Uttalande av Andrew Ellsmore: Varför jag åker till Himmelska Fridens Torg för att vädja till det kinesiska folket

Jag åker till Himmelska Fridens Torg för att vädja till det kinesiska folket, de förtjänar att veta sanningen och omfattningen av den systematiska attacken mot en godhjärtad grupp medborgare; förföljelsen av Falun Dafa (som även kallas Falun Gong).

Falun Dafa är en uråldrig kinesisk metod för att kultivera sinne och kropp med meditation, rörelser och principerna Sanning/Godhet/Uthållighet. Metoden och dess principer har öppnat mitt hjärta och gett mej ro i mitt dagliga liv. Det har också förbättrat mitt fokus och mina relationer med andra människor. Jag har verkligen ändrat mitt liv till det bättre och jag har mött många andra som har genomgått ännu mer fantastiska förbättringar. Grundaren Li Hongzhi introducerade Falun Dafa i Kina på 90-talet och metoden emottog mycket beröm från folket och staten. Under mer än ett halvt årtionde beräknade den kinesiska regeringen att antalet utövare ökade till mer än 70 miljoner tack vare de positiva hälso- och livsförändringar som följd av att utöva metoden. Människor ur alla åldrar, samhällsklasser och etnisk bakgrund började träna Falun Dafa.


Andrew Muir Ellsmore visar upp en skylt där det står ”Falun Dafa är bra” i San Francisco, Kalifornien, innan sin resa till Beijing.

Över hela världen praktiseras Falun Dafa öppet och är väl mottagen av många lokala och statliga myndigheter, men i Kina har attityden ändrats sedan juli 1999 då Kinas president olagligförklarade Falun Dafa. Denna handling strider mot den kinesiska konstitutionen och internationella stadgar om trosfrihet och grupperingar för mänskliga rättigheter. En fullständig propagandakampanj iscensattes för att skapa opinion för att ”reformera” Falun Dafa-utövare. Denna ”reform” inkluderar förstörelse av privat egendom, stöld, kidnappning, våldtäkt, hjärntvätt, tortyr och mord. Dessa handlingar har ökat under de senaste 2½ åren. För en månad sedan rapporterades det att president Jiang Zemin utfärdade ett direktiv som sade ”Döda utan nåd” och ”Skjut för att döda” alla utövare som sågs distribuera eller sätta upp information om förföljelsen. Många människor har redan blivit offer för den senaste attacken där staden Changchun har blivit målet för den senaste vågen av arresteringar och den senaste månaden har 5000 utövare arresterats.

Som man förstår är detta en akut situation som verkar accelerera snabbt. Jag känner som världsmedborgare att dessa brott mot mänskliga rättigheter får inte, och kan inte, tillåtas mot någon grupp, speciellt inte av en regering som förmodas ta hand om sitt folk. Varje människa har möjlighet att påverka och i detta fall måste något göras. Därför, med gott samvete, måste jag försöka hjälpa människor att förstå att Falun Dafa är något bra och att döda oskyldiga människor är fel ur alla moraliska aspekter. Genom att göra detta bryter jag varken mot några lagar eller försöker skapa problem; jag försöker bara hjälpa människor som inte har någon röst och som har desperat behov av rättvisa.

Dr. Martin Luther King har en gång sagt: ”...ett hot mot rättvisan någonstans är ett hot mot rättvisan överallt”. Om vi i världen inte står upp för rättvisa, mänskliga rättigheter och fred, vad skall vi då stå upp för? Jag väljer att stå upp för detta oavsett vilka konsekvenserna blir. Om alla väljer att stå upp tillsammans för mänskliga rättigheter kan inget hindra en vacker framtid för oss alla.


Källa: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/4/15/21008.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2002/4/15/28538.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.