BBC: 9000 år gammal civilisation funnen på havsbotten utanför Indien

BBC rapporterar den 16 januari 2002: Oceanografarkeologer har upptäckt en historisk lämning från en forntida civilisation i Khambhatbukten vid Gujarat, utmed Indiens västkust. Den antas vara niotusen år gammal och är alltså tusentals år äldre än mänsklighetens tidigare äldsta kända forntida stad.

Platsen upptäcktes av en slump förra året när oceanografer från Nationella Institutet för Oceanografisk Teknologi gjorde tester på vattenföroreningarna i området. När testinstrumenten mottog några märkliga signaler placerade de två högkänsliga ekolod i oceanen för att söka reda på källan till dessa signaler. Till sin förvåning fann de en nio kvadratkilometer stor lämning från en forntida stad på havsbottnen. Bland föremålen som forskarna fann på havsbottnen kan nämnas: ofullständiga människotänder, djurben, träföremål och keramikskärvor. Koldatering har visat att dessa föremål kan vara så mycket som niotusen år gamla. Bilder från den historiska lämningen avslöjar att där finns trappor, badrum och tempel.

Människan har hittills trott att de äldsta forntida städerna utvecklades i tvåflodsdalen i Mesopotamien, mellan 4,000 och 3,500 f. Kr. medans civilisationen i Indusdalen i Indien växte fram kring 2,500 f. Kr. Dessa nya indiska fynd motsäger människans tidigare antaganden. Arkeologerna tror att det kan röra sig om en för mänskligheten hittills okänd förhistorisk civilisation.

Om vi betraktar den mängd arkeologiska fynd som gjorts de senaste åren, inser vi säkerligen att förståelsen om människans ursprung och framväxten av mänsklighetens historia och kultur, gång på gång har stjälpts allteftersom nya upptäckter gjorts. Vissa teorier som har varit allmänt erkända ända fram tills idag, så som evolutionsteorin, kan faktiskt inte förklara dessa nya fynd över huvud taget. Att människan fortfarande använder dessa gamla teorier beror enbart på tröghet. Fler och fler nya upptäckter påminner oss om att nu är det dags att öppna ögonen och förstå oss själva och världen på nytt.

Från PureInsight.org

Ursprungligen översatt från: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/3/7/14042.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.