Det är inte arbete, det är kultivering

Mitt namn är Lei och jag är en svensk utövare. Jag kom till Sverige från Beijing 1991. 1994 deltog jag i Mästarens tio-dagars kurs i Jinan, och först efter det började mitt liv på riktigt. Jag insåg syftet med varför jag kom till Sverige. Svenska folket har en speciell ödesförbindelse med Dafa. 1995 kom Mästaren till Sverige för att hålla en kurs och sprida Fa. Kanske var det för att jag fick Fa relativt tidigt, och därför jag blev kontaktperson och koordinator. Det var varit en mycket bra kultiveringsprocess för mig.

1. Behandla medutövare med barmhärtighet
Jag vill väldigt gärna göra mycket saker för Dafa, men när många saker händer samtidigt blir jag lätt uppstressad. När jag blir stressad har jag svårt att prata vänligt och istället blir jag mycket stel och kort när jag pratar. Jag kommer tydligt ihåg när Mästaren var i Sverige 1995 och höll kurs. När Mästaren föreläste om Fa, lärde ut övningarna och svarade på frågor för västerländska utövare, var han alltid tålmodig.

En dag ville Mästaren prata med mig. Vi gick åt sidan och han sade mycket allvarligt: De är alla dina medutövare, bland dem har några av dem kultiverat bättre än dig, du bör behandla dem väl, annars kommer du att ångra dig efteråt. Jag kände en enorm skam när jag Mästaren hade pratat klart. Jag hade varit så upptagen med att göra saker och hade helt försummat min attityd. Jag blev oerhört berörd. Jag var verkligen tacksam för Mästarens varning. Många år senare, så ångrar jag mig varje gång jag har varit otålig mot medutövare. Mästarens ord ekar jämt i mitt hjärta.

Mästaren säger i artikeln “Det är inte arbete, det är kultivering”: ”Falun Dafa är kultivering, inte arbete. All vår arbetande personal i vår kultiveringsmetod är i första hand genuina kultiverare med högt Xinxing och förebilder i kultiveringen av Xinxing. Vi behöver inte ledare på vanliga människors vis.” (Ur Det essentiella för flitiga framsteg).

2. Att lägga vikt vid processen
Jag skriver ofta listor över Dafa-saker som behöver göras. Jag vill alltid kunna göra lite mer saker och lite fortare. Trots att allt är Dafa-relaterat, bär jag ofta på mänskliga tänkesätt.

När det onda partiet precis hade startat förföljelsen av Falun Gong gjorde jag mycket på egen hand. En västerländsk utövare sade till mig: ”Kan du kanske sätta dig ner och till exempel utbyta med oss i sex timmar, och sedan så kan vi jobba tillsammans, skulle inte det ge ett bättre resultat?” Min första reaktion var: I hela sex timmar! Sedan tänkte jag att han kanske har rätt, och att jag borde prova. Sakta insåg jag att jag varit för resultatinriktad och har försummat själva processen. Medan det är processen som är kultivering. Genom den här händelsen såg jag det värdefulla hos medutövaren och samtidigt mina egna brister. Först efter en tid vande jag mig vid att utbyta mer med västerländska utövare och göra saker och kultivera tillsammans och höja oss tillsammans. Jag tänkte jämt på Mästarens ord i ”Verklig kultivering”: ” Studera Fa erhålla Fa, jämför studerandet jämför kultiverandet, var sak speglas, kunna göra detta är kultivering.” (Ur Hong Yin).

3. Att rädda människor är Dafa-utövares ansvar
Sedan den 30 juli 1999 har jag varit ansvarig för kontakten med svenska UD. Vi har haft kontakt med dem i 18 år nu. UD:s tjänstemän har bytts ut många gånger genom åren. Varje gång nya tjänstemän tillträder ställer de alltid samma frågor: ”Vad är Falun Gong?” ”Varför förföljer det kinesiska kommunistpartiet Falun Gong?” Under de tidiga åren hade jag kontakt med en kvinnlig UD-tjänsteman under flera år. Jag berättade om min egen erfarenhet och vad jag själv hade sett eller hört. Hon lyssnade mycket uppmärksamt och fick tårar i ögonen. Men flera års sanningsklargörande gav inga synliga effekter. Regeringen fortsatte att diskutera mänskliga rättigheter med kkp bakom stängda dörrar. Jag började klaga på dem. En dag ringde hon upp mig och berättade: ”Jag kommer att gå över till en ny tjänst som diplomat på en ambassad i ett annat land. Jag känner mig handfallen vad gäller problemen med mänskliga rättigheter i Kina. Har du hört något nytt om Professor Yu Changxin (en utövare i Beijing)?” Jag kände att hon förstod sanningen, men kunde inte göra så mycket som hon hade velat och kände skuldkänslor för det. Jag insåg mitt misstag, det är jag som är kultiveraren och bär på uppdraget att rädda människor. Hur kan jag beskylla personen vi ska rädda? Ansvaret ligger på mig och inte på henne.

Mästaren har sagt: ”Så det finns verkligen ingen anledning att ni som Dafa-lärjungar inte fullgör era uppdrag.” ”Hur stort är det ansvar som du axlar! Du tänker aldrig över saker och ting utifrån räddandet av varelser, utan använder istället mänskligt tänkande! Och så snart något konkret kommer upp som ska tas itu med så poppar dina mänskliga tankar upp! ” (Ur Fa-undervisning vid 2016 års Fa-konferens I New York).

Att rädda alla varelser är Dafa-utövares ansvar. Vad vanliga människor gör är att placera sig. Våra upprätta tankar kan ta bort deras tvivel och väcka deras goda sida och känsla för rättvisa, så att de kan stå upp och tala för Falun Gong.

År 2002 bjöd vi in Sveriges vice stadsminister till att delta i vår aktivitet framför Riksdagen. Först tackade hon endast ja till att delta i namninsamlingen. När hon väl kom till vår aktivitet tog hon upp mikrofonen och höll ett kort tal där hon gav oss sitt uppriktiga stöd.

Göteborgs årliga bokmässa är ett mycket bra tillfälle för oss att klargöra sanningen för politiker. Sveriges Riksdag har alltid en monter. Ungefär var tredje timme byter olika politiker av varandra och turas om att stå i montern för att prata med allmänheten. I över 10 år har jag varit deras besökare. Många av mina politikerkontakter etablerade jag här. Inför varje besök på mässan läser jag på om vilka politiker som kommer att vara där. Jag läser igenom deras bakgrund och bestämmer mig för vilka jag vill prata med. En dag kom jag till bokmässan och såg direkt den politiker jag väldigt gärna ville prata med. Trots att han redan förstod sanningen, hade sett dokumentärfilmen om organstölder och skrivit en motion mot det, kände jag att han behövde få veta mer om Falun Gong. Han hade kommit dit en timme tidigare än han skulle. När han såg mig blev han väldigt glad. Han ställde många frågor och ville veta mer om Falun Gong. Vi satt och pratade i över en timme. När jag sedan såg honom i en intervju med SVT angående organstölder från Falun Gong-utövare, talade han mycket bra. Jag är glad för hans skull att han kunde placera sig väl.

4. Att kultivera bort rädsla
I vanliga fall är jag inte rädd när jag ska klargöra sanningen för politiker. En gång träffade jag däremot en lite äldre, mycket allvarsam politiker som var både lång och kraftig, på bokmässan. Jag gick runt ett par varv men kände mig fortfarande lite rädd för att gå fram och prata med honom. Just som jag tänkte ge upp sprang jag på en annan utövare. Jag frågade då om hon kunde följa med mig och klargöra sanningen för politikern. I vanliga fall brukar jag uppmuntra den här medutövaren, men den här gången följde hon med utan att tveka. Resultatet blev mycket bra. Den här politikerns allvarsamma ansiktsuttryck förändrades, han blev mycket glad och tackade oss.

Jag brukar välja vilka jag vill klargöra sanningen för. Jag brukar välja de jag tycker verkar lätta att prata med. Hur många chanser förlorar jag inte på detta sätt, hur många människor som borde ha fått räddning har blockeras på detta sätt? Mästaren har sagt: “Du skulle rädda dem du tycker om men inte rädda dem du ogillar, kan du rädda kännande varelser då?” “Hur skulle du kunna mobilisera gong när de där mänskliga tankarna och rädslorna du har är verksamma?” (Ur Fa-undervisning vid 2016 års Fa-konferens I New York).

Jag är verkligen tacksam för att Mästaren skickade mig en medutövare för att hjälpa mig att komma över min rädsla.

5. Att kultivera fram tålamod
En del politiker träder fram snabbt efter att ha förstått sanningen. En del andra politiker kliver inte fram trots att jag och andra utövare har klargjort sanningen för vederbörande i många år och trots att de mycket väl känner till sanningen. Jag har tidigare känt besvikelse gentemot dem. Genom att studera Fa har jag förstått att hjärtat måste vara rent när man klargör sanningen för att rädda människor. Man måste göra det för den andres bästa, utan att sträva efter resultat. Dessutom är vanliga människors tankar inte så stabila, de blir lätt påverkade av störningar från olika håll. Om våra hjärtan inte är oberörda och våra upprätta tankar inte är tillräckligt starka, så kommer det att påverka dem. Efter att ha utbytt med andra utövare, justerade vi vårt förhållningssätt och började stödja dem med upprätta tankar. När de sedan trädde fram var de mycket upprätta, och störningar från det kinesiska konsulatet gjorde dem istället ännu mer beslutsamma.

6. Att lyssna uppmärksamt
I början när jag klargjorde sanningen lade jag mycket fokus på vad jag ville berätta för dem och vad jag hade att säga. Jag lyssnade inte så uppmärksamt utan avbröt ofta den jag pratade med. Jag fäste ingen vikt vid att lyssna på vad den andre sade. Så var det även när jag pratade med utövare. Jag pratade mer än vad jag lyssnade och jag lyssnade sällan uppmärksamt.

En dag skickade min dotter ett sms till mig och frågade vad tecknet ”lyssna” betyder. När jag såg tecknet insåg jag att det liknade ordet ”dygd”. Tecknet för ”lyssna” på traditionell kinesiska består av ett öra och hjärta, och det är besläktat med tecknet ”dygd”. Tecknet för ”lyssna” på förenklad kinesiska innehåller varken öra eller hjärta, utan istället en mun, och har ingen koppling till tecknet ”dygd”.

Jag insåg att konsten att lyssna kommer från ens kultivering, och man behöver släppa sig själv. Men jag växte upp helt och hållet i partikulturen, som ständigt förespråkar kampideologin. Jag har aldrig lärt mig att lyssna på andra och ännu mindre att lyssna uppmärksamt. För att kunna rädda människor måste jag kultivera bort partikulturen och mitt ego. Så småningom upptäckte jag att om jag lyssnade uppmärksamt så kunde jag mycket lättare se andras styrkor. Jag kunde lättare hitta infallsvinklar så att jag kunde klargöra sanningen mer effektivt, och jag kunde anpassa mig till den jag pratade med och säga precis det personen behövde höra.

Trots att jag har jobbat i över tio år med att klargöra sanningen för politiker, så känner jag att inte har gjort tillräckligt, haft för många rädslor, och därför går det för sakta och jag ligger långt ifrån Mästarens krav.

Kultiveringens största hinder är det mänskliga hjärtat. I sanningsklargörandet för politiker handlar det om att ständigt göra sig av med rädslor, strävan efter resultat och andra mänskliga fasthållanden. Istället för att göra saker halvhjärtat måste man kultivera fram ett sant hjärta och lägga vikt vid att göra saker med ett rent hjärta.

”Kultiveringen beror på en själv, medan Gong beror på Mästaren”. Mästaren har arrangerat min kultiveringsväg, det är upp till mig att höja mitt Xinxing. Endast genom att kultivera mig själv kan jag rädda ännu fler kännande varelser.

Tack Mästaren! Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.