Vad är det som är viktigt i sanningsklargörandet? Är det att övertyga eller att öka medkänslan?

Under en lång tid har jag undrat över hur att klargöra sanningen. Vilket är bättre, att tala från en hög nivå eller en lägre? Generellt sett borde den inte vara alltför hög för om den är alltför hög tenderar många människor som har lägre moral att ta avstånd. Varför är det då så att när många Dafa-lärjungar i Kina står inför polisen och talar om principer på en mycket hög nivå, så har polisen accepterat vad de sagt och samtyckt? Ofta tenderar människor att förstå en konversation från en låg nivå.

Varför argumenterar likväl då så många människor med Dafa-lärjungar och är ovilliga att ändra mening även om de inte kan försvara sin ståndpunkt?

Jag har alltid studerat Fa flitigt och försökt finna den bästa lösningen på hur att klargöra sanningen genom mina sanningsklargörande ansträngningar i det verkliga livet. Från tid till annan var inte effekterna alltför dåliga, men jag kände alltid att när jag svarade på några människors frågor var min önskan där men jag kunde inte utföra det jag hade föresatt mig att göra. Jag visste att jag inte hade upplyst mig till dessa frågors Fa-principer då jag inte klarade av att komma vidare i detta och denna oförmåga bara dröjde sig kvar.

En dag när jag lyckades ta mig igenom en prövning blev det plötsligt ett genombrott beträffande detta. Mitt xinxing uppgraderades och jag fick en djupare förståelse för den komplicerade och svåra verkligheten i Fa-upprätandet. Min visdom visade mig plötsligt hur man skulle klargöra sanningen. Allt blev mycket klart. Sanningsklargörande är utvidgandet av medkänslan till en kännande varelses liv!! Välvilja mot en person, osjälviskt, utan önskan, bara att vara vänlig mot någon med en fast och ren upprätt tanke att rädda personens värdefulla liv, vilket inbegriper att informera honom om den väg som är sanningen. Det är bara så enkelt. I denna uppgift finns ingen mental kollision eller skrytsamhet. Inte heller involverar det något logiskt resonemang eller argumentation på en xinxing-nivå som är identisk med den person man försöker rädda. När en persons hjärta har öppnats kommer sanningen och den sanningsenliga Fa att placeras mitt framför honom, vilket alla då kan känna igen.

Detta förklarar varför många lärljungar med låg utbildning i Kina kan använda sina ord för att förändra andras hjärtan. Vad de säger kanske inte är välformulerat med en vanlig människas mått, men det som får det att fungera är den fasta övertygelsen i deras sinnen att rädda kännande varelser. Hur orden uttrycks på ytan är egentligen oviktigt, men det som är viktigast av allt är sinnestillståndet när orden sägs. Dessutom, när sinnet är upprätt och fullt av medkänsla och omsorg om andra, flödar visheten ut i en rinnande ström och de ord som sägs går bortom och dessa ord fyller verkligen behovet hos den lyssnande parten.

För att kunna rädda en person måste vår förståelse och xinxing höjas bortom det mänskliga. Vår form och vårt sätt att tänka borde inte längre begränsas av den moderna mänsklighetens ram av logiska resonemang och argument. Dessutom, när Gudar och Buddhas räddar människor, även om de talar det mänskliga språket har de inga bindningar till den vardagliga världen. Därför föraktar de inte, kritiserar inte eller klagar över människor. Inte heller blir de känslosamma eller förlorar sig själva i logiska eller triviala frågor genom att gräva sig in i en tjurs horn. På samma sätt, när vi klargör sanningen med avsikten att bara utvidga medkänslan för andra, så känns det inte längre som om vi gör ett jobb. Inte heller kommer vi att bekymra oss om personliga intressen, bli missförstådda, trötta eller att ha för mycket att göra. Vi borde tänka oftare på hur Mästaren har behandlat var och en av oss och skyddat oss hela vägen ända tills idag.

Översatt från:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2002/3/30/14469.html
http://pureinsight.org/sci/sci/eng/newscontent.asp?ID=14804

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.