En serie aktiviteter uppmärksammar förföljelsen av Falun Gong inne i sitt artonde år

Svenska utövare av Falun Gong gjorde en serie aktiviteter i Stockholm den 20 juli för att uppmärksamma om den pågående förföljelsen av utövare i Kina som är inne i sitt artonde år.

På en manifestation vid Gärdet intill Kinas ambassad uppmanade utövarna den kinesiska regeringen att omgående upphöra med den brutala förföljelsen. På Kungsträdgården visade man hur organskörd på levande Falun Gong-utövare gick till i Kina. Publiken på ytterligare en aktivitet i Mynttorget visade sitt stöd till Falun Gong genom att signera en petition till Förenta Nationerna. Deltagarna av en pågående bilturné som uppmärksammar förföljelsen i Kina anländande till Stockholm för att delta på dessa aktiviteter.

Manifestation på Gärdet i Stockholm intill Kinas ambassad

Många människor visar intresse och oro för den groteska organskörden från Falun Gong-utövare i Kina

Många människor på Mynttorget skrev på en petition till Förenta Nationerna som fördömer organskörden

Den 20 juli 1999 inledde Kinas kommunistparti en brutal kampanj med syfte att utrota Falun Gong. Nu efter 18 år har förföljelsen tagit en aldrig tidigare skådad grotesk form. Falun Gong-utövare samt andra samvetsfångar används som organbank för transplantationsindustri, enligt rapporter från sakkunniga.

Två kanadensiska utredare har avslöjat att tusentals Falun Gong-utövare som satts i arbetsläger har dödats för sina organ som sålts med enorm vinst för transplantation.

"Efter månader av utredning, inklusive hemliga intervjuer med läkare i tolv provinser i Kina, kommer vi till den beklagliga slutsatsen att dessa påståenden är sanna" säger David Kilgour, f.d. kanadensisk statssekreterare.

2016 antog EU-parlamentet en resolution om organskörd på Falun Gong-utövare m.fl.

Mer information: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WDECL&reference=P8-DCL-2016-0048&format=PDF&language=EN

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.