En förståelse av ”Fa-upprätande”

Frasen Fa-upprätande används ofta av Falun Gong-utövare. Jag tror att för någon som inte vet så mycket om Falun Gong kan denna term vara svår att förstå utan någon sorts förklaring. Mitt syfte med att skriva denna artikel är att försöka ge en förklaring utifrån min förståelse av vad utövare menar med termen Fa-upprätande. Det är givetvis bara min egen förståelse och kan inte representera Falun Gong eller den djupare innebörden av Fa-upprätande, vilken bara kan förstås genom att själv läsa Falun Gong-böckerna.
Det kinesiska ordet Fa betyder universell lag eller princip. Enligt Falun Dafas undervisning kan universums lag eller princip [dess innersta natur eller egenskap/red]sammanfattas med tre ord: Sanning, Godhet, Tålamod. (Dafa betyder Stor Lag – denna Lag är den universella lagen av Sanning, Godhet, Tålamod). Så vi kan se att frasen ”Fa-upprätande” hänvisar till att rätta till det som har avvikit från denna lag eller princip.

Jag tror att kanske för många av oss, både utövare och icke-utövare, att när vi tar en titt på världen och samhället så kan vi se många saker som verkar ha avvikit från den universella egenskapen. Som utövare hoppas vi att vår vänlighet och godhet i samhället kan ha effekten av att rätta till dessa saker till en viss grad, men för tillfället är vi mycket angelägna om att uppmärksamma på förföljelsen av Falun Gong i Kina. Utövare hoppas väldigt mycket på att alla dessa förvrängda faktorer och orättfärdiga aspekter i samhället någon gång i framtiden kommer att lösas i världen och att människor och samhällen kommer att återupprättas sig efter principen Sanning, Godhet, Tålamod. (Vem skulle inte önska detta?) Vi känner emellertid att det viktigaste för oss just nu är förföljelsen av Falun Gong i Kina. Detta är något som är så långt borta från Sanning, Godhet, Tålamod så det är omöjligt att beskriva denna brutala förföljelse. När utövare använder termen Fa-upprätande refererar det ofta till våra ansträngningar att avslöja den onda förföljelsen i Kina, använda alla medel som står till vårt förfogande för att stoppa förföljelsen och åter ge människor i Kina rätten att utöva Falun Gong. Falun Dafa är en rättfärdig kultiveringsmetod som kan förmå människor att lära sig att följa principen Sanning, Godhet, Tålamod. Därför verkar det rimligt att vad det än är som motsätter sig Falun Dafa så är det någonting som motsätter sig denna princip.

Det kan inte finnas någonting som avvikit mer från Sanning, Godhet, Tålamod än något som direkt förföljer det i syfte att förstöra det. Jiangs regim har på alla sätt torterat och förföljt Falun Gong-utövare, han har använt alla möjliga medel, inkluderat den statskontrollerade median, till att sprida kränkande lögner och propaganda i syfte att förgifta de kinesiska människornas sinnen för att de ska vända sig emot Falun Gong. Målet är att tvinga utövarna ge upp Falun Gong och till slut [avser han att] förstöra Falun Gong. Som utövare förstår vi att förföljelsen av Falun Gong verkligen fundamentalt har avvikit från Fa (Sanning, Godhet, Tålamod) och att detta behöver rätas upp – måste upphöra. Följaktligen använder vi termen Fa-upprätande för att hänvisa till vår vädjan och våra handlingar för rätten att utöva Falun Gong. Givetvis, för att verkligen rätta till detta kan utövare inte göra annat än att förkroppsliga principen Sanning, Godhet, Tålamod.

Lögnerna som sprids av Jiangs regim har förgiftat sinnena hos så många människor och fått dem att vända sig emot Falun Gong – men när de väl får reda på sanningen så kommer de inte längre att stödja förföljelsen och de som förföljer Falun Gong kommer också att tänka om.
För att avslöja sanningen om förföljelsen för människor i Kina, måste utövarna emellertid vara beredda på att med tålamod, visdom och medkänsla överkomma oöverskådliga vedermödor, hat och svårigheter.

Det finns många historier om utövare i Kina som åker till Himmelska Fridens Torg för att vädja för Falun Dafa, som uppvisar stort mod, upprätthåller sin fasta övertygelse på Falun Dafa. Många arresteras, misshandlas brutalt och torteras av polisen. Om utövarna skulle slå tillbaka så skulle de inte själva följa univerums innersta egenskap och detta skulle inte rätta till någonting, bara skapa vanliga konflikter. Det finns faktiskt inga rapporter alls om utövare som hämnats. Det finns däremot många historier om hur utövarnas medkänsla och tålamod har rört förföljarnas hjärtan och övertygat dem om att upphöra med sina våldsamma handlingar och släppa hatet mot utövarna och respektera Falun Dafa.

Det finns berättelser om hur fångväktare i arbetsläger har ändrat sin attityd mot utövarna efter att de sett vänligheten i deras handlingar och ord och bevittnat deras osjälviska natur. Det finns historier om utövare som har gjort ett sådant stort intryck på dem att de inte längre vågat förfölja dem och istället börjat respektera Falun Dafa. Så fort människor hör talas om sanningen om Falun Dafa så styrs de inte längre av Jiangregimens lögner och önskar inte längre skada utövare. Vi kan se att utövares förpliktelse att avslöja sanningen, tillsammans med deras medkänsla och tålamod, har kraften att räta upp den dåliga attityden som de människor som förföljer Falun Gong har och kan undertrycka och stoppa den. Detta kan verkligen kallas upprätandet av Fa. När vi i väst vädjar med parader och fredliga demonstrationer utanför de kinesiska ambassaderna, anser vi också det vara en aspekt av att räta upp Fa. Vi upprätthåller den rättfärdiga principen att man borde få följa Sanning, Godhet, Tålamod. Vi vädjar till människors vänlighet att hjälpa utövarna i Kina och få ett slut på förföljelsen. De medel vi använder oss av är alltid fredliga, lagliga samt vänder sig till människors goda natur. Vi tillgriper aldrig ilska, våld eller aggression, vi klargör alltid sanningen med tålamod och medkänsla. Stödet och beundran vi har fått har varit enormt och detta har getts trots det enorma trycket från en av världens största supermakter med full kontroll över all media.

Är inte detta något mycket bra som gradvis ersätter något mycket dåligt? Är inte detta att räta upp något som verkligen avvikit från Sanning, Godhet, Tålamod? Det finns många andra sätt att förstå upprätandet av Fa på. Detta är bara vad jag kom att tänka på som en slags förklaring. Jag hoppas att det kan vara till nytta, men snälla, låt det inte bli någon slags definition.

En utövare i Europa

Källa: http://www.clearharmony.net/articles/4192.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.