Minst 29 falungong-utövare förföljdes till döds i Kina under 2017

Det kinesiska kommunistpartiet har förföljt den andliga metoden falungong i över 18 år, och fortfarande torterar och dödar man dess utövare i hemlighet i inofficiella så kallade svarta fängelser och interneringscenter.

I år, fram till och med den 17 december, har 29 fall där falungong-utövare dött som ett resultat av förföljelse konstaterats. Det har skett i 15 olika provinser och storstadsområden, inklusive Peking och Shanghai, från provinserna Heilongjiang och Liaoning i norr till Guangxi och Fujian i söder.

15 dog i fängelse, och de övriga 14 dog medan de hölls illegals frihetsberövade av kinesiska myndigheter eller förföljdes i sina egna hem.

Sajten minghui.org, som rapporterar om förföljelsen av falungong, hade fram till den 19 december bekräftat 4 160 fall där kinesiska falungong-utövare dödats i förföljelsen under de senaste 18 åren. Det verkliga antalet, både för i år och totalt, tros dock vara mycket högre, eftersom det är mycket svårt att belägga den här sortens mycket känsliga information i ett så hårt kontrollerat diktatursamhälle som Kina.

Dödssiffran som bekräftades den 19 december räknar inte heller in de som dödats genom att man tagit deras organ i Kinas lukrativa transplantationsindustri. Eftersom de här organstölderna sker i yttersta hemlighet finns det ingen möjlighet för en tredje part att bekräfta specifika individers död.

Den oberoende rapporten ”Bloody Harvest/The Slaughter: An Update”, som undersökt transplantationsprogrammen på kinesiska sjukhus i stor detalj, kom till slutsatsen att mellan 60 000 och 100 000 transplantationer ägt rum i Kina varje år sedan 2001, och att den främsta källan till dessa organ med största sannolikhet är falungong-utövare.

Falungong, även känt som Falun Dafa, började läras ut offentligt 1992. Det innefattar långsamma fysiska övningar, meditation och en lära vars kärna är sanning, godhet och tålamod. Många som utövade falungong upplevde positiva fysiska, mentala och andliga resultat, och 1999 hade metoden blivit mycket populär i Kina. Enligt en statlig studie utövades den av omkring 70 miljoner utövare.

Efter att först ha accepterats och till och med främjats av kommunistregimen började dock dess högste ledare Jiang Zemin att känna sig hotad av dess stora popularitet, och att dess lära gick så på tvärs mot Kommunistpartiets ateism. 1999 körde han över alla i partiets ledning som tyckte annorlunda, och förbjöd falungong. Samtidigt inleddes en landsomfattande, oerhört brutal förföljelse för att försöka utplåna den fullständigt. Hundratusentals falungong-utövare har sedan dess fängslats, hjärntvättats, torterats och tvingats till slavarbete, enligt minghui.org.

Källa: https://epochtimes.se/Minst-29-falungong-utovare-forfoljdes-till-dods-i-Kina-under-2017

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.