Vad Falun Dafa är för mig - två svenska utövares berättelser

Berättelse ett:

Falun Dafa är en renande källa för mig, något som är annorlunda än det man kan se i samhället, det närmaste utopia man kan komma.

All stress och konstiga förväntningar som finns i det vanliga samhället, existerar inte i Falun Gong. Mästare Li´s ord och budskap klingar så klart i mitt hjärta att det inte kan vara fel...


Berättelse två:

Falun Dafa är för mig mitt hjärtas val, något som hjälper mig att se bortom horisonten och in i vida inre landskap. Ett inre landskap där skönhet, harmoni, frid och ro numera råder. Ett inre landskap att vila i när det stormar runtomkring.

Falun Dafa hjälper mig att se klarare på saker och ting, det renar mig och får mitt sinne att klarna.
Falun Dafa är för mig som en stilla klar bäck. Kraften och renheten som jag finner i mig har förstärkts många gånger om.

Övningarna renar min kropp. En period började min kropp lukta starkt av mediciner när jag tränade och jag tänkte på allt penicillin jag ätit under mitt liv.

Kultiveringen hjälper mig att stå i det goda när jag möter det onda. Bit för bit har jag erövrat det landskapet; att med ett lugnt och medkännande hjärta möta konflikter och människor och att se bakom det som sker och ha förståelse för den andra. Kultivering har hjälpt mig att tänka mer på andra än mig själv.

Dafa är luften jag andas och min näring på jorden.
Att ha ett sant, ett gott, medkännande och ett tålmodigt hjärta och sinne är ledstjärnan i mitt liv och avsikten att alltid, i alla situationer, vara i harmoni med dessa universella principer...

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.