Nio parlamentsledamöter i Finland uppmanar Kina att ställa förövarna för organstölderna inför rätta

Finska parlamentsgruppens ordförande för globala frågor, Satu Hassi, tillsammans med åtta andra parlamentsledamöter i Finland, tog upp allvarliga frågor om mänskliga rättigheter i ett nyligen skrivet brev till den kinesiska ledaren Xi Jinping, till Li Zhanshu, ordförande i Nationella folkkongressens ständiga kommitté och till Chen Li , kinesiska ambassadören i Finland.

I brevet, daterat den 19 mars 2019, uttryckte de sin oro över organskördar från levande Falun Gong-utövare i Kina och uppmanar Kina att ställa förövarna av dessa hemska brott inför rätta.

Bild: Riksdagshuset i Finland

De nio parlamentsledamöterna, som skrev brevet, kommer från sju olika politiska partier i Finland, däribland Sannfinländarna, Centern, Vänsterförbundet, Gröna förbundet, Finlands socialdemokratiska parti, Finlands kristdemokratiska parti och Svenska folkpartiet.

Brevet lyder enligt följande:

Helsinki, 19.3.2019

Ers excellens, Xi Jinping, president av Folkrepubliken Kina,
Ers excellens Li Zhanshu, ordförande i Nationella folkkongressens ständiga kommittén i Kina,
Ers excellens ambassadör Chen Li, Folkrepubliken Kinas ambassad i Finland.

Era excellenser,

Vi, undertecknade, Finlands parlamentsledamöter, önskar uttrycka vår växande oro över rapporterna om grym behandling av Falun Gong-utövare i ert land. Detta ämne har redan tagits upp flera gånger i bilaterala diskussioner mellan Finland och Kina om mänskliga rättigheter.

Vi har på senaste tiden uppmärksammat det Oberoende tribunalets arbete under ledning av Sir Geoffrey Nice. Tribunalen undersöker påståenden om tvångsmässiga organstölder från Falun Gong-utövare och andra samvetsfångar i Kina. I december 2018 gav domstolen en interimistisk dom där den drog slutsatsen av att dessa påståenden är trovärdiga.

Geoffrey Nice har tidigare varit involverad i Internationella brottmålsdomstolen i Haag angående f.d. Jugoslavien och ledde åtalet mot Slobodan Milošević, tidigare president i Serbien.

Även Europaparlamentet (2013/2981 (RSP)) och Förenta staternas representanthus har i sina resolutioner bedömt att dessa redogörelser hämtade från samvetsfångar är "återkommande och trovärdiga".

Den Oberoende tribunalen förväntas ge sin slutgiltiga bedömning kring våren, när mer ljus kommer att ha kastats på dessa brott och deras förövare.

De här är extremt grava anklagelser om brott mot mänskligheten. Vi är medvetna om att kinesiska myndigheter har tagit avstånd från alla dessa påståenden och benämnt dem som anti-kinesisk propaganda.

Vi, Finlands parlamentsledamöter, anser att det inte är möjligt att ignorera dessa som ogrundade rykten eller propaganda på grund av den stora mängden bevis av indicier som presenterats samt åtgärder från oberoende läkare och experter på internationella lagar. Vi uppmanar därför de kinesiska myndigheterna att genomföra undersökningar och vidta nödvändiga åtgärder för att ställa inför rätta alla organisationer eller individer som kan bevisas ha varit inblandade i dessa brott.

Satu Hassi, ordförande i den finska parlamentariska gruppen för globala frågor

Samt parlamentsledamöterna:

Ville Tavio
Aila Paloniemi
Hanna Sarkkinen
Outi Alanko-Kahiluoto
Erkki Tuomioja
Sari Essayah
Hanna Halmeenpää
Eva Biaudet

Engelsk version: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/10/176447.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.