Östra Småland Nyheterna: Kina, Falun Gong och organstölderna

Sydkoreanska Falun Gongutövare vid en manifestation mot förföljelserna av rörelsens medlemmar i Kina.

Publicerad insändare Östra Småland Nyheterna 13/3-18

Är Sverige ett land som står upp för mänskliga rättigheter? Vill vi vara det?

Den senaste tiden har vi kunnat läsa ett flertal artiklar i olika media där författarna ifrågasätter Sveriges förhållande till Kina. Redan idag har vi omfattande handelsförbindelser med denna kommunistiska diktatur och är därmed också på många sätt beroende av den. Våra politiker vågar ofta inte gå emot Kinas intressen då de i så fall riskerar både handel och arbetstillfällen i stor skala.

Samtidigt varnar Säpo och experter från Totalförsvarets forskningsinstitut för den säkerhetsrisk som den ökande mängden kinesiska investeringar i Sverige utgör. Kinas målsättning är att på detta sätt få större kontroll över resten av världen. Ett hot som måste tas på största allvar. Att Kina är ett land där ett människoliv inte har något värde om inte regimen har något att vinna på det är troligen ingen nyhet för någon, inte heller att detta är ett land vars befolkning metodiskt förtrycks och där kränkningar av de mänskliga rättigheterna tillhör vardagen.

Är det här de värderingar vi som svenskar vill stå för? Vill vi gå i en annan nations ledband och därigenom passivt godkänna deras doktriner och handlingar?

De doktriner och handlingar som vi ger vårt godkännande till i och med vårt omfattande samarbete med Kina är det viktigt att vi som svenskar är medvetna om. Ett exempel på vad detta kan vara är den organskörd från levande människor som pågår i Kina sedan årtionden tillbaka. Detta fenomen beskrivs bland annat av böckerna ”Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs” och ”The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China´s Secret Solution to Its Dissident Problem”. I ”Bloody Harvest”, som publicerades 2009, beskriver de kanadensiska författarna David Kilgour, som är politiker, och David Matas, som är människorättsadvokat, hur de gått tillväga för att undersöka de misstankar om organskörd i Kina som de tagit del av och om de skrämmande resultat de kom fram till. År 2014 publicerades ”The Slaughter” där den brittiske journalisten Ethan Gutmann beskriver sin undersökning av företeelsen. Tilläggas ska att ingen av författarna själva är Falun Gongutövare. De kom alla till samma slutsats: I Kina pågår en systematisk och storskalig statssanktionerad organskörd, utan medgivande från ”donatorerna”, huvudsakligen från Falun Gongutövare men även från uigurer, tibetaner och kristna som inte tillhör någon statssanktionerad församling.

Kina misstänks använda samvetsfångar som levande organbanker vilket gör väntetiden för en transplantation mycket kort, ofta bara dagar. De misstänks också för att skörda, eller stjäla, vitala organ medan fångarna fortfarande lever. Resultatet blir självklart att fångarna dör. Den kinesiska regimen har gått ut med uppgifter om att från och med januari 2015 ska den enda källan för organ vara frivilliga donatorer. I en gemensam rapport ”Bloody Harvest/The Slaughter – An Update” 2016 kommer de tre tidigare nobelprisnominerade författarna fram till att det fortfarande utförs långt fler organtransplantationer per år än vad de officiella källorna kan förklara. Detta tyder på att dödandet av samvetsfångar för deras organ fortfarande pågår. Självklart finns många fler exempel. Listan på allvarliga överträdelser mot de mänskliga rättigheterna i Kina kan, tyvärr, göras lång.

Martin Luther King sa: ”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad". Vill vi vara de som med tystnad godtar, och därmed godkänner, den kinesiska regimens omänskliga behandling av sina medborgare? Är det här värderingar som vi står för? Som vi, i takt med att vi blir mer och mer beroende av Kina, vill bli tvungna att bidra till? Eller vill vi vara en nation och ett folk som står upp för allas lika värde?

Falun Gong-utövare i Kalmar

Källa: http://www.ostrasmaland.se/debatt/kina-falun-gong-och-organstolderna/

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.