Linköpings-Posten: Sanning godhet och tålamod

Falun Gong uppmaning på Stora torget
 

Insändaren publicerades på Linköpings-Postens webbsida den 18 juli 2017

LINKÖPING Svenska Föreningen för Falun Dafa, Falun Gong, genomför just nu en resa genom Sverige för att öka medvetenheten om Falun Gong och berätta om förföljelsen i Kina samt väcka opinion mot den vidriga handeln med människors organ som pågår i Kina idag.

Igår var gruppen på Stora Torget i Linköping men turnén startade passande nog under Almedalsveckan i Visby där man väckte stor uppmärksamhet hos politiker och allmänheten.

Skamfläck i vår historia

Föreningen besöker förutom Visby och Linköping även Kalmar, Öland, Stockholm, Falun, Mora, Leksand, Strömstad, Helsingborg, Malmö och sedan avslutas det hela i Göteborg.

Övningarna visades upp för Linköpingsborna under lunchen. Foto: Elin Elmby

– Vi vill visa Falun Dafa´s skönhet, det vackra med denna form av Qigong som på endast sju år, mellan 1992 och 1999, lockade drygt 100 miljoner människor i Kina till meditation och stilla, lugna rörelser. Utövandet har i allt fler sammanhang tagits upp som ett sätt att befrämja mental och fysisk hälsa, berättar initiativtagaren till Linköpingsbesöket, Ilias Kotsambouikidis som tillsammans med sin bror Michail Kotsambouikidis har drivit dessa frågor under en längre tid med bland annat en konstutställning om organhandeln.

Nu i höst har man för avsikt att visa en film i Linköping om den illegala hanteringen av kroppsdelar. En film som för övrigt har visats tidigare i den svenska Riksdagen med väldigt starka reaktioner som följd.

Förbjöds i Kina

Falun Dafa-rundturen i Sverige med manifestationer på gator och torg är ett visuellt och talande sätt att berätta om de omänskliga förhållanden som Falun Dafa-utövare i Kina lever under idag.

– Den 20 juli 1999 förbjöds Falun Gong av den dåvarande presidenten Jiang Zemin med en uttryckliga order för att förstöra utövarnas rykte, ruinera dem ekonomiskt och förinta dem fysiskt, säger Ilias Kotsambouikidis och fortsätter.

– Sedan dess har formerna av förföljelser som har visats upp av kinesisk militär, polis, sjukhus, mentalsjukhus och andra myndigheter, tagit alltmer groteska uttryck. De senaste rapporterna från många oberoende källor pekar på att man använder samvetsfångar som levande organbanker.

Affärer eller mänskliga rättigheter

Falun Gong, som introducerades i Kina 1992, är helt opolitisk och fredlig och den växer hela tiden i storlek i hela världen. Rörelsen popularitet är kanske den främsta orsaken till att den kinesiska regeringen förbjöd verkamheten1999.

Lei Wang och Lilly Wang åker runt i Sverige för att berätta om förtrycket av Falu Gong anhängare i Kina. Foto: Elin Elmby

– Jag kom till Sverige 1991 och jag bor i Göteborg där jag är praktiserande läkare i Akupunktur. Jag blev inspirerad av Falun Gong 1994 när jag besökte Kina och 1995 tog vi hit en lärare till Sverige som tränade oss första tiden, säger Lei Wang som är ordförande i Svenska föreningen för Fauln Dafa och fortsätter.

– I Kina bodde jag nära Himmelska fridens torg och kunde med egna ögon se och öron se och höra hur den kinesiska armén brutalt slog ned en fredlig demonstration den fjärde juni 1989. Jag tänkte; Hur kan man göra sådant mot sin befolkning?

Uppmaning till regeringen

Utövarna av Falun Gong i Kina har förlorat rätten till arbete och utbildning. Familjer har splittrats, barn har blivit föräldralösa och allt för många har fängslats och torterats. En del Falun Gong utövare har också fått sina organ bortopererade och sedan har de dödats.

– Den 20 e juli 1999 började förföljelserna av Falun Gong och det vill vi uppmärksamma med den här resan. Kina är världens största diktatur och regeringen ser utövarna av Falun Gong som ett hot. Jag blev väldigt besviken på den kinesiska regimen efter massakern så jag beslutade mig för att stanna i Sverige efter mina studier här, berättar Lilly Wang som sköter gruppens mediekontakter.

Oberoende utredning krävs

Det finns idag Falun Dafa utövare i över hundra länder och i Sverige finns det övningsplatser på ett 30 tal platser. Den Svenska föreningen för Fauln Dafa uppmanar Sveriges regering att förmå den Kinesiska regimen att tillåta en oberoende undersökning av de arbetsläger och fängelser som existerar i Kina.
Min Liu är en av de som åker med i gruppen och berättar om förtrycket i Kina som i hennes fall är självupplevt.

– Jag blev häktad och förd till en plats där jag blev hjärntvättad två gånger sedan blev jag häktad en gång till och placerad i ett arbetsläger i två år. Skälet till att jag fängslades var att jag utövade Falun Gong, säger Min Liu som besökte sin dotter Sverige på ett turistvisum i mars. Idag bor Min Liu i Malmö med beviljad politiska syl sedan i april i år.

Sanning och tålamod behövs

Det var många som passade på att skriva under namninsamlingen. Foto: Elin Elmby

Idag åker gruppen vidare till Stockholm med sin namninsamling, sina övningar och sina hemska sanningar om organhandeln och förföljelsen i Kina.

Sanning, godhet och tålamod var budskapet som Falun Gong utövarna praktiserade igår på Stora torget. Detta budskap kan också tas som ledord i kampen mot organhandeln. Alla tre "principerna" kommer att behövas.

Länk: http://www.linkopingsposten.se/sanning-godhet-och-talamod

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.