Eliminera avundsjuka och kultivera flitigt tillsammans

Jag noterade nyligen ett problem i kultiveringen. Jag skulle vilja dela mina tankar med alla så att vi kan röja undan dessa problem och utvecklas flitigt tillsammans.
Den första saken är avundsjuka. Jag har noterat att den här typen av avundsjuka är ganska märkbar hos vissa utövare. Eftersom den är dold, är den emellertid inte enkel för många utövare att upptäcka. Det återspeglade fenomenet är att de skulle anse en särskild utövares uppträdande felaktigt eller irriterande och de skulle vara extremt känsliga och negativa mot den här utövarens brister. Så snart det finns rykten om den här utövaren, skulle de hålla med om skvallret och fälla kommentarer. Om de ser eller hör att den här utövaren har gjort något bra, skulle de inte glädjas med honom eller henne och avfärda det som en bagatell. De tror att de har upplysts till principer på mycket hög nivå, så när de lyssnar på andra som delar med sig av sina erfarenheter, kan de inte behålla ett ödmjukt sinnelag. I stället jämför de andra utövares förståelse av Fa med sin egen. De skulle känna sig nöjda med sig själva om de fick höra andra kommentera hur väl de hade kultiverat och de skulle känna sig olustiga om de fick höra klagomål.

Den här sortens avundsjuka är en avgörande faktor som orsakar oenighet bland vissa utövare. Jag känner att roten till avundsjukan är att de fäster för mycket uppmärksamhet på sina egna kultiveringsnivåer och framtida uppnådda status. Den här avundsjukan är särskilt framträdande bland dem som alltid har varit framstående ur vissa aspekter bland vanliga människor. Eftersom de har skaffat sig många fördelar och tillfredsställelse genom att vara överlägsna andra sedan ung ålder är det lätt för dem att omedvetet utveckla denna typ av mentalt tillstånd.

I själva verket är meningen med livets existens inte baserat på huruvida dess nivå är hög eller låg. Detta är lätt att säga, men eftersom vi lever i en labyrint är det svårt för oss att upptäcka avundsjukan och eliminera den om vi inte ägnar särskild uppmärksamhet på det.

Nästa fenomen är att vilja förändra alla andra i stället för sig själv och envist hålla fast vid sina egna fasthållanden. Det märks tydligast när ett problem uppstår och folk tenderar att leta efter orsaker hos andra. Fast de även kan se inåt, ser de mest utåt. När de ser en konflikt mellan andra tror de att det är de andras problem och att det inte har något med dem att göra. När de gör någonting för att avslöja förföljelsen och klargöra sanningen tycker de att deras egen idé är bra och kräver att andra följer med. De kan tyckas be om andra personers åsikter när de i själva verket redan hade bestämt sig. Därför kan de inte behålla sitt lugn och fundera på om idén är bra eller inte. När andra föreslår en annorlunda idé, finner de omedelbart alla sorters anledningar till att förkasta den.

Fenomenen som jag har skrivit om, har visat sig i mig och i några andra utövare omkring mig i viss utsträckning. Jag skrev om dessa inte-så-bra fenomen i förhoppning att andra utövare som har samma typer av fasthållanden ska konfrontera och eliminera dem. I själva verket ligger skillnaden mellan en kultiverare och en vanlig person i hur han eller hon reagerar på en konflikt. I en konflikt skulle en vanlig person reagera på ett sådant sätt - ”om du svär åt mig kommer jag att svära åt dig och om du slår mig kommer jag även att slå tillbaka”. Eftersom en vanlig person bara ser sitt personliga intresse lida en förlust i en konflikt. För en kultiverare erbjuder en konflikt emellertid just den bästa möjligheten att förbättra sig själv. Ju fler sådana här saker vi gör oss av med, desto mer assimilerade till Fa blir vi. Det här är innebär också att assistera Mästaren att räta upp Fa, eftersom ju fler avvikande saker som vi rätar upp, desto fler kommer att assimileras till Fa. För att kunna rena oss själva är det naturligtvis avgörande att studera Fa.

Slutligen vill jag citera Mästarens ord för ömsesidig inspiration, ”De där människorna tycker att det är svårt eftersom de inte kan släppa de här sakerna.
Kultiveringsutövning är i sig självt inte svårt och inte heller är upphöjandet av den egna nivån svårt. Det är på grund av att de inte kan ge upp det mänskliga sinnet som de kallar det svårt”. Som en uppriktigt beslutsam utövare har man förmågan att utstå allting och ge upp eller bry sig mindre om vilket fasthållande som helst inför olika egenintressen. Så länge man kan göra det här, kommer det inte att vara svårt”. (ur Zhuan Falun)

Om det är någonting otillbörligt hoppas jag att andra utövare kan peka ut det för mig.

Källa:
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/4/22/21197.html
http://www.minghui.org/mh/articles/2002/4/14/28468.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.