Lycka, välgång och Vajra-kroppen

Lycka! Ordet “lycka” kan inte till fullo uttrycka vad jag känner. Det är som att vara ljus, klar, tyst, uppfylld och underbar. Mästaren sade att Dafa-utövare kan kultivera fram en oförstörbar Vajra-kropp. Ibland kan jag känna denna kropp, den är som transparent diamant som strålar gyllene ljus, tystnad, värme, lugn och oförstörbarhet.

Jag tror att första gången jag upplevde detta var då min man opponerade sig mot ett av mina åtaganden. Jag lyssnade till honom och till min förvåning var jag inte alls upprörd. Dessutom kände jag mitt sinne bli mer och mer lugnt och mitt hjärta fylldes av barmhärtighet. När jag blev medveten om detta kunde jag inte hjälpa att tänka, ”Wow, det här är kultivering, detta är det verkliga syftet med att vara en utövare”. Du kan kanske föreställa dig hur djupt rörd jag var av Dafas storslagenhet. Jag upplevde verkligen känslan av att vara i Vajra och den stora lyckan av att få vara en utövare. Det är en känsla som är mer fridfull, enorm, djupsinnig och innerlig än den lycka som vanliga människor upplever. Den lycka som de vanliga människorna upplever är så liten och ytlig i jämförelse.

En gång när min son satt framför mig, påverkad av min moderliga energi, korsade han sina ben och härmade mig när jag sände upprätta tankar. Plötsligt rusade hans far in i rummet, likt en storm och började skälla ut mig. Trots det, kändes mitt sinne lugnt och stilla. Nästa dag sade han till mig att han hade kommit att inse att modern vetenskap hade ett stort problem. Den lade ingen vikt vid människors moral.

Vid ett annat tillfälle verkade det som om cheferna på mitt jobb krävde för mycket av mig. Jag såg på henne med en tanke om att en vanlig människas liv är precis som en marionettdocka som styrs av någon annan. Vad som sedan hände var något som var arrangerat för mig i syfte att förbättra mitt Xinxing. Medkänslan steg inom mig och jag insåg att Mästaren ville att jag skulle vara mer strikt med mig själv.

Vanliga människors glädje kräver mycket understöd. Om det plötsligt skulle inträffa något är glädjen borta likt torra löv när det blåser. Som en Dafa-utövare, i en sådan svår omgivning – Dafa förföljs, missförstånd och många andra svårigheter – har jag gradvis lärt mig vad verklig glädje är. En genuin Dafa-utövare är verkligen oförstörbar.

Jag har kunnat gå igenom många prövningar och svåra stunder genom att läsa Mästarens Zhuan Falun. Efter dessa vedermödor har jag brutit mig ur mitt skal för att nå bortom.

Fastän jag fortfarande konfronteras med min själviskhet och olika prövningar dagligen, vet jag att jag kommer närmare och närmare detta skinande rike. I detta rike finns inget hat, ingen klagan, ingen orättvisa, ingen misstänksamhet eller tävlingsmentalitet. Det finns bara renhet, ljus och förundran. Jag har inte nått dit än, men dessa erfarenheter jag nämnde tidigare är fullt tillräckligt för att jag från djupet av mitt hjärta ska säga, ”Kultivering är underbart”.

Första gången jag läste Zhuan Falun visste jag att jag funnit vad jag letat efter. Jag började emellertid inte att kultivera på en gång, eftersom jag kände att en utövare måste ha styrkan att gå igenom prövningar. För att bli en samvetsgrann utövare var jag tvungen att lägga boken åt sidan och samla energi i sinnet. Jag tänkte att när jag bestämmer mig för att vara en genuin utövare så kommer jag att vara det! Ett år senare läste jag om Zhuan Falun. Jag kunde inte vänta längre, jag kände att jag var redo. Jag insåg att om man kan erhålla Fa så är man verkligen lyckosam. Bara när vi följer Dafas krav för att förbättra vårt Xinxing kan Mästaren ge oss de bästa av saker. Senare insåg jag att Mästaren ger det bästa till de som inte strävar efter något annat än ”Sanning-Medkänsla-Tålamod”.

Under de tre senaste åren har jag bland de skiftande scenerna i människovärlden insett att som utövare kan man gå igenom dessa våldsamma stormar med fattning. Vad för slags bekymmer kan de onda ställa till med? Mästaren kontrollerar allting. Vad vi behöver göra är att förstå den inre meningen av Fa. När vi når det nya kosmos standard kommer utrotandet av det onda att ske på ett ögonblick. Låt oss kämpa hårdare för att nå denna dag så snart som möjligt, låta framtidens människor se, genom Dafa-lärjungarna, det oändligt skinande ljuset!


Översatt från:
http://www.pureinsight.org/sci/sci/eng/newscontent.asp?ID=14851

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.