Europeiska utövare önskar Läraren Gott Nytt År


Falun Dafa-utövare från Rumänien önskar vördade Läraren Gott Nytt År!


Falun Dafa-utövare från Bulgarien önskar vördade Läraren Gott Nytt År!


Falun Dafa-utövare från Turkiet önskar vördade Läraren Gott Nytt År!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.