Ett kinesiskt pars erfarenhetsberättelse

Skriven för Genéves Erfarenhetsutbyteskonferens 2002

Vi hälsar er, medkultiverare!
Vi hälsar er allesammans!

Jag heter Lily och kommer från nordöstra Kina.
Jag heter Awei och kommer från Guangdongprovinsen i Kina.

(Hustrun): September 1997 hade jag turen att komma i kontakt med Falun Dafa och jag har varit villig att kultivera. Jag har förändrats kolossalt mycket både fysiskt och mentalt och min moral har snabbt höjts! Från 20 juli 1999 till maj 2001 blev jag illegalt arresterad och fängslad sex gånger och har med tvång tvingats till mentalsjukhus i 60 dagar.

Utan någon laglig grund har jag illegalt spärrats in på en lokal polisstation i sammanlagt tio dagar, i ett fångläger under 15 dagar, i expedieringscenter under 21 dagar och i häkte under 33 dagar. Som ett resultat av detta förföljdes jag nästan till döds av den styrande kinesiske diktatorn och hans kriminella regim. Mina ben förlamades en gång på grund av upprepad misshandel under en lång tidsperiod.

(Mannen): Jag började med Falun Dafa i april 1999. Jag bar alltid Dafaboken (Zhuan Falun, Falun Gongs kultiveringsbok) med mig och var djupt övertygad om Fa-principerna (universums lagar) som boken förklarade. Sedan början av den orimliga och galna förföljelsen mot Falun Dafa i Kina har jag olagligt arresterats fyra gånger och suttit fängslad i sammanlagt 73 dagar. Förföljelsen var orsaken till att mitt vänstra ben bröts. Emellertid, vårt usla tillstånd är endast två bland många tiotusentals kinesiska Falun Gong-utövares och tiotusentals Falun Gong-utövares liv är i extrem fara.

(H-M): Falun Dafas gränslösa Fa-principer och dess fem övningar är extraordinära och har räddat våra liv otagliga gånger. Vi känner ingen ånger över att ha haft möjligheten att assimilera till Dafa (assimilera till de himmelska lagarnas principer) och bli en Dafapartikel (bli en del av en större kraft) i detta livet! Vi känner att det är svårt att återgälda Lärarens godhet som skänkts oss.

(Mannen): Den 12 juni 2000 åkte jag till Beijing för att säga ett rättvist ord för Falun Dafa. Polisen tog mig oväntat med till en polisstation och örfilade mig. Jag mötte flera 50-åriga kvinnliga Falun Gong-utövare från Shanghai som berättade om deras upplevelser av att bli förolämpade och sexuellt trakasserade av polisofficerare.

Jag åkte till Himmelska Fridens Torg för att ge uttryck för mina åsikter. Min handling är i överensstämmelse med punkt 41 i den kinesiska författningen. Medborgare har rätt att vädja. Dafa-utövare åker till Himmelska Fridens Torg för att vädja, de bryter inte mot lagen. Tvärtom så visar deras modiga handlingar deras omsorg om landet och landets människor och deras tillit till regeringen och tilltro att den kan upprätthålla rättvisa. Vi kultiverar Dafa, vi anpassar oss också till författningen som slår fast att medborgare har rätt till religionsfrihet, uttrycksfrihet, rätt att samlas och vara med i föreningar. Emellertid så har friheten som givits oss genom författningen tagits ifrån oss och till och med rätten till uppehälle har utsatts för fara.

Mästaren (Falun Gongs grundare, Li Hongzhi) lär oss kultiverare att tänka på andra och bli en person som helt och hållet lever för andra. Så jag ville inte att mitt företag och mina familjemedlemmar skulle bli involverade. Jag samarbetade inte med polismännen och vägrade uppge mitt namn. Snart var jag frigiven och återvände till min arbetsplats. Några andra medutövare uppgav sina namn för polismännen och det slutade med att de blev fängslade.

(H-M): I juni 2000 gjorde vi Falun Gong-övningarna i en park.

(Mannen): Vi togs till en liten skola för förhör. Vi fördes senare tillbaka till vår lokala polisstation och förhöret fortsatte.

På kvällen fördes jag till ett fångläger för en 15-dagars internering men jag skickades till sist hem då nära ett tusen Dafa-utövare hade fängslats i det fånglägret den dagen, så det fanns ingen plats för mig. Flera dagar senare arresterades några utövare igen och skickades till fånglägret för en 15-dagars internering. Jag lyckades komma undan arresteringen då jag var ute i affärsärenden och polismännen fick inte tag på mig när de kom för att arrestera mig på natten. Från den stunden ringde polisen ofta till mig för att trakassera mig och mitt företag, mina kolleger, vänner och familjemedlemmar.

Detta bekräftar Jiangs regims ”inblandningspolicy” mot Falun Gong, vilket innebär att alla familjemedlemmar och vänner straffas när en person utövar Falun Gong. Detta bekräftar också policyn “fördärva deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förstör dem fysiskt”.

(Hustrun): Jag fängslades illegalt av polisen, de fick inte ut någonting från mig under sex dagars förhör, till sist hittade de på ett falskt namn och med en ursäkt av “störande av social ordning och säkerhet” fängslades jag i 15 dagar. För att protestera började jag hungerstrejka 16 dagar i följd, men de berörda avdelningsmyndigheterna tog ingen notis om detta utan fortsatte hålla mig fängslad.

Efter att ha varit fängslad i 15 dagar påtvingades jag handbojor i en polisvan av distriktspolisens avdelning och de skickade mig till ett expedieringscenter för ytterligare tortyr. Jag började återigen hungerstrejka för att bekräfta Dafa. 15 dagar senare var mitt ansikte fortfarande rödvitt, jag var fortfarande energisk och gick med kraft. Detta förvånade fångarna där och de kom för att träffa mig. Jag tog möjligheten att introducera Dafa för dem och bekräfta Dafa.

Efter att detta kommit till polisens kännedom blev de mycket arga och tvångsmatade mig två gånger genom intubation. Detta var så smärtsamt så jag kunde inte stå ut med det, utan gav upp hungerstrejken. Många gånger under min internering använde poliserna elektriska batonger för att misshandla mig. En gång, medan jag var i handfängsel, misshandlade sex-sju kvinnliga poliser med gemensamma krafter mig på grund av att jag inte följde deras förödmjukande order att sitta på huk på marken. Efter misshandeln sprayade de plötsligt stark peppar på mig. Mitt ansikte och hals smärtade och var svullen i en veckas tid.

Mästaren lär oss: ”En god person har alltid ett hjärta av medkänsla. Utan missnöje eller hat tar han svårigheter med glädje” (“Jing Jie” i Viktiga instruktioner för vidare framsteg) Under en sådan brutal förföljelse fortsatte jag med att vänligt förklara sanningen om Falun Gong för dem, men de vildsinta kvinnliga poliserna berördes inte. I maskopi med andra poliser, tvingade de in mig i en fyra kvadratmeter liten cell utan vatten, elektricitet och toalett. Där fanns bara stålgaller och cement. I 18 dagar satt jag fängslad där och inte förrän mina familjemedlemmar betalade borgen och skrev ett garantibrev, var det möjligt för mig att överleva övergreppen.

(Mannen): Den 17 juli 2000 ringde den lokala polisen mig och bad mig med ett hotande tonfall komma över. De förhörde mig igen och krävde att jag dagligen skulle gå till polisstationen för att rapportera till dem. Jag rättade mig inte efter detta då jag inte begått några brott. Som ett resultat internerades jag olagligt på polisstationen under nästan 48 timmar och varken min familj eller kolleger kände till detta.

Efter detta skickades jag till ett härbärge som polisen hyrt till ett högt pris, för att med tvång tvinga mig till “specialutbildning” vilket betyder hjärntvättning och omskolning genom tvång. Två lokala bybor var med mig och bevakade mig 24 timmar om dygnet; jag hade ingen personlig frihet. En vecka senare förflyttades jag till ett lokalt drogavvänjningscenter och tvingades ge upp det jag trodde på. Det fanns över femtio Falun Dafa-utövare i hjärntvättsklassen. Det sades oss, att om vi inte blev omskolade så skulle vi skickas till tvångsarbetsläger. Varje dag tvingade polisövervakarna oss att studera material som fabricerats för att förtala och skymfa Falun Dafa. Jag hörde senare att två Falun Dafa-utövare dömts till tvångsarbetsläger då de vägrat låtit sig hjärntvättas.

Jag tycker att Jiangregimens smutskastande propagandamaterial är precis det motsatta till “Zhen-Shan-Ren” (Sanning-Godhet-Uthållighet) som Mästaren lär oss. Om man tittar på Partiets utveckling har det funnits alltför många fall där regeringen bedragit de vanliga människorna. Däremot är alla de Falun Dafa-utövare som jag stiftat bekantskap med vänliga, fridsamma och förnuftiga, många av dem har hög social status, antingen inom kulturområdet eller i samhället.

När Falun Gong-utövare behandlas orättvist har de visat sin stora medkänsla och tolerans, varit uppriktiga och vidsynta. Jag känner att jag borde klargöra sanningen om Falun Gong till de bedragna människorna. Min fru och jag började klargöra sanningen till gemene man utifrån vårt eget initiativ, liksom vädjandet för rättvisa och att väcka upp människors samvete.

Våra medutövare försvinner hela tiden, deras familjemedlemmar och vänner är skrämda, deras telefoner avlyssnade och de följs ofta av civilklädda agenter. Ett uttryck kan exakt beskriva denna situation; skamlig statsterrorism!

(H-M): Trots den brutala förföljelsen, åkte jag och min fru på eftermiddagen den 1 januari 2001 till Himmelska Fridens Torg, för att vädja för Falun Dafa en andra gång.

(Mannen): Vi stod i flera timmar på Himmelska Friden Torg tills den nationella flaggan sänktes. Jag var i tårar, barmhärtiga och magnifika Falun Dafa-utövare! Närhelst det varit en konflikt mellan regeringen och människorna i Kinas historia, har människorna blivit antingen underkuvade eller mött motstånd genom tvång vilket resulterat i socialt kaos. Falun Dafa-utövare, under denna brutala förföljelse, ha Mästarens undervisning stadigt i sinnet; kultiverares uppträdande är barmhärtigt och medkännande. “Andra kan behandla oss illa men vi behandlar inte andra illa, inte heller behandlar vi andra som fiender”. Dafa-utövare har stadigt skyddat Dafa på ett fridsamt, förnuftigt och medkännande sätt och skyddat en människas grundläggande värdighet. Människor har rätt att välja vad de tror på. Att veckla ut banderoller manifesterar Dafa-utövares godhet och avslöjar på ett slående sätt Jiangregimens ondska; uppståndelse med besinningslös misshandel och hårda slag som lämnar efter sig en stor röra på torget; blod, glasögon, klockor, pappersbitar… polismäns rop, polisbilars tutande etc. Allt detta för mindre än en två meter lång banderoll som vecklats ut av Falun Gong-utövare på vilket det står skrivet: Falun Dafa är bra, Falun Dafa är den upprätta Fa, Sanning-Godhet-Uthållighet. Det står inga politiska slogans!

(H-M): Den 2 januari åkte vi utan att tveka till Himmelska Fridens Torg igen och vecklade ut en banderoll.

(Mannen): Polisen släpade mig till en plats bakom monumentet och fyra av dem slog och sparkade mig och använde också elektriska batonger för att misshandla mig. Mitt ansikte var täckt av blod, min mun och mina öron var sargade, mitt bröst smärtade så mycket så jag kunde inte andas. Efter att de slagit mig, skickade de mig till Himmelska Fridens Torgs polisstation. Många Falun Gong-utövare stod utefter en lång korridor. Efter att en hög av dem skickats till fångläger, kom en hög till som förts dit från Himmelska Fridens Torg.

På kvällen sändes jag till Shijingshan fångläger och satt fängslad där i 15 dagar. Mitt i den kalla vintern konfiskerades alla mina tjocka kläder. Under de många förhören fanns alltid ett fat med kallt vatten bredvid mig, redo att hällas över mig vilket ögonblick som helst. Polisövervakarna använde under Beijings vinter sin vanligaste tortyrmetod – kölden – för att få mig att ge upp min tro. De använde också träkäppar för att misshandla mig och slog mitt huvud mot väggen. De slutade inte slå mig förrän jag var nästan medvetslös.

Senare kom tre representanter från min lokala polisstation, “610-byrån” och områdeskommitteen för att ta mig tillbaka till min hemstad med flyg. De förhörde mig omgående och fängslade mig för 15 dagar. Enligt lagen, om en person begår ett brott straffas han och sedan är fallet över. Emellertid har jag inte begått något brott. Jag har suttit fängslad i Beijing i 15 dagar och ytterligare 15 dagar på min lokala polisstation. Polismännen tvingade också in mig i en hjärntvättsklass, tog mig till tvångsarbetsläger och fångläger för att “avlägga ett besök”; tvingade mig att i förväg erfara ett liv i fängelse. De gav order till de före detta utövare som inte kunde stå ut med den ohyggliga tortyren och som hade blivit hjärntvättade, att hjärntvätta mig. Alla de som vägrade ge upp Dafa blev inte frisläppta utan kvarhållna i fängelse på obestämd tid eller dömda till tvångsarbetsläger. Dessutom är standarden för att frige en fånge baserad på graden som en fånge hatar Falun Gong. Han måste förbanna Dafa, förbanna sina medutövare och vår Lärare. Ju mer förnedrande och vidriga orden är, desto lättare är det för personen att bli frisläppt. Vilkan lag är det och vilken slags mentalitet är det?

Hjärntvättsklassen personalstyrka består av minst sju heltidsanställda personer. Två anställda beledsagade en Dafa-utövare, plus några hjärntvättade, storleken på personalen är tre gånger så många som en Falun Gong-utövare. Varje anställd måste få sin dagliga måltidsavgift, lön, övertidsersättning, subventioner och några andra avgifter betalda, det är orimligt dyrt. För en arbetare i utvecklade städer längs med Guangdongprovinsens kustlinje är medelinkomsten omkring 800 yuan. I avsides liggande områden är en arbetares medelinkomst ca 400 yuan och oräkneliga arbetslösa arbetare kan bara få ett månatligt understöd på ca 200 yuan, några t.o.m. mindre eller inget alls. Emellertid, för att kunna hjärntvätta mig hade över 40 000 yuan använts inom två månader. Alla pengar kommer från arbetande människors surt förvärvade pengar och stora bötesbelopp som påtvingas Falun Gong-utövare.

Jag beklagar djupt att regeringen korrumperats i en sådan utsträckning.

(Hustrun): På Himmelska Fridens Torg blev vi brutalt misshandlade. Polisen rusade över till mig, slog mig till marken och drog in mig i en polisvan. När de inte la märke till det rusade jag därifrån, men snart jagade och slog den civilklädda polisen mig. Det fanns blåmärken över hela kroppen och det blev två stora svullnader på min vänstra hand och högra ögonbryn.

Vi skickades till Qianmen polisstation för förhör. Jag tog initiativet till att recitera Lärarens artiklar. En polisman slog mitt ansikte upprepade gånger. Jag tittade vänligt in i hans ögon och läste högt ord för ord: ”Sanning-Godhet-Uthållighet”. Jag vill väcka upp hans godhet. Utan att jag förväntade mig det, verkade han ha förlorat kontrollen över sig själv och fortsatte attackera mig. En mirakulös kraft stannade upp hans hand i luften. Omkring tio sekunder senare sänkte han sin hand och skämdes. Han vågade inte slå mig eller några andra medutövare mer.

Jag undrar vad en polisman tänker om denna händelse? Jag hoppas att han förstår: Dafa är heligt och okränkbart.

Jag vägrade acceptera den onda förföljelsen. Jag kan ge mitt liv för att skydda Dafa, men det betyder inte att jag måste förlora mitt liv. Till sist, en polisman som fortfarande hade kvar en känsla av ett samvete berördes av min ande, han deklarerade officiellt: “Ditt mod och din uppriktighet berörde oss, precis som du sade, du använder ditt liv för att väcka upp våra samveten. Vi kommer omedelbart att släppa dig”. En polisman skickade mig till en tunnelbaneingång.
(Mannen): Under den en månad långa interneringen i hjärntvättsklasen förstod jag djupt inom mig myndigheternas onda natur och förnedrande metoder som de använde sig av för att förfölja Dafa-utövare. Jag var djupt besviken och valde att rymma därifrån.

En stormig natt den 26 februari klättrade jag med stort besvär tillsammans med andra medutövare, vilka hade genomgått en 16-dagars hungerstrejk, upp till toppen av byggnaden och vi klarade oss från en polisman utrustad med pistol som stod på vakt. Vi kastade ner en lång tygbit från en över 10 meter hög byggnad och gled sedan ner med hjälp av den. Mina fötter hade frakturer och mitt högra ben hade en fraktur på ca 3 cm och mina leder var också skadade och med blåmärken. Jag klarade mig från att svimma på grund av smärtan. Denne svage medutövare tog mig på hans rygg och bar mig till vägkanten med stor svårighet. Vi var rädda för att polisen skulle söka efter oss så vi åkte inte till sjukhuset. Vi stannade på en avlägset belägen plats. Under en månads smärtsam kamp i sängen överlevde jag tack vare min starka tilltro till Dafa. Om jag hade varit en vanlig människa hade jag dött. En månad senare hjälpte mig min medutövare att samla ihop tillräckligt med pengar och på ett avlägset beläget litet sjukhus fick jag en operation utförd som sammanfogade mitt avbrutna ben.

Efter att jag hade flytt från hjärntvättsklassen hade faktiskt polismyndigheterna sänt minst tre personer till Beijing för att vänta på mig, tills en månad senare när de visste att mitt ben hade brutits och de åkte tillbaka.

Av de erfarenheter att döma som jag gjort, kan du klart se att den kinesiska regeringens behandling av Falun Gong är helt orimlig, olaglig och onormal.

De upprätthåller situationen med hjälp av lögner och genom att sätta stor press. Den smutskastande propagandan och förföljelsen är densamma som under kulturrevolutionen. Den kinesiske styrande diktatorn hjärntvättar hela befolkningen och tvingar människor att vara mot Falun Gong. Han fabricerar lögner för att smutskasta och förtala Falun Gong och förföljer maniskt Falun Gong-utövare. Detta är en tillbakagång i Kinas historia.

(Hustrun): Jag och två andra Dafa-utövare kidnappades i maj 2001 av anställda från den provinsiella polisbyrån på allmän plats och skickades till den lokala polisstationen för förhör. Genom att kolla med datans register visste de mitt namn och de skickade mig till ett fångläger samma natt. Mitt nummer i fånglägret var: A 210-0126.

Påföljande dag dömde polismyndigheterna (ingen berättade för mig vilka de var eller om de hade rätt att behandla mig på detta sätt) mig till en månads kriminell internering på inga kända grunder. Laglösa tjänstemän var rädda för att jag skulle samla bevis, samtidigt ville de lagligt sända mig till ett tvångsarbetsläger och de fyllde i mitt interneringscertifikat med min pseudonym.

På den tredje dagen vid midnatt bar polisvakterna ut mig för förhör. De förhörde mig sex dagar i följd. För att kunna tvinga mig att ge upp det jag tror på och förråda mina medutövare, misshandlade stadens “610-byrå” mig och behandlade mig inhumant genom att till och med ge mig överdoserade “psychotropics” (sinnesförändrande droger).

1. Under 33 dagars internering slutade vakterna aldrig upp med att förfölja mig. En gång gav vakterna order till de kriminella fångarna att de skulle ta av mig kläderna inför alla, slå på de känsliga delarna av min kropp, förödmjuka och håna mig. De kriminella sade tydligt till mig: “Vi vill inte behandla dig på detta sättet, men om vi inte gör det straffar vakterna oss”.
2. Det finns en regel i cellen; om Falun Gong-utövare studerar Fa eller gör övningarna, kan vem som helst stoppa dem på vilket sätt som helst. Ingen kommer att hållas ansvarig för detta. Falun Gong-utövarna är själva ansvariga för konsekvenserna. Jag misshandlades svårt i nästan fyra timmar en gång, på grund av att jag reciterade Mästarens artiklar. En kvinnlig fånge grep tag i mitt hår, hängde mig i luften och svängde mig fram och tillbaka. På grund av mina starka upprätta tankar slets inte mitt hår av. Förutom fyra galna cellförmän, fanns det en kvinnlig fånge på över trettio år vars nummer är 0044 (hon arresterades och åtalades på grund av droghandel, drogmissbruk och prostitution) som till och med var ännu grymmare. Under hela tiden hon torterade mig stoppade ingen henne. Vakten tittade på det som försiggick via en intern TV men tog ingen notis om det. När direktören och vakterna inspekterade vår cell rapporterade jag till dem om den tortyr jag fått utstå, men de sa ingenting. De drev uppenbarligen på de kriminella att tortera mig, hur skulle de kriminella annars vågat göra detta?
3. Eftersom jag insisterade på att göra övningarna beordrade vakterna de manliga fångarna att rusa in i min cell och med tvång sätta på mig bojor som vägde flera dussin pund (ö.a. ett pund är ca ½ kg) och satte fast mig bredvid toaletten under mer än tjugo dagar. De använde denna speciella och mycket plågsamma metod för att fjättra speciellt Dafa-utövare.
4. På den fjortonde dagen av min hungerstrejk förstod polismyndigheterna att jag inte skulle ge upp, så de beslöt sig för att döda mig för att förverkliga de onda krafternas marionett Jiangs policy; en person som misshandlas till döds räknas som självmord, kremera omedelbart kropparna utan att identifiera dem.

Den 31 maj vid 20.00-tiden gjordes en hemlig överenskommelse mellan polismän från stadens polisavdelning och fånglägrets vakter, att med tvång skicka mig till Polissjukhuset. Med ursäkten att ge mig en transfusion fjättrade de fast mig hårt vid sängen och satte på mig handbojor. De beordrade tre kriminella (två manliga och en kvinnlig) att hålla fast mig och gav mig sedan en lugnande injektion. Efter att jag gradvist fallit i sömn injicerade de några okända droger (de kriminella berättade för mig att de injicerat åtta sådana flaskor med droger, men på grund av att jag sov hela tiden hade jag ingen aning om vad som hände mig) Nästa morgon bars jag tillbaka till min cell och sattes fast på det ursprungliga stället. Jag kände mig yr, hade huvudvärk och tinnitus. Mina fötter och händer kändes avdomnade och svaga. Jag var illamående och ville kräkas. Jag kunde knappt röra mina ben. Mitt sinne var lite oklart. Jag hade svårt att andas. Efter att jag frisläppts berättade läkaren som undersökte mig att de använt en slags drog på mig som förstör centrala nervsystemet.

I kritiska ögonblick gav vår välvillige Lärare inte upp mig, utan gav mig Guanding (helande kraft) upprepade gånger och inspirerade mig till att tappert ta mig ut ur detta levande helvete. Jag återfick i hög grad mitt mod och trodde på att jag utifrån Dafa-principer skulle kunna ta mig ut ur fånglägret levande.

En vecka senare bars jag återigen ut för att nattetid få en transfusion och bars tillbaka tidigt nästa morgon. Det onda är rädd för är att bli avslöjad. Jag låg i koma nästa dag och var ytterst nära att förlora mitt liv.

5. Under de 33 dagarnas internering motsatte jag mig den olagliga interneringen genom att vägra äta och dricka. Om jag hade varit en vanlig människa hade jag antingen dött av hunger eller törst. Emellertid, till dags dato, har ingen av de 369 Dafa-utövarna som förföljts till döds dött av att vägra inta mat och vatten. Vi vet att några Dafa-utövare hungerstrejkade i över 120 dagar och att de inte tog skada av detta. Detta visar på det extraordinära med Dafa. Polisvakterna tvångsmatade mig fem gånger. Processen var olidligt plågsam. Min näsa fortsatte att blöda på grund av felaktigt insatta tuber; direktören sa till några kriminella att tvångsmata mig. Han beordrade kriminella att tvinga ner mig mot cementgolvet, han trampade mig i ansiktet och tvångsmatade mig med mjölk av dålig kvalitet. Efter varje tvångsmatning kräktes jag i smärta upp allt de tvångsmatat mig med, men direktören brydde sig inte om min smärta. Ondskan försökte använda sig av tvångsmatning för att knäcka min vilja och få mig att ge upp. Under den sista tvångsmatningen beordrade de två kriminella att göra det. Direktören och två andra vakter stod bredvid för att instruera dem medan de förbannade och hånade mig. De är alltför omänskliga, kör över lagen och de mänskliga rättigheterna och förföljer helt uppenbart Dafa-utövare.
6. Varför är ondskan så våldsam? Vilka stödjer dem? Vem driver på dem att göra ont?
7. Under den brutala tortyren förlorade jag medvetandet två gånger, men ingen brydde sig om detta.

Jag var rädd för att mina familjemedlemmar och släktingar utomlands skulle stämma dem om jag dog där och en månad senare tog min familj till alla medel för att få ut mig från fånglägret. Med den starka förmåga att uthärda som Dafa skänker, eliminerade jag det ondas brutala förföljelse av mig. Min familj skickade mig till ett Polissjukhus för akut behandling. Jag kunde inte stänga mina ögon och min mun under två hela dagar. Jag höll på att dö.

Läkarens diagnos: Centrala nervsystemet var skadat. Jag var förmodligen förlamad. Läkaren använde sig omedelbart av akupunktur för att behandla problemet med mitt centrala nervsystem. Nio dagar senare var mitt tillstånd fortfarande inte bra. Med hjälp av min man trodde jag att endast Dafa kunde rädda mig. När jag var utmärglad och inte kunde sitta eller röra mig, flyttade jag ut från sjukhuset och återvände hem för att studera Fa och göra övningarna.

Falun Dafas extraordinära principer och miraklet med de fem övningarna manifesterade sig återigen i mig. Jag återhämtade mig snabbt och snart kunde jag gå lätt och raskt.

(H-M): När vi ser tillbaka, är processen med prövningarna och testerna mer bara ett ögonblick. De är ingenting. Vi är beslutsammare och starkare och vår övertygelse är fastare. Men utan Mästaren hade vi inte längre existerat.

Ovanstående är vår sanna upplevelse av att vara förföljda, det har bekräftats och vi har fått flyktingstatus av FN:s flyktingskontor. Tiden är begränsad så vi skildrar bara delar av fakta. Jiangs regims förföljelse av Falun Gong är alltför många för att kunna nämnas ett efter ett.

Vi välkomnar alla berörda departement att undersöka och få kännedom om detaljerna, vi hoppas också att regeringar och vänliga, upprätta människor ökar sitt stöd och sin hjälp till Falun Gong-utövare i Fastlandskina, vilka är i extrem fara att förlora sina liv när som helst.

Om det finns något som är felaktigt i vårt tal, medutövare, var vänlig och visa oss detta.

Tack allesammans!

Vi önskar alla världens människor en underbar framtid på grund av deras goda tanke om Dafa!

Tack återigen!

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.