Att tala utifrån ett barmhärtigt och medkännande hjärta

En gång när vi studerade Fa berättade en utövare en historia om en annan utövare. Hon försökte delge sin erfarenhet om grundläggande fasthållanden; att om vi inte gör oss av med dem så skapar dessa konflikter och svårigheter i vår kultivering, men alla andra i gruppen kunde klart och tydligt se att hon inte lade vikt vid sitt eget tal när hon talade utan istället klagade på andras fel. Detta medförde att hon tillrättavisades av de andra. Att söka efter andras fasthållande är ett av de fasthållanden som många utövare inte har upptäckt hos sig själva.

När jag såg denna utövare argumentera för att försvara sitt beteende förstod jag att hon inte såg sitt eget fasthållande. Det fanns en önskan i mitt hjärta att berätta för henne att universums Fa-principer kräver av oss att se inåt och söka efter våra egna fasthållanden, inte att vi letar efter andras, men istället log jag bara åt henne och tackade henne för att hon delade med sig av sin förståelse och bad lugnt de andra utövarna att fortsätta läsa Zhuan Falun tillsammans. Så snart jag hade gjort detta förundrades jag över mitt beteende därför att jag tidigare ofta hade använt Mästarens ord för att bestämt tillrättavisa andra när jag såg att andras beteenden och tankar inte var i Fa.

Mästaren har klart och tydligt pekat ut för oss i ”Att kultivera munnen” (föreläsning åtta i Zhuan Falun): ”Att kultivera munnen, som Buddha-läran talar om, betyder att det mänskliga talet är helt styrt av ens mentala medvetande. Då skulle det här mentala medvetandet vara målmedvetet. Om ens mentala medvetande självt vill tänka lite, uttrycka någonting, göra någonting, eller styra de mänskliga sensoriska organen och de fyra lemmarna, skulle det förmodligen bli ett fasthållande bland de vanliga människorna”. Tidigare hade jag försökt att förstå och applicera denna princip i konflikter och korrigera mitt eget beteende enligt denna princip. Jag förvånades över att se att det förmådde mig att hantera en situation i det verkliga livet med ett välvilligt hjärta.

Under Fa-studierna den dagen läste vi föreläsning fyra. Till en början kunde jag inte koncentrera mig på studierna. Jag hade en önskan att dela med mig av min förståelse av relationen mellan sjukdom och karma och att kultivera munnen. Dessa ämnen behandlades inte i denna föreläsning så jag tänkte på hur jag skulle kunna finna en öppning. Ganska snart insåg jag att detta inte var respektfullt gentemot Fa. Jag insåg att ett fasthållande som jag tidigare haft var att alltid vilja rätta andra. Jag fokuserade sedan på Fa-studierna.

Plötsligt såg jag en mening som gjorde det möjligt för mig att dela med mig av mina tankar. Jag talade på ett lugnt och rofyllt sätt om hur jag lyckats överskrida mina mänskliga begrepp genom de principer jag upplysts till. Jag har tidigare också alltid känt mig upprörd p.g.a. mitt otåliga sinnelag. Jag förstod inte varför andra alltid lyckades vända på mina ord till någonting dåligt, men tack vara den här erfarenheten förstod jag Mästarens ord: ”När ditt hjärta oftast är harmoniskt och barmhärtigt så får du tid och utrymme att sakta ner och tänka när du plötsligt möter ett problem. Om du jämt tänker på att tävla om någonting med andra skulle jag säga att du börjar bråka med andra så fort det finns ett problem, det är säkert så” (från ”Omvandling av karma”, föreläsning fyra i Zhuan Falun). Faktum är att mitt otåliga sinnelag inte var någonting naturligt och medfött utan kom från mina fasthållanden. Genom Fa-studier och kultivering förstod jag att vi tar ”ett språng ut ur den vanliga människans nivå” (från ”Att genuint bringa människor mot höga nivåer”, föreläsning ett i Zhuan Falun). När vi gör framsteg känner vi oss glada och önskar ivrigt att andra också kunde göra framsteg, men ibland krävs det en lång omväg innan vi kan upplysas till dessa impulser till framsteg. Vi föreslår då andra utövare att inte göra samma misstag, ta samma omväg, därför att vi vill att de också snabbt ska göra framsteg, men Mästaren talar om för oss i ”Att kultivera munnen” (föreläsning åtta i Zhuan Falun): ”Låt oss tala om någonting vanligt, som att jag vill göra det här eller det där, och den här saken borde nu göras på det här sättet eller på det där sättet, vilket förmodligen skulle skada någon oavsiktligt. Eftersom de personliga konflikterna alla är mycket komplicerade kan man skapa karma oavsiktligt”.

Att erbjuda ett gott råd är det sanna syftet med att dela erfarenheter med andra. Vi vill verkligen vad som är bäst för andra så att de snabbt kan göra framsteg i kultiveringen, men om vi själva bär på fasthållanden, inte har ett tillräckligt rent hjärta, så kan andra inte förstå vår vänliga avsikt och istället uppstår konflikter. Därför förstår jag betydelsen av att tala utifrån ett barmhärtigt och medkännande hjärta. Bara när vi inte har några dolda avsikter kan våra välvilliga ord nå syftet att mana andra att göra bättre ifrån sig.

Källa: http://www.pureinsight.org/sci/sci/eng/newscontent.asp?ID=14749

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.