiguang, torrt. De nio hade helt enkelt suttit i ett rum och pratat med varandra.

”De verkade pressade av det robusta försvar som människorättsadvokaterna lade fram, för de har sällan upplevt något liknande.” – Gao Chengcai, försvarsadvokat

Vanlig men ovanlig rättegång

Den här sortens rättegångar har pågått ända sedan förföljelsen av falungong startade 1999, men det finns nu betydande skillnader som antyder en förändring i klimatet i Kina. Till exempel har de åtalade tillåtits representeras av människorättsadvokater, och advokaterna har i sin tur fått tala förvånansvärt öppet. Dessutom har de centrala myndigheterna skickat observatörer.

Tidigare har advokater som försökt representera falungongutövare på ett seriöst sätt ofta själva förföljts. Några kända fall är Gao Zhisheng och Wang Yu, som för närvarande sitter i husarrest respektive häkte. Dessutom har rättegångarna vanligen snabbt stökats undan utan närvaro från centrala myndigheter; att det kinesiska justitiedepartementet på central nivå skickat observatörer till Cangzhou är något nytt.

Chen Simin, ledarskribent på kinesiskspråkiga Epoch Times, menar att observatörernas närvaro är en signal från centralregeringen till lokala myndigheter att man har ögonen på dem.

”Ett annat inslag som hade varit otänkbart under förföljelsens första år är att 4 300 invånare i Cangzhou öppet skrivit på en petition där man protesterar mot gripandet av de nio åtalade, och kräver att de släpps.”

Just Hebeiprovinsen leddes också tidigare av partisekreteraren Zhou Benshun, som anses tillhöra den partifalang som partiets nuvarande ledning håller på att montera ner i den pågående antikorruptionskampanjen. Falangen leds av förre partiledaren Jiang Zemin, som startade förföljelsen av falungong.

Zhou Benshun rensades ut ur partiet tidigare i år. Han var också ökänd för att styra rättegångarna. Enligt kinesiska publikationen ”The Paper” hade han installerat egna övervakningskameror i rättssalar för att kunna bevaka så att domarna gjorde som han ville.

Företag med kopplingar till Jiang Zemins familj utreds

Robust försvar

Enligt rapporter från rättegången har observatörerna instruerat advokaterna att hålla sig till reglerna och inte provocera, men utöver det har de fått lägga fram sina fall, och fått gott gensvar från rätten och åskådarna.

– De verkade pressade av det robusta försvar som människorättsadvokaterna lade fram, för de har sällan upplevt något liknande, sade Gao Chengcai, en av försvarsadvokaterna, som Epoch Times talade med i anslutning till rättegången, den 13 november.

Som Epoch Times tidigare rapporterat så är det kinesiska rättssystemet helt politiskt styrt. Det är överhuvudtaget svårt för åtalade att försvara sig, och i politiskt motiverade fall är det praktiskt taget omöjligt; utslaget är givet på förhand. Därför är det här, med tanke på att falungong fortfarande är ett av de absolut politiskt känsligaste ämnena i Kina, en ovanlig rättegång.

En annan händelse som hade varit otänkbar under förföljelsens första år är att 4 300 invånare i Cangzhou öppet skrivit på en petition där man protesterar mot gripandet av de nio åtalade, och kräver att de släpps.

Dom har i skrivande stund inte fallit, och det är oklart vilken betydelse, om någon, som det här rättsfallet kan få inför framtiden.

Källa: http://www.epochtimes.se/nya-vindar-anas-i-rattegang-mot-falungongutovare-i-kina/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.