Frankrike: Från förlöjligande till respekt - kinesiska turisters attityd ändras i Paris

Jun hänger upp informationstavlor i närheten av Eiffeltornet varje dag för att öka medvetenheten om kinesiska regimens förföljelsen av Falun Gong (även känd som Falun Dafa).

Varje dag träffar hon många turister från Kina. Många kan förstå vad förföljelsen handlade om efter att ha talat med henne, och de tackar för hennes ansträngningar. De som hade blivit vilseledda av den kinesiska regimens propaganda om Falun Gong, trakasserade henne ibland verbalt. Men Jun förblir lugn och artig, och hennes vänliga gester lugnar dem. De lyssnar till slut på henne och behandlar henne med respekt.

Affischer och banderoller i närheten av Eiffeltornet

Från förödmjukelse till beröm

En dag försökte Jun tala med en grupp kinesiska turister, men de vägrade att lyssna och förlöjligade henne när de steg ombord bussen. Innan de åkte, vinkade Jun hejdå och sade: ”Om ni kan minnas att ”Falun Dafa är bra,”kommer de föra med sig god lycka både till dig och din familj.

Samma turistgrupp kom tillbaka till Eiffeltornet nästa dag och utan att tveka talade Jun om Falun Gong igen med dem. En av dem sade: ”Vill du fortfarande tala med oss? Är du inte upprörd efter att vi gjorde narr av dig igår? ”Hon svarade: ”Nej, vi övar "Sanning-Godhet-Tålamod.” Jag vill bara att ni ska veta att utövare förföljs i Kina.”

Turisten berättade sedan att de inte trodde att hon skulle vara där, efter vad de gjorde mot henne dagen innan. ”När vi gick ombord bussen, och du önskade alla oss välgång skämdes vi. Vi tycker att du, en Falun Gong-utövare, är mycket anmärkningsvärd, eftersom våra ord inte gjorde dig arg.”

Sex av dem lyssnade till Jun och lämnade sedan det kinesiska kommunistpartiet (KKP) och dess ungdomsorganisationer, för att visa sitt missnöje mot regimens beslut att förfölja Falun Gong.

Kinesiska turister skyddar Falun Gong

En annan gång när Jun försökte tala till en grupp kinesiska turister om att lämna det kinesiska kommunistpartiet, mot bakgrund av de brott som regimen har begått.

En av dem ifrågasatte brotten: ”Vi tror på KKP. Varför ska vi lämna partiet?” Jun förklarade för dem att mer än 80 miljoner kineser har avlidit en onaturlig död efter att KKP tog makten 1949. ”Du vill väl inte vara en del av KKP, som du svor när du gick med i partiet och ägna hela ditt liv åt dem”, svarade hon.

När Jun talade om bluffen med "självbränningen på Himmelska fridens torg " 2001, avbröt en kinesisk turist henne. ”Låt mig få berätta”, sade kvinnan. ”När jag upprepade gånger tittade på den så kallade nyheten 2001, misstänkte jag att det var iscensatt av KKP.”

Hon berättade att hon var brandman och att "en brandfilt är så tung att man omöjligen kunde ha kastat den lätt upp i luften innan den landar på den brinnande personen. Dessutom kunde personen omöjligen kvarstå sittande när den tunga filten landade på honom. Den skulle trycka ned honom. För det tredje dök filten upp direkt när personen började skrika. Den perfekta tajming kändes mer som genrep. Jag hade svårt att övertyga mig själv att saker och ting bara skedde på det sättet. KKP iscensatte detta för att sätta dit Falun Gong.”

Jun höll med och tillade: "Precis och dessutom förblev hans hår och plastflaskan i hans knä orörd, men hans ansikte och kläder brändes svårt, när branden hade släckts. Detta är inte möjligt.

Vid det här ögonblicket sade de andra turister till Jun att de hade blivit övertygade. Cirka 20 av dem lämnade KKP och dess ungdomsorganisationer.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157152.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.