Militärbefäl fängslad på grund av sin övertygelse och misshandlad till döds

En major i armén från Lanzhou avled den 1 juli 2017 i fängsligt förvar. Han spärrades in och dömdes till sex år på grund av att han vägrade ta avstånd från Falun Gong, en kultiveringsmetod som förföljs av den kinesiska kommunistregimen.

Wang Youjiang blev 48 år. Han utsattes för olika typer av misshandel efter att han spärrades i Lanzhoufängelset den 17 mars 2014. Han blev slagen, torterad med elektriska batonger, tvingad att utföra tungt kroppsarbete, tvingad att stå upprätt under långa perioder, berövad sömn och möjlighet att besöka toalett. Han fick inte heller ta emot besök från anhöriga eller handla saker i fängelset, vilket andra fångar hade möjlighet till. Ibland fick han klara sig på bara en ångkokt brödbit och ett glas vatten om dagen.

Major Wang Youjiang

Efter att Wang protesterade mot den omänskliga behandlingen blev han placerad i isoleringscell och andra fångar beordrades att bevaka honom dygnet runt. Han fick inte kommunicera med någon av de andra fångarna.

De långvariga övergreppen tog hårt på Wangs hälsa. Han fick en hjärnblödning den 2 juli 2015 och transporterades akut till det lokala sjukhuset. Fängelseledning informerade inte hans anhöriga förrän sjukhuset meddelade att han befann sig i ett livshotande tillstånd tio dagar senare.

Teamledaren som hade ansvaret för Wang försökte lura hans anhöriga att skriva under ett dokument i syfte att slippa ansvar och lovade att de därefter skulle få träffa Wang. De skrev under blanketten men fick ändå aldrig träffa honom på sjukhuset. Lite senare fick de veta att Wangs vänstra sida blivit paralyserad och att han inte kunde röra sig.

Wangs pappa blev uppringd av fängelset den 24 juni 2017 och fick då höra att han fått en kraftig blödning. Den gamle mannen skyndade till sjukhuset och fick se sin son dö en vecka senare.

Wangs död föregicks av ett långt fängelsestraff och tortyr, bara för att han höll fast vid sin övertygelse. Den militäre befälhavaren började utöva Falun Gong 1998. Efter att den kinesiska regimen inledde sin förföljelsekampanj mot Falun Gong ett år senare, tvekade han aldrig att berätta för andra om förtrycket och brotten som begicks.

Hans kamp för rättvisa för Falun Gong resulterade i att han spärrades in av polisen vid flera tillfällen. Den 3 juli 2001 blev han dömd till tio års fängelse och utsatt för brutal tortyr.

I slutet av 2014 började Wang tappa känseln i händerna och nacken blev alldeles stel. Han kunde inte gå och blev sängliggande. Han fick diagnosen ankyloserande spondylit (en ledinflammation som kan drabba ryggen och större leder). Vakterna skyndade till sjukhuset med honom när tillståndet blev sämre men körde honom tillbaka till fängelset så snart det förbättrades.

Efter att Wang släpptes den 9 januari 2011 kunde han gå lite men han var fortfarande handikappad med missformad rygg och stel nacke. Ändå lyckades han läsa Falun Gong-böckerna och man kunde se hur hälsan gradvis blev bättre.

Den lokala polisen släppte emellertid aldrig greppet om Wang. De utsatte honom regelbundet för trakasserier och bevakade allt han gjorde. Den 28 april 2012 blev han arresterad igen och ställd inför domstol den 24 november, utan att vare sig anhöriga eller advokat hade informerats. När hans anhöriga senare fick reda på detta så protesterade de mot myndigheternas olagliga hantering, men utan att de brydde sig.

Wang dömdes till sex års fängelse den 24 september 2013 och fördes till samma fängelse där han spärrades in första gången. Vakterna utsatte honom för samma slags tortyr, vilket slutligen tog hans liv.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165022.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.