Uppmuntrar andra att memorera Fa tillsammans

Jag memorerade Zhuan Falun tidigare, men jag slutade att recitera den för länge sedan. Jag tyckte det var slöseri med tiden och ville inte göra det mer.

Nyligen när jag satt i tysthet med mig själv, kom stycket jag brukade recitera om och om igen till mig. Det påminde mig att inte glömma bort det jag hade memorerat och reciterat tidigare. Jag kom också ihåg hur Dafa etsades fast i mitt sinne och hjärta när jag memorerade den. Jag kände också att alla mina celler och alla levande varelser inom mig blev glada att jag hade insett det, eftersom de hade väntat på att jag skulle upplysas till detta i åratal.

Jag föreslog till min fa-studiegrupp att vi skulle memorera Fa tillsammans så att vi kunde uppmuntra och påminna varandra, samt att det inte var för sent att göra det. Jag sade också att om vi kunde uppnå detta tillsammans, skulle vi få så mycket.

Vi började att memorera Fa. Före och efter varje fa-studie i grupp, arbetade vi vidare på att memorera. Varje person reciterade en paragraf eller den paragrafen som den hade memorerat.

När jag memorerade Fa själv, kände jag ingen påtryckning och kunde memorera vilken som helst paragraf jag ville. När jag fick för mycket att göra, gjorde jag inga framsteg. När vi memorerade tillsammans var vi beslutsamma. Vi använde också vår tid mer effektivt.

När jag vaknade på morgonen, och innan jag öppnade ögonen reciterade jag Fa. Innan jag gick och lade mig reciterade jag Fa. Ibland när jag gjorde övningarna och om mitt sinne inte var rent, och jag inte kunde kontrollera det, reciterade jag Fa, och mitt huvudmedvetande kontrollerade det snart igen. Resultatet var enormt.

Vissa utövare nämnde att när de reciterade Fa själva, gick det bra, men när de skulle recitera inför andra i gruppen, blev de nervösa och körde fast. Efter att vi hade analyserat detta, kom vi fram till att problemet berodde på att vi inte var tillräckligt bekanta med Fa.

En del utövare sade att när de insåg att de behövde mer tid för att memorera Fa, bad de icke utövande familjemedlemmar att testa dem. Om utövaren gjorde ett fel, korrigerade familjemedlemmen det. Detta hjälpte också familjemedlemmen att bli mer bekant med Fa.

Andra utövare nämnde rädsla, att det skulle komma en dag när de inte kunde recitera Fa. Denna oro gjorde dem nervösa och de hoppades att utövare skulle sluta komma och att gruppen skulle ge upp kraven på att recitera Fa. Alla sådana onda tankar blev avslöjade.

Det var svårt för mig att recitera ”Om Dafa” i början eftersom mitt huvud kändes förlamad och mitt sinne tomt. Jag glömde allt efter att ha reciterat. Jag blandade också meningar från den gamla versionen med den uppdaterade versionen. Min kropp och mitt sinne var i kaos ett tag.

Men jag kände en utövare som memorerade Fa mycket bra. Och detta uppmuntrade mig så att jag kunde passerade svårigheten. Jag reciterade mening för mening, sen varannan mening. Sen reciterade jag allt tillsammans. Den här strategin gav mig stort förtroende. Jag använde all min fritid för att recitera. När jag kunde upprepa meningen tyst, reciterade jag det högt tills även punkter och annat satt etsat i mitt sinne.

”Som en elev, om det hans sinne fylls av helt och hållet är Dafa är den här människan definitivt en genuin kultiverare. Så du måste ha en klar förståelse när det gäller den här frågan rörande Fa-studierna. Att läsa böckerna mer och studera böckerna mer är nyckeln till att genuint höja sig. Ännu tydligare, så länge som du läser Dafa förändras du; så länge som du läser Dafa, då höjer du dig, det gränslösa innehållet i Dafa samt de tillhörande metoderna, övningarna, kommer att göra det möjligt för dig att nå Fulländning. Att läsa i grupp eller att läsa på egen hand är detsamma.”

(”Att smälta in i Fa” från Det essentiella för flitiga framsteg)

När jag började recitera Fa tillsammans med gruppen. Började jag värdesätta min tid. Nu är varje sekund värdefullt för mig. Jag blir inte längre frestad att titta på wechat, tala om mitt dagliga liv, titta på nyheter, shoppa eller skvallra om andra människors saker. Sådana saker stör min vilja att vara flitig och tiden passerar snabbt förbi.

Vissa utövare nämnde att de ångrade att de inte hade reciterat Fa fullt tillräckligt. Varför ska utövare ha ånger? Vi lider för kännande varelser, arbetar dag och natt, vi lider i våra liv. Varför kan vi inte memorera i våra hjärtan den Dafa som skapade oss?

Egentligen tror jag att vi kan göra det och att vi har en förmåga att göra det. Låt oss uppmuntra varandra att memorera Fa tillsammans.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2018/1/30/167763.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.