Falun Gong var populärt inslag på hälso- och livsstilsmässa i Huskvarna

Under höstens hälsomässa i Huskvarna i Folkets Park fick Falun Gong stort utrymme och uppmuntran av arrangörerna till att visa övningar och berätta om metoden för allmänheten.

Övningarna visades på scenen kontinuerligt, och på vissa satta tider berättade man om metoden och övningarna via mikrofon så att alla i lokalen kunde höra vad som sades, inklusive andra utställare på plats.

Många hade åkt långt för att delta på mässan och visade tacksamhet då de fick lära sig falungong-övningarna. Redan på lördagen kom lilla Elsa 5 år och satte sig i meditationsställning nedanför scenen, hon fick sedan hjälp upp på scenen och lärde sig snabbt rörelserna. Påföljande dag kom hon med sina båda föräldrar som då också var redo att lära.

Under lördagen informerade arrangörerna att alla mässdeltagare var välkomna till scenen för att prova på Falun Gong. Många kom till scenen och ville lära sig övningarna. Vilket de även gjorde nästkommande dag före mässans öppnande. Vissa av utställarna kom flera gånger under helgen för att prova på övningarna, både före och efter mässans öppnande.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.