Norrköpings tidningar: Falun Gong förföljs ännu


Norrköpings tidningars insändarsida 24 juli, 2018

Den 20 juli 1999 startade förföljelsen av Falun Gong (även kallad Falun Dafa) i Kina. Falun Gong baseras på forntida kinesiska traditioner av hälsa och självförbättring, kultivering. Falun Gong är helt opolitisk och till gagn för kinesiska medborgares hälsa och moral och detta fick antalet utövare öka på kort till mellan 70 och 100 miljoner, vilket stack i ögonen på kommunistpartiet. Nu utövas Falun Gong i över 100 länder.

Dåvarande makthavare beordrade alla instanser i statsmaskineriet att utplåna Falun Gong. Omfattande åtgärder vidtogs för att omvända utövare tillbaka till det kommunistiska systemet: tvångsarbete på arbetsläger, hjärntvätt och tortyr samt att organstölder från fängslade Falun Gong-utövare upptäcktes 2006.

Utredning om organstölderna vidtogs och man kom fram till att det finns fängslade, friska levande människor undanstoppade som hämtas när någon sjuk person betalar tillräckligt mycket för att ta dennes organ. Militärsjukhus har tjänat miljarder på Falun Gong-utövares organ (90 % av alla organ kommer från dem). Rapporten Bloody Harvest författad av de oberoende människorättskämparna David Kilgour och Davis Matas från Kanada kan läsas och ses på film.

Flera resolutioner mot dessa organstölder har antagits inom EU och USA. Taiwan, Italien och Israel har stiftat lagar för att hindra organturism till Kina. Vi hoppas att fler regeringar – även att den svenska regeringen – vågar ta ställning mot organstölder och stiftar lagar mot köp av organ från okända källor.

Källa: http://www.nt.se/asikter/insandare/falun-gong-forfoljs-annu-om5384631.aspx

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.