Falun Dafa skänker mig stabilitet

Jag upplever världen som så stimulerande att jag lätt far iväg från mig själv och flyger in i något eller någon annan. Det är mycket lätt att jag ägnar mig åt dagdrömmeri, att jag lämnar mig själv och låter tankarna vandra iväg, ett försvagande tillstånd som inbjuder till ytterligare slöhet och disintegration. Min kropp tappar också sin spänst i takt med att mitt sinne blir svagt. I detta läge behöver jag utbildning.

Falun Dafa har en metod för både kropp och sinne, en fullständig utbildning av hela människan, kroppen får tillbaka sin spänst, sinnet hittar tillbaka till huvudet.

Falun Dafa berör alla de olika delar som utgör en psyko-fysisk människa, dvs. kropp, mentalitet, själ, sinne, balans, integration, social funktion för att bara nämna några saker. Det engelska ordet för utbildning, education, betyder att leda ut.

Falun Dafa leder mig från virrvarr till närvaro, från kollaps till integration. Falun Dafa skänker mig stabilitet.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.