Kvinna från Hubei dör två månader efter gripandet

En kvinna från Wuhan dör två månader efter gripandet. Den lokala myndigheten kremerar hennes kropp utan att först utföra en obduktion för att bestämma dödsorsaken.

Zhou Jinmei anhölls den 6 oktober 2016 när hon talade till folk om Falun Gong, en andlig metod som den kinesiska kommunistregimen förföljer sedan 1999.

Hennes familj informerades aldrig om hennes gripande eller att hon satt fängslad. De besökte alla lokala polisstationer och interneringscenter men fick till svar att ingen visste var hon var.

Ungefär två månader efter hennes gripande fick Zhous familj ett samtal från Ziyang polisstation där de ombads att identifiera Zhous kropp i en lokal bårhus.

Hennes familj bekräftade att det var hon och de noterade att hon hade ett märke på skallen som överensstämde med ett kirurgiskt ingrepp. Men polisen hävdade att hon hade fått stroke och att hon hade opererats så att hennes symptom kunde lindras. Men det fanns inga medicinska journalen eller obduktionsrapporter som de kunde visa för familjen och verifiera det.

Hennes familj insisterade och ville få orsaken till Zhous död bestämd, men de gav upp när polisen hotade dem upprepade gånger.

Kort därefter kremerades Zhous kropp.

Om någon har kännedom om Zhous sista dagar i livet, och ytterligare information om hennes gripande och frihetsberövan, ber Zhous familjen att man tar kontakt med dem.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163029.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.