Belgien: Introducerar Falun Gong och avslöjar förföljelsen i Kina till lärare och studenter

Fredagen den 2 juni 2006 var Falun Gong-utövare från Belgien inbjudna till KTA teknikgymnasie för att, som en del i ett kulturprojekt, introducera Falun Gong för studenterna.

Under aktiviteterna delades fyrtio studenter in i två grupper. Utövarna introducerade först Falun Gong till den första gruppen studenter och demonstrerade sedan de fem övningarna. Den andra gruppen lyssnade samtidigt på ett tal om det kinesiska kommunistpartiets historia och dess förföljelse av Falun Gong. Efter en rast så bytte sedan de två grupperna plats.

En av lärarna förklarade hur Falun Gong förändrat hennes liv, redogjorde för Falun Gongs uppkomst och spridning i Kina samt om förföljelsen av Falun Gong som påbörjades av Jiang Zemin 1999. Informationen om förföljelsen var relaterat till sången “We want freedom for the people” av gruppen “Yellow Express”. Eleverna kunde förstå texten efter att ha läst den på engelska med tyska kommentarer. Sedan läste en utövare upp en artikel om hur KKP stjäl organ från Falun Gong-utövare medan de fortfarande lever och sedan kremerar kropparna.

När en av utövarna talade om hur de samlade namnunderskrifter för att hjälpa till att stoppa förföljelsen och få ett slut på organhandeln tog en av eleverna omedelbart fram en penna och antecknade internetadressen. Flera elever fortsatte att ställa frågor om förföljelsen.

Slutligen såg de en del av filmen “Sandstorm” tillsammans vilken gav ett djupt intryck. Skolan fick sedan filmen för att se klart vid ett senare tillfälle. Utövare visade även bilder på hur Falun Gong-utövare övade både i Kina och utomlands.

När lärarna senare blev tillfrågade om vad de tyckte om dagen sade de att den var mycket lyckad och att eleverna var mycket uppmärksamma.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a34058-article.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.