Tolv medlemmar från Europaparlamentet utfärdar en deklaration som kräver en utredning av tvångsorgansstölder i Kina

Tolv medlemmar från Europaparlamentet utfärdade nyligen en gemensam deklaration som begär att Europaparlamentet ska utreda den illegala stöld och trafficking av mänskliga organ som görs av det kinesiska kommunistpartiet.

Belgiska Europaparlamentarikern Louis Michel är en av initiativtagarna till deklarationen. Hans kanslichef Bénédicte Van den Berg sa att deklarationen är en stark röst emot illegal organtransplantation och förespråkar en självständig utredning i Kina. Organstöld är en viktig och känslig fråga, sa hon, eftersom den handlar om mänskliga rättigheter och människoliv.

Utövare av Falun Gong (även känd som Falun Dafa), en kultiveringsmetod som förföljts i Kina sen 1999, samlades framför Europaparlamentet i Bryssel den 25 och 26 maj 2016, för att uttrycka sitt stöd.

Gruppen avslöjade hur kommunistregimen i Kina stjäl organ från levande utövare som är fängslade i Kina för sin tro. Organen används som transplantationer och säljs för vinst. Förutom att fördöma förföljelsen av Falun Gong, frågade de medlemmarna i Europaparlamentet att stödja detta arbete för att göra ytterligare undersökningar om den kinesiska regimens organstölder från samvetsfångar, inklusive Falun Gong utövare.

Falun Gong utövare framför Europaparlamentet vill skapa uppmärksamhet för organstölden från utövare fängslade i Kina för sin tro.

Europaparlamentet antog en resolution i december 2013 uppmanade den kinesiska regimen att sluta skörda organ från levande samvetsfångar. Den senaste deklaration som initierats av 12 ledamöter från fyra politiska partier uppmanar Europaparlamentet att vidta ytterligare åtgärder och undersöka brottet om organstölder i Kina. När deklarationen vinner stöd av mer än hälften av parlamentsledamöterna, kommer det att bli en resolution.

Nick, en Falun Gong utövare vid demonstrationen, sa att de kommer fortsätta att ha aktiviteter framför Europaparlamentet fram tills deklarationen blir en resolution. Han tror på att ständiga insatser av folk och ledare runt om i världen är vad som behövs för att få ett slut på Kinas grymma organstölder.

Tysk Europaparlamentariker: ” Vi måste alla göra vårt bästa för att stoppa förföljelsen”

Arne Gericke, Europaparlamentariker från Tyskland, medverkar i demonstrationen för att stödja utövarnas insats.

Den tyske Europaparlamentarikern Arne Gericke kom till demonstrationen med en kopia av deklarationen i sin hand. Han sa att han ville att fler människor får reda på om det förfärliga brott som just nu pågar i Kina.

”Det är svårt för folk i Europa att veta tydligt vad som händer i Kina. Sanningen om den tragiska organstölden döljs av den kinesiska regimen. Jag tackar de som tittar närmare på vad det är som händer i Kina. De hjälper oss att förstå och ger oss ordentliga svar,” sa Gericke.

”Organstölder från levande människor i vinstsyfte är oacceptabelt i Europa,” Sa Gericke. ”Vi är helt chockade. Vi ville hjälpa till men visste inte var vi skulle börja, och därför är jag väldigt glad över att se Falun Gong utövare här. Detta tillåter mig att veta vad jag kan göra. Vi måste alla göra vårt bästa för att få ett stop för förföljelsen”.

”Det är vårt ansvar att ingripa”

Tjeckiske Europaparlamentarikern Tomas Zdechovsky, en annan initiativtagare till deklarationen, tror att organhandel i Kina är en viktigt fråga. ” Vi vill öppna för diskussion gällande denna fråga i Europa. Det är essentiellt för vår konversation med Kina, vilket inte enbart är relaterat till ekonomin, men även mänskliga rättigheter”, sa Zdechovsky.

”För mig är det viktigt att vi gör oss hörda gällande denna fråga och får allas uppmärksamhet”, sa brittiska Europaparlamentarikern Julie Ward, som skrev under deklarationen ”för de sju miljoner människor jag representerar”.

Förklarande varför han stödjer deklarationen, säger tyske Europaparlamentarikern Joachim Zeller är för att ”Jag tror att detta är den mest extrema form av människorättsbrott, och de tär vårt ansvar att ingripa.”

Att väcka den allmänna uppmärksamheten

Martin Bursik, en professor från Tjeckien, hoppas kunna hjälpa till att få ett slut på brottet mot organhandel.


Martin Bursik är en professor från Tjeckien. Han stannade vid demonstrationen och nämnde att han hade hört ett tal som David Kilgour höll i Tjeckien för flera år sen. Kilgour är en före detta kanadensisk riksdagsledamot och en självständig utredare av organhandel i Kina. Bursik uttryckte sitt stöd för Falun Gong och skrev under petitionen mot organhandel.

Fem journalister från Danmark såg affischerna och lärde sig om den pågående förföljelsen i Kina.

Ditte Lumti som var en av dem sa, ”Detta är första gången jag har hört om detta fruktansvärda brott.” De sa att de skulle göra vad de kunde för att hjälpa till att skapa medvetenhet kring frågan.

Många förbipasserande skrev under petitionen mot förföljelsen av Falun Gong som pågår i Kina.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2016/5/29/157197.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.