Shen Yun lärde mig hur jag ska kultivera mig själv

Erfarenhetsberättelse från den Europeiska Fa-konferensen 2017 i Paris
 

Alltsedan när vi fick veta att vi skulle ha Shen Yun i Genève för nästan tio år sedan, minns jag den dagen och kände att Mästaren bad oss att följa honom. Det var som i den här forntida historien om en man som möter en vis man på gatan som frågar honom om han tror på Tao och mannen svarar ja. Den vise mannen ber då honom att hoppa in i en flaska. Mannen tänker inte efter en sekund och hoppar. Denna berättelse gjorde stort intryck på mig för mannen tvekade inte en sekund.

Jag kände hur heligt uppdraget var, att följa Mästaren och rädda människor. Det var tydligt och enkelt men trycket var starkt eftersom jag visste att det handlade om att lämna alla fasthållanden och följa Mästaren villkorslöst.

Denna mening i Zhuan Falun genljuder alltid i mitt huvud varje gång ett extra steg ska fullföljas. "Vill du kultivera, kan du kultivera?" Denna mening har jag alltid i åtanke och den får mig att undra om jag skulle kunna följa i Fa-upprätandets framsteg och nå standarden för en bra kultiverare.

Jag hade länge trott att kultivering handlade om att göra saker och på grund av den brådskande situationen i början av förföljelsen i Kina skyndade jag att göra saker och jag glömde ofta att kultivera mig själv, vilket har orsakat mig mycket problem. I mitt familjeliv har andra utövare gett mig stöd för att jag inte kultiverade mitt tålamod och min medkänsla. Jag brukade ha bråttom att göra saker men tittade inte inåt för att ändra på min karaktär. Jag trodde att de saker jag gjorde var väldigt viktiga och allt annat var störningar istället för att ta störningar som ett tillfälle att kultivera mig själv.

Vi har haft turen att ha Shen Yuni Genève i nästan tio år. Processen att rädda kännande varelser har pågått hela tiden och även när vi är färdiga, förbereder vi omedelbart för nästa år. För att inte tala om de andra projekten vi hade att hantera, mänskliga rättigheter och statliga aktiviteter. Alla aktiviterna var mycket ofta samtidigt.

Ju närmare slutet vi kommer, desto mer känner vi att denna process att rädda liv är i hög grad brådskande. Denna känsla av brådska är en sak som Shen Yun får mig att känna väldigt starkt. Jag blir då medveten om sakens allvar och hur angeläget det är att rädda liv.

Att kultivera väl kräver en solid grund

För att rädda liv och kultivera väl insåg jag också att grunden för kultivering måste vara seriös och beständig. Det vill säga, vi måste läsa mer, göra FZN och övningar för att kunna stärka våra upprätta tankar så att vi kan rädda kännande varelser. Jag vet att jag på vissa punkter ännu inte är så bra och måste fortfarande påminna mig om att inte vara lat utan lägga mer tid på att läsa, recitera Fa och göra övningarna.

Att läsa Fa och studera Fa är en absolute nödvändighet vilket jag förstod under tiden vi gjorde Shen Yun-arbete för om man inte läser tillräckligt mycket har man inte tillräckligt upprätta tankar och då kan man lätt bli störd av saker från den ordinarie världen, tappa tålamodet eller lätt bli arg.

Jag upptäckte verkligen att om jag inte läste tillräckligt mycket, intensifierades prövningarna hela tiden och gjorde mig ombytlig och upprörd vilket resulterade i att jag inte kunde göra ordentligt det som jag skulle göra för att rädda kännande varelser.

Under Shen Yun samlas vi varje morgon för att läsa ett kapitel i Zhuan Falun, varje dag. Vi läser Fa tillsammans på morgonen innan vi går till olika aktiviteter för att promota Shen Yun, dela ut flyers eller gå till möten så tiden som vi tillbringar tillsammans för att läsa är mycket värdefull. Jag kan förstå det nu för jag kan se att om jag kommer sent och inte anser det vara en helig stund då skulle resultatet inte vara det samma och grunden skulle bli svagare. Jag blir då distraherad och störd av vanliga saker som känslor, beröm och vinning.

Mästaren har gett oss Zhuan Falun för att vi ska bygga denna grund och stärka våra upprätta tankar så att vi blir helt renade och fördjupade i Fa. Om vi läser mindre går vi längre bort från Fa och alla vanliga saker kan nå oss lättare och naturligtvis påverka oss vid räddandet av kännande varelser.

En dag under morgonens gruppläsning var vi fyra utövare som läste högt tillsammans i samma takt och då kunde jag plötsligt känna en stor Falun rotera i rummet som om vi satt i detta enorma hjul som roterade. Det var en otrolig känsla. Jag var förstummad av häpnad och kände att Mästaren ger oss allting.

Jag förstod också att medan vi läser fortsätter vi att kultivera. Det finns de som läser snabbt och de som läser långsamt. Och om man inte läser tillräckligt mycket gör man ofta misstag. Det finns också de som inte vill läsa högt. Man måste här också släppa sin känsla av självet och försöka följa andra för att vara i samma takt och eventuellt kan vi nå ett harmoniskt fält.

Kultivering handlar om att titta inåt

Som i Hong Yin: ”Erhålla Fa, jämföra med Fa” förstod jag också att om man läser men inte tittar inåt sig själv är det värdelöst och även värre, ingenting kommer att fungera. Vi kan till exempel inte nå de människor som vi vill besöka under promotion eller inte kan sälja biljetter eller finna något stöd. Om man inte noga tittar inåt på sig själv när man möter problem kommer ingenting att fungera.

Under Shen Yun är vi varje dag tillsammans så vi kan inte undvika att vara oense och ha obehag men tack vare denna speciella omgivning som Mästaren skapat oss kan jag se om jag uppnår kriteriet i kultivering eller inte. Om jag stannar hemma kan jag inte se allt detta.

Att ta bort vår starka självuppfattning… är något som Shen Yun vill att vi ska göra. Att ta bort egot in i minsta detalj. Till exempel föredrar vi att göra något och inte göra något annat, antingen vi tycker om det eller inte. Det är just så som man har sagt det i Zhuan Falun i föreläsning sex, om att bli av med känslor: ”… att tycka om att göra saker är en känsla, att inte tycka om att göra saker är fortfarande en känsla, att föredra en människa framför en annan, vad man gillar att göra och vad man inte gillar att göra, allt är känslor och människorna lever enbart för dem. Som en utövare ska man bryta igenom den här saken och inte använda den här principen för att bedöma saker, och vi borde bryta oss loss från dem.“

När jag möter ett problem frågar jag mig själ varför ville jag inte göra det? Är det för att jag föredrar att göra det här och det där? Varför inte göra det? Är det inte för att rädda människor? Varje situation under promotion tvingar oss att räta upp oss själva kontinuerligt. Det har till exempel arrangerats att en dag ska vi gå till en galleria för att promota och en annan dag ska vi besöka företag. Vi följer det som har arrangerats och väljer inte göra enligt vårt eget tycke. Vi ska sätta räddandet av människor på första plats och inte det som vi tycker om att göra.

En dag fick vi en mycket lång lista over företag och namn, och vi var tvungna att ringa till ett hundratal av dem. Jag hade många saker som jag ville avsluta och kände motvilja att ringa alla dessa samtal. Med denna negativa tanke fick jag inte tag i någon. Så jag tittade inåt och frågade mig själv: vad håller jag på med? Varför vill jag inte ha denna lista? Är det för mig att bestämma det? Jag tänkte att kanske dessa människor, som jag ska ringa till, väntar på mig för att rädda dem och jag vill inte lyckas med denna mission på grund av mitt eget tyckande? Jag kände mig så egoistisk och förstod att jag inte följde Mästarens arrangemang. När jag rättade till mina tankar bestämde jag mig för att börja om på listan och ringde till varenda person. Och resultatet var fantastiskt. Människorna reagerade mycket positivt och tog glatt emot information. Jag märkte också att de flesta av dessa människor inte visste något om Shen Yun. Jag förstod att dessa människor hade Mästaren sent till mig för att de skulle räddas.

Att inte skylla på andra är kultivering

Att inte skylla på andra är den andra saken jag lärde mig när jag gjorde Shen Yun-arbete. När något går fel är det lätt att skylla på andra. Tidigare brukade jag göra det och trodde att andra inte kultiverade tillräckligt bra och det var därför som sakerna gick fel. Jag faller ibland i denna fälla. Men det här är inte kultivering. Mästare berättade för oss att titta inåt är nyckeln till allt. Nu försöker jag inte peka på andras misstag utan bara skylla på mig själv. Varför detta problem hände är på grund av mig. Om jag tittar noga inåt kan jag säkert hitta var problemet ligger. Mästaren visar mig var jag gjorde misstag. Om jag tänker på det här sättet, är det mycket lättare för mig att gå vidare och jag känner mig lättare och lättare. Jag blir av med missnöjet eftersom jag vet att problemet bara ligger hos mig, inte hos andra. Min relation med andra utövare har förbättrats när jag började se inåt. Inte för att jag använde känslor för att komma överens med andra utan för att jag inte bar agg mot andra och skyllde på dem för det här eller det där.

När jag nu tittar på utövare kan jag känna deras ljusa sida och känna mig lycklig för att jag är en del av denna grupp av kultiverare. I stället för att titta på deras brister vet jag nu varför Mästaren säger att om någon gör bra ifrån sig kan det hjälpa andra att förbättra sig. Jag känner att om någon gör bra ifrån sig föregår han med gott exempel för andra.

På årets konferens i New York slog en sak mig när jag lyssnade på Mästaren när han svarade på utövarnas frågor. Han svarade ofta att han inte såg saker och ting på detta sätt. Och jag insåg plötsligt en sak: när Mästaren möter ett problem ser han alltid den rätta sidan av problemet. Han tittar inte på det som är negativt. För att rädda oss tittar han bara på vårt ursprungliga jag så jag undrade kan vi också se på det positiva när någonting händer. Jag tittade inåt på mig själv och såg mig själv. Jag ältar ofta över vad som är fel och klagar på det här och det där. Efter denna föreläsning förstod jag att Mästaren visar oss en annan väg fullt av ljus där det negativa inte längre har plats. Allt kan ändras till det positiva beroende på hur vi ser på det. Allt detta beror på vårt sinnestillstånd och endast när vi kan ändra vårt sinnestillstånd kan saker ändra sig. Efter den här konferensen bestämde jag mig at göra mig av med alla negativa tankar inom mig.

Mirakel kan hända när vi kultiverar

Under processen av Shen Yun-arbetet upplevde jag många små och stora mirakler vilka har också förstärkt mer och mer min tro på Dafa.

Vi hade till exempel en situation som var blockerad en lång tid och plötsligt blev den frigjord utan ansträngning. Jag hade ofta tårar av tacksamhet för jag visste att Mästaren öppnade alla dörrar för oss. Vi måste bara ha tilltro och fortsätta trots konflikter och svårigheter.

Ibland känner jag mig trött eller är för upptagen att gå dit. Men varje gång övervann jag den här känslan och gick till teatern där Mästaren sedan arrangerade det så att jag mötte någon jag kände eller någon som är ivrig att köpa biljetter eller att stödja oss. Det är fantastiskt att se hur Mästaren har redan arrangerat varenda sak och det är upp till oss att gå dit eller att inte gå dit.

Miljön under Shen Yun-promotion är värdefullast eftersom samarbetet tvingar oss att titta på oss själva oftare och utan självbelåtenhet. Andra är som en spegel. När de gör saker bra uppmuntrar de oss att göra lika bra och när de inte klarar att göra saker så bra, låter de os att reflektera över vår egen kultivering.

Gör dig av med detta ego som är likt en mur som håller oss borta från kultivering och när vi gör Shen Yun-promotion testas detta ego hela tiden. Till exempel skall jag en dag organisera en viss aktivitet och nästa månad eller nästa vecka är det någon annan som organiserar en annan aktivitet. Jag måste då lägga bort min starka självuppfattning och bara göra det som är bra för att rädda kännande varelser. Jag kände vid dessa tillfällen att när jag lade bort mitt ego kände jag mig mycket lättare. Jag förstår att det inte spelar någon roll vem som leder för alla följer samma mål: räddar liv, och därför den enda tanken som man måste hålla i sinnet är att göra sitt bästa för att rädda fler människor.

Det här är vad bra samordning mellan utövare handlar om: att lägga egot åt sidan för att göra det som är bäst för att rädda människor. Det gäller att alltid lägga andras räddning före sig själv. Överge vårt eget ego för att bilda en kropp. Vi kan bara bilda en kropp om var och en gör bra det som han måste göra utan att lägga för mycket ego i det. Om alla står i sin egen position eller tycker att han har rätt och den andra har fel, om man är fylld av irritation så kan vi inte bilda en kropp och rädda människor. Vi måste bli av med vår starka självkänsla.

Tack vare Shen Yun håller jag kvar tanken om att rädda fler människor på det snabbast möjliga sättet men ibland försenar trötthet, stress och svårigheter min kultiveringsprocess. Jag kan se klart att om jag inte kultiverar väl kommer resultatet inte vara bra och jag kan inte nå de människor som jag behöver rädda.

När jag gör Shen Yun-arbete är jag helt försjunken i Dafa, mina tankar, mina handlingar måste vara inriktade på att rädda människor. Jag får inte sacka efter för jag vet att om jag slappnar av kommer allt vara förlorat. När jag förstår hur brådskande det är att rädda människor så accelererar allting och allt kommer på plats så enkelt.

När jag gör Shen Yun-arbete känner jag mig lycklig för jag vet djupt in i mig att jag kom till detta liv endast för den här anledningen och ingenting annat borde betyda något. När jag har denna lyckliga tanke då kommer alla de människor som jag måste rädda till mig. Vårt sinnestillstånd är så viktigt när vi gör Shen Yun-arbete. Mästaren kan hjälpa oss när han ser vårt hjärta.

Shen Yun är en gåva från Mästaren, inte bara för att rädda kännande varelser utan också för oss som utövare. Shen Yun har lärt mig hur jag ska kultivera mig själv hela tiden. Titta inåt, korrigera dig själv och gå framåt. Man faller ibland, tittar igen framåt, stiger upp och går framåt. Mästaren har gett oss Shen Yun för att vi ska förbättra oss och gett oss en möjlighet att förstå vad kultivering är, hur allvarig och helig den är, för räddandet av många varelser är beroende av denna kultivering.

Jag vill tacka Mästaren av hela mitt hjärta för att han gett mig möjligheten att gång på gång följa honom genom att göra Shen Yun-arbete och gett mig möjligheten att korrigera mig själv och se mina fel och brister. Jag tackar honom för att han hållit mig på den heliga vägen och tillåtit mig att se alla mina fel och brister. Jag vill vara Mästaren värdig även om jag vet djupt inuti mig att jag aldrig kommer att leva upp till hans oändliga medkänsla och oändliga nåd.

Tack Mästaren!
Tack medutövare!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.