Sverige: Filmen Human Harvest visas i Östergötlands läns huvudstad

Dokumentären Human Harvest visades den 26 maj 2018, i Wallenbergshallen på Östergötlands museum, en kulturell mötesplats i Linköping, huvudstad i Östergötlands län.

Filmen är regisserad av Vancouverbon Leon Lee 2014, för vilken han mottog den prestigefyllda Peabody-utmärkelsen 2015. Dokumentären Human Harvest (2014) följer kanadensarna David Matas och David Kilgour i deras utredningsarbete om organstölderna. De har nominerats till Nobels fredspris för sitt arbete.
Rapporten "Bloody Harvest/The Slaughter - An Update" (2016)(På svenska: ”Blodig skörd/Slakten – en uppdatering”), författad av David Kilgour, David Matas och Ethan Gutmann, bekräftade att fler än 1,5 million samvetsfångar - främst utövare av den andliga metoden Falun Gong - kan ha dödats för sina organ på kinesiska statens militärsjukhus, sedan år 2000. Organen annonserades på kinesiska medicinska institutioners webbplatser och såldes till patienter som behövde organtransplantationer.

"Vårt syfte är att höja medvetenheten", säger Ilias Kotsamboukidis, moderator för evenemanget. "Om folk verkligen vet vad som händer, kommer de inte att bara titta på".

En artikel publicerad av Linköpings-Posten den 23 maj 2018 med titeln "De belyser organhandel " bjöd alla i Linköping att se dokumentärfilmen Human Harvest.

Kotsamboukidis gav flera exempel: Vid sidan av upptäckterna av Kilgour och Matas, har Spanien, Israel och Taiwan antagit en ny lagstiftning som förbjuder sina medborgare att resa till Kina för organtransplantationer.

Norge har redan ratificerat Europarådets konvention från 2014 mot handel med mänskliga organ och ändrat strafflagen att gälla från en månad till 6 år.

Europaparlamentet och den amerikanska kongressen har antagit ett antal resolutioner som fördömde den tvångsmässiga organskörden från Falun Gong-utövare i det östasiatiska landet.

År 2016 visades dokumentären Human Harvest i Sveriges riksdag med stöd av flera parlamentsledamöter från alla politiska partier, som också uttryckte sin vilja att arbeta för en lagstiftning för att motverka organskörd i Kina.

Trots detta stå man inför ett faktum att denna nya typ av folkmord ännu inte är allmänt känd och erkänd i Norden.

"I Sverige har människor ännu inte vaknat så därför har vi inbjudit alla politiker till visningen av den här dokumentärfilmen, i hopp om att komma fram till en plan för att dessa brott ska upphöra i Kina", sade Kotsamboukidis i en artikel som publicerades av den lokala tidningen Linköpings-Posten den 23 maj 2018.

Visningen av filmen i Linköping tog plats i Östergötlands museum och följdes av en livlig diskussion där företrädare för lokala politiska organisationer, människorättsaktivister och vanliga medborgare föreslog olika sätt att förena insatser och informera lokalsamhället om organskörden i Kina, bland annat genom seminarier, fler filmvisningar och att man kontaktar politiker på kommunal- och länsnivå.

En kvinna föreslog att dokumentären Human Harvest regelbundet ska sändas på lokal och nationell tv, för att påminna människor om vad som händer i Kina idag och hålla deras medvetande vaken.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.