Kvinna avlider till följd av förföljelse; maken är illegalt dömd

Falun Gong-utövarna Liu Ying, hans fru Xu Guixia och Su Dianxian från Liaoning arresterades den 27 oktober 2016 för att de berättade för andra om Falun Gong. De fördes till Liaoyangs interneringscenter och deras hem söktes igenom.

Xu torterades så brutalt att hon avled 10 dagar senare i interneringscentret. Hennes anhöriga anlitade en advokat den 11 november 2016 för att försvara hennes make Liu. Advokaten förbjöds dock att träffa Liu, som dömdes till ett och ett halvt år av domstolen i Gongzhanglingdistriktet.

Den 79-årige Su dömdes också till ett och ett halvt år. Han hade redan en villkorlig dom och strafftiden blev nu sammanlagt tre och ett halvt år.

Båda två har överklagat domarna.

Förföljd till döds

Xu blev slagen vid flera tillfällen för att hon vägrade lära sig fängelsereglerna utantill. Hon misshandlades därefter med en träplanka försedd med spikar tills hon lämnades orörlig och nedblodad. Xu inledde en hungerstrejk som protest och tvångsmatades på fjärde dagen. Efter tvångsmatningen drabbades hon av kramper och ingen fanns där och hjälpte henne. Lite senare hittades hon död av vakterna.

Xu gick knappt att känna igen vid det laget. Den 7 november ljög poliserna vid Tanghes polisenhet för hennes barn och meddelade att Xu var svårt sjuk och att hon därför hade släppts. Barnet studerade vid den tiden i Shenyang.

Den 10 november fick Xus äldre syster ett dödsbud. Xus anhöriga tilläts inte se kroppen eftersom de vägrat skriva under ett dokument som innehöll lögner.

Interneringscentret försökte då komma undan sitt ansvar för Xus död. De hittade en bekant till Xu som de tvingade ljuga om att Xu hade dött till följd av sjukdom.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164810.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.