Kvinna från Liaoning avled 13 dagar efter att hon fängslades för att hon vägrade ge upp sin övertygelse

Samtidigt som många familjer samlades för att fira det kinesiska nyåret i februari 2019, dömdes Li Yanqiu till fem års fängelse för att hon vägrade ge upp sin övertygelse och sitt utövande av Falun Gong, en kultiveringsmetod som har förföljts av den kinesiska kommunistregimen ända sedan 1999.

Li fördes till Liaonings kvinnofängelse den 19 februari 2019, under Lyktfestivalen och slutet av firandet av det kinesiska nyåret. Hon avled i fängelset 13 dagar senare.

Li spärrades in i avdelning 12 i fängelset, även kallad ”korrigeringsavdelningen”. Dess syfte var att förfölja Falun Gong-utövare och tvinga dem att överge sin övertygelse.

Li var extremt svag när hon kom dit. Hon hade hungerstrejkat och tvångsmatats ända sedan hon arresterades den 14 december 2018, för att hon delat ut information med fakta om Falun Gong.

Hon fortsatte med hungerstrejken i fängelset och vakterna tog henne till fängelsesjukhuset där hon tvångsmatades. Där tilläts hon träffa sin familj för första gången sedan arresteringen. Hon var så svag att hon var tvungen att använda en rullator för att gå när hon träffade dem.

Efter besöket försökte hennes familj få henne frigiven av medicinska skäl. Deras begäran avslogs och de tilläts aldrig träffa henne igen.

Enligt andra fångar som kände henne så förde de henne tillbaka till avdelning 12 efter tvångsmatningen och hon hölls isolerad ända fram till slutet, trots hennes dåliga kondition.

Vakterna tog av henne kläderna och tvingade henne att sitta naken på det kalla betonggolvet. Temperaturen i cellen var mellan -4 och +3 grader och det fanns ingen uppvärmning av cellen. Efter några dagar började hon drabbas av blod i urinen och hon kunde inte längre stå på egna ben. Ändå tilläts hon ingen medicinsk behandling. Hon avled bara några dagar efteråt, den 4 mars 2019. Hon blev 52 år.

Lis plötsliga död blev en chock för familjen. Hennes gamle far, som brukade bo tillsammans med henne, var tvingen att flytta till hennes äldre bror efter att hon arresterades. Den över 80 år gamle mannen, som brukade vara så glad och utåtriktad, blev inbunden och fick sömnsvårigheter efter att Li kastades i fängelse. Han drabbades också av frekvent näsblod, hjärtklappning och yrsel som följd av högt blodtryck. Lis familj har inte vågat berätta den tragiska nyheten av rädsla för att det kan bli för mycket för honom.

Före detta hotellanställd förföljdes upprepade gånger på grund av sin övertygelse

Li bodde i Jinzhou i Liaoningprovinsen och arbetade tidigare på hotell. Hon var välkänd på hemorten som en lång, charmerande, utåtriktad och varm person.

Efter att kommunistregimen inledde sin förföljelse mot Falun Gong 1999 försökte hon på olika sätt sprida information om förföljelsen. Hon arresterades flera gånger och spärrades in för sina modiga handlingar.

Hon spärrades in i Masanjia tvångsarbetsläger under två år utan rättslig process efter att hon arresterades den 30 oktober 2005. Hon hade slagit följe med släktingarna till två utövare som hade arresterats tidigare och de hade åkt till polisstationen för att begära att utövarna släpptes fria.

Hon hungerstrejkade som protest mot den olagliga interneringen och tvångsmatades och bands fast vid en dödssäng, vilket så småningom ledde till att hon drabbades av psykiska besvär. Hon släpptes i slutet av 2005. Arbetslägret pressade familjen på 3000 yuan.

Den 14 september 2009 bröt sig poliser in i hennes bostad, trakasserade hennes far och sökte igenom hemmet. Lite senare kom de tillbaka för att ytterligare trakassera henne igen och de tvingade henne att överge sin bostad under sex månader.

Hon arresterades på nytt den 3 november 2013 och den 21 december 2017, för att ha pratat med andra om Falun Gong. Hon internerades under 10 dagar båda gångerna.

Engelsk version: http://www.en.minghui.org/html/articles/2019/6/10/178007.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.