Jag har funnit vägen som leder hem

Jag bor i Sverige tillsammans med min fru och tre barn. För ungefär fyra år sedan kom jag i kontakt med Falun Dafa för första gången. En kamrat till mig frågade om jag ville följa med och prova en Qigong-skola, där övningarna lärdes ut gratis och där det fanns litteratur som förklarade bakgrunden. Jag hade redan provat två andra Qigong-metoder; ingen av dem var gratis och det var svårt att få information och svar på frågor. Från första stund jag började läsa böckerna blev jag fascinerad över hur jag äntligen fick svar på massor av viktiga frågor. Jag fick även erfara en öppenhet och en vänlighet från utövarna, som annars inte är så vanlig i samhället. Jag hade misstankar om att det snart skulle komma anspråk på pengar eller andra förpliktiganden. Dessa misstankar fick naturligtvis ingen grogrund och ingen försökte ju styra eller påverka mitt liv.

Under en lång period läste jag böckerna och gjorde övningarna ensam hemma. Dels arbetade jag mycket och tyckte att jag hade lite tid för aktiviteter utanför arbete och familj och dels tyckte jag att det var pinsamt att jag inte kunde göra den sittande övningen ordentligt. Jag kände mig så full av energi att jag under en lång tid inte vågade göra övningarna sent på kvällarna, eftersom jag trodde att jag inte skulle kunna sova då. Nu gör jag ofta övningar sent och jag sover mycket gott. När man upplever något som man tycker är fantastiskt bra, vill man ju dela med sig. Numera har vi en liten övningsgrupp på orten där jag bor. Det är positivt att kunna dela erfarenheter och diskutera och det känns en påtaglig skillnad att göra övningarna i grupp, jämfört med att göra dem själv.

Hittills har jag inte haft så mycket tid att delta i Falun Dafa-aktiviteter som jag skulle önska. När jag fick höra att Clear Harmony skulle starta i Sverige, anmälde jag mig genast som översättare. Det står i Zhuan Falun att en flaska fylld med smutsiga saker sjunker till botten på en gång, “ju mer du tömmer, desto högre stiger flaskan” och jag tänkte att om jag pressar in Falun Dafa-aktiviteter på nätterna, så kanske det inte finns så mycket plats för dåliga saker. Efter ett tag kände jag mig mycket stressad och jag kände dåligt samvete om jag inte lyckades översätta flera sidor varje dag. En diskussion med en annan utövare en dag, hjälpte mig till insikten att det inte alls är frågan om att prestera vissa mängder eller lägga ner tillräckligt många timmar på Dafa-arbete, utan att det viktiga är att hjärtat är med när man utför olika aktiviteter. Allting fungerar mycket bättre med ett rent hjärta och det känns verkligen som en ära att kunna bidra till att sprida sanningen, genom att exempelvis översätta artiklar, svara på människors frågor om Falun Dafa eller att visa övningarna för dem som vill lära sig.

Många gånger har jag fått tårar i ögonen när jag översatte artiklar som beskrev den fruktansvärda förföljelsen av utövare i Kina. Deras fantastiska mod och orubbliga sätt att stå upp för Sanning, Barmhärtighet och Tålamod gör att jag känner mig mycket stolt över att vara en Dafa-utövare. Samtidigt är det oerhört tragiskt att så många goda personer får lida så mycket under den hänsynslösa kinesiska regeringens förtryck. De kinesiska myndigheterna borde förstå att förföljelsen är orättfärdig och att de aldrig kan vinna kampen.

Jag försöker jag med små medel sprida information om Falun Dafa och sanningen om förföljelsen i Kina. Jag har ofta knappen på mig där det står "I support Falun Dafa". Den är ett utmärkt sätt att fånga människors intresse. Väldigt många ser den, läser och gör en reflektion. Flera passar på att fråga och jag får då möjlighet att berätta och dela ut information. Jag brukar ibland besöka kinesrestauranger och delar då ut information till dem som arbetar där. På min arbetsplats kontaktade jag och en kollega, som också är utövare, företagshälsovården och fick därigenom en möjlighet att berätta om Falun Dafa, om förföljelsen och visa övningarna för en grupp personer som befanns vara i riskzonen för utbrändhet. Det var mycket uppskattat bland deltagarna. Allt detta är exempel på små enkla saker, som inte tar så lång tid att genomföra, men som jag tror är betydelsefulla.

Det verkar som om allt börjar närma sig ytan nu. Väldigt många människor har fått information om Falun Dafa och de känner till sanningen om förföljelsen i Kina. På arbetsplatsen och i bekantskapskretsen börjar det bli vanligt med specifika frågor om Falun Dafa. Någon har hört eller läst något och undrar om det är sant, eller hur jag som utövare ställer mig i en viss fråga. En del dåliga inslag har dykt upp i media, som ger oss utövare chansen att förklara sanningen mera.

Jag känner en djup tacksamhet över att ha fått möjligheten att kultivera Falun Dafa. Äntligen har jag funnit vägen som leder hem. Tack Mästare Li.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.