Dikt: Väntan

I varje andetag
varje dag.
I alla ting
på alla sätt.
Allt liv -
organiskt
eller
oorganiskt
har en mening.
Balansen finns,
och balansen hålls,
men
ta inte något
för givet -
allt finns här för dig
allt finns här för mig
vi är alla här för det
liv efter liv
väntar vi här på Dafa [den stora lagen]

Engelsk version: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4115

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.