En av de största franska TV-kanalerna exponerar organstöld från levande Falun Gong-utövare i Kina

France 5 som är en av de största franska statliga TV-kanalerna som fokuserar på faktaprogram, hade ett reportage om organstölder från levande Falun Gong-utövare i Kina i sitt program ”The Health Magazine” den 10 mars, 2016.

Alexis Genin är neurobiolog och vetenskaplig rådgivare till organisationen Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH). Han blev intervjuad i programmet. Nedan är en svensk översättning av programmet som var på franska.

France 5 som är en av de största franska TV-kanalerna intervjuar Alexis Genin den 10 mars och diskuterar den kinesiska regimens organstöld från levande Falun Gong-utövare i Kina.

Värd 1: Hej! Du är neurobiolog och vetenskaplig rådgivare till DAFOH som är en organisation som fördömer de oetiska stölderna av organ. När vi säger oetisk transplantation av organ. Vad betyder det?

AG: Organdonationer är något som styrs av principer som är frivilliga organdonationer. I verkligheten är inte det något som händer i många länder där organhandel har blivit en lukrativ affärsverksamhet. Detta beror på att människor ofta betalar mellan $50,000 till $100,000 för ett organ.

Värd 2: Vilka länder har din organisation tittat på?

AG: Historiskt sett så var Indien det första landet som hade en systematisk organhandel. Efter att lagen i det landet ändrades på 80-talet och 90-talet så vände sig medicinska turister till andra länder. Ett annat exempel är Brasilien där organ samlas och affärsverksamheten styrs av kriminella nätverk. På senare år har däremot Kina toppat listan globalt.

Värd 1: Vad är speciellt med Kina?

AG: Vi visste inte detta förrän år 2006. Faktum är att organtransplantationer sköt i höjden i Kina under 2000-talet från hundratals fall under sena 90-talet till mer än 20 000 om året. Dessa siffror kommer från officiell statistik. Så var kommer de ifrån?

Den konfucianska traditionen i Kina är emot organdonation, eftersom kroppen behöver hållas intakt. Det finns ingen frivillig organdonation i Kina och det finns inte heller program för att promota frivilliga donationer.

Efter en lång period av tvekande så erkände den kinesiska regeringen slutligen att organ ibland kommer från fångar som har blivit avrättade. Men detta kan inte förklara allting. Amnesty International tror att det är ungefär 2000 avrättningar varje år, medan antalet organtransplantationer överstiger 20 000. Det är 18 000 organtransplantationer eller 18 000 dödsfall varje år som inte kan förklaras.

Värd 2: Så det betyder att organhandel existerar. Är det ett maffia nätverk som det är i andra länder eller är det förföljelse mot vissa grupper i samhället?

AG: Detta är en viktig fråga som DAFOH frågade sig. DAFOH står för Doctors Against Forced Organ Harvesting (Läkare mot organstölder). Vi började att undersöka Kina under 2006 efter att mediarapporter visade på att det förekom organstölder från fångar i militärsjukhus. Gällande dessa påståenden så utförde DAFOH tre typer av undersökningar samtidigt. En var att kolla i kinesiska vetenskapliga publikationer för att se om det fanns några spår av organhandel. De andra två var oberoende undersökningar för att identifiera källan till dessa organ.

Resultaten var överraskande. När du tittar på publicerade vetenskapliga artiklar från Kina under 2000-talet fanns det hundratals och åter hundratals av transplantationer, utan att det fanns någon referens till organens ursprung.

Men mer häpnadsväckande upptäckter kommer från 2 oberoende undersökningar, en som utfördes av David Kilgour tidigare kanadensisk departementssekreterare för utrikesfrågor och den andra av Ethan Gutmann som är expert på kinafrågor.

I den första undersökningen så ringde David Kilgour hundratals transplantationscenter i Kina genom ett nätverk av undersökare och frågade hur man kunde få organ. Svaret var: Om du kan betala för det, så kommer du ha organ inom två eller tre veckor. Tänk gärna på att i Frankrike så är det 18 000 människor som väntar på organ och den genomsnittliga väntetiden är 3 år. Men i Kina om du har $50,000 eller $100,000, så kan du få det på 2 veckor. När undersökare frågade var organen kom ifrån så fick de svaret tydligt och öppet organen var från kinesiska fängslade och speciellt från utövare av den traditionella kinesiska meditationen som heter Falun Gong. Detta är den första undersökningen.

I den andra undersökningen så tog Ethan Gutmann ett ganska annorlunda tillvägagångssätt. Han intervjuade människor som hade blivit fängslade i Kina, inkluderat Kristna, Tibetaner, Uigurer och även Falun Gong-utövare för att se om det fanns mönster av systematisk organstöld i tvångsarbetslägren. Resultaten var slående: Hälften av de som var fängslade fick en omfattande fysisk undersökning medan de var fängslade. Istället för att kolla på hälsotillstånd, så utvärderade de medicinska testerna om deras organ var friska: Om deras ögon fungerade bra, om hornhinnan kunde tas bort, om hjärtslagen fungerade bra och om levern var i bra form.

Värd 2: Detta är absolut oroande. Vilka är dessa Falun Gong medlemmar? Det verkar som att de förföljs i Kina och att det finns många av dom.

AG: Falun Gong är en traditionell utövning i Kina, precis som människor här går ut och joggar som en morgongymnastik. Det finns en sådan tradition av kultivering i Kina, vilket också inkluderar Tai Chi. Falun Gong blev plötsligt populär i Kina under 90-talet. Den kinesiska regeringen uppskattade att det var ungefär 70 miljoner människor som utövade under det sena 90-talet.

Värd 2: Så det var farligt för landet?

AG: Det är inte så under några som helst omständigheter. Men med en totalitär regim i Kina så ses 70 miljoner människor som följer samma utövning utan regeringen inblandning som ett potentiellt ”hot”. Detta är så som förföljelsen startade. Enligt FN:s kommission för mänskliga rättigheter så finns det ungefär 500.000 - 700.00 Falun Gong-utövare som hålls i tvångsarbetsläger när som helst. Detta är en enorm siffra… eftersom det betyder att det finns en potentiellt organbank av 700.00 människor när som helst.

Värd 1: Förväntar du dig att Europa ska utöva påtryckningar på detta?

AG: Handlingar har tagits i Europa på grund av dessa undersökningsresultat. Tillbaka under år 2006 så sågs de som påstående, men med mer uppföljningar så har det bevisats att det är fakta. Snarare än ett maffia nätverk, så är det ett nätverk som organiseras på den högsta nivån i den kinesiska regeringen, eftersom många transplantationer förekommer på militärsjukhus. Det europeiska parlamentet reagerade snabbt, och en resolution gick igenom under sena 2013 som starkt fördömer sådan organstöld. Detta visar på att det verkligen är organhandel på topp regeringsnivå och att Falun Gong-utövare är de huvudsakliga offrena.

Värd 1: Tack så mycket. På webbsidan www.dafoh.org kan man hitta mer information och från boken ”State Organs: Transplant Abuse in China.

AG: Jag skulle också vilja lägga till att för vem som helst som vill hjälpa till så finns det en namninsamling online på DAFOH webbsida och mer än två miljoner människor har skrivit på den. Tack så mycket.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.