Namnunderskriftsdrive i Schweiz: “Detta är en förföljelse av mänskligheten”

Falun Gong utövare i Schweiz höll aktiviteter för att öka medvetenhet i Zürich den 23 juni 2018.

Ökar medvetenheten om Falun Gong i Zürich

Några människor hade hört talas om Falun Gong och gick direkt för att skriva under petitionen - som kräver ett slut på förföljelsen i Kina. Några var bestörta när de fick höra om KKPs brott om organskörden från levande utövare till transplantationer. Några tog med sig ett par tomma petitioner för att hjälpa utövarna samla fler underskrifter.

Underskrifts samling som kräver ett slut på förföljelsen.

En gentleman vid namn Kurt sa att han hade läst en nyhetsartikel i tidningen om Falun Gong. Han sa ”Jag tror Falun Gong är ett fint sätt att leva på och har positiv inverkan på samhället. De är inget hot till myndigheten. Faktiskt tror jag att den kinesiska myndigheten ska acceptera Falun Gong som en del av nationen”. Han sa att han trodde att förföljelsen hände pga att KKPs irrationella rädsla för att förlora sin makt och de stora vinster de gjort genom att sälja de fängslade utövarnas organ.

Kurt skrev under petitionen mot förföljelsen och han sa att han skulle hjälpa till att sprida ordet. Han sa ”Jag hoppas Förenta Nationerna kommer agera och att allmänheten kommer att uppmärksamma förföljelsen och stoppa KKPs hänsynslösa beteende”.

En annan gentleman vid namnet Francesco skrev under petitionen och sa ”Organskörden är fruktansvärd! Det internationella samfundet borde agera och stoppa den. Ekonomiska intressen borde inte vara det enda bekymret. Vi måste tänka på mänskligheten. Detta inhumana brott måste stoppas!”

Francesco hade hört talas om Falun Gong från media. Han sa, ”Falun Gong är väldig fridfull. Den har sin meditation och är super för förbättrande av hälsan och själen. Varför skulle de förfölja Falun Gong? Detta är en förföljelsen av mänskligheten”.

Medicinstuderande Linh (andra från höger) och Annie blev bestörta över tvångsorganskörden från fängslade Falun Gong utövare.

Linh och Annie är medicinstuderande. Linh sa: ”Levande organ skörd är skrämmande. Det måste sluta!” Annie planerade också att hjälpa till att sprida ordet.

Marta och hennes man skrev under petitionen.

Marta och hennes man, turister från Argentina, hade hört talas om KKPs grymhet. De fick en gång en broschyr på spanska om det. De skrev under petitionen som kräver dess slut. Marta sa att hon skulle berätta för sina vänner om det via sociala medier.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2018/6/28/170922.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.