Epoch Times Sverige: Falun Gong – farligaste frågan i dagens Kina

Under seminariet ”Understanding China”, i Stockholm den 11 september 2006 framfördes flera vittnesmål om den allvarliga människorättssituationen i Kina.

En kvinna bland åhörarna hävdade att samtliga 25 journalister som nappat på inbjudan från de kanadensiska utredarna David Kilgour och David Matas, som skrivit en rapport om anklagelserna om organstölder från Falun Gong-utövare i Kina*, om att undersöka sanningshalten i uppgifterna om handel med organ från Falun Gong-utövare, inte blivit beviljade visa av den kinesiska ambassaden när de ansökt om det.

Ulrika Engström på Svenska Dagbladet, som arbetat som journalist i Kina i fem år, svarade då:

-På Svd kände vi till organhandeln av Falun Gong-utövare redan i mars 2006, men vi bestämde oss för att det var för farligt för oss att undersöka uppgifterna närmare. Falun Gong är det absolut farligaste ämnet för oss att ta upp, och jag kunde bara inte göra det. Jag blev så glad när jag såg att andra hade gjort det här före mig sade hon och syftade på den oberoende undersökningen av David Kilgour och David Matas som intervjuat nyckelpersoner och genomfört en grundlig utredning av uppgifterna om organstölder, trots att inte de heller tilläts inresa i Kina.

Riksdagsledamot Helena Bargholtz har drivit frågan om Kina verkligen förtjänar de olympiska spelen. Hon menar att Kina är världens största diktatur och att regimen inte tolererar något de inte har kontroll över.

- Det är inte att förglömma och det är speciellt viktigt att nämna det för svenskarna som inte är medvetna om det här, sade Helena till åhörarna.

Erping Zhang, från Association for Asian Research, baserad i USA, som kommit för att berätta om den nya formen av kommunism, menade bland annat att den första diskrimineringen i Kina är den mellan de rika och de fattiga.

- Den kinesiska medelklassen har lika mycket pengar som vår medelklass har, men de har fått pengarna bara för att de går regeringens ärenden och de har ingen frihet utöver det partiet godkänner.

Wenyi Wang är läkare i USA och chefredaktör för en tidskrift om hälsa, samt språkrör för en organisation av kinesiska läkare som värnar om de mänskliga rättigheterna, berättade om vad hon kommit fram till genom att intervjua sjukhuspersonal i Kina, samt de källor som avslöjade brotten om organhandeln.

- Jag är här som läkare för att väcka uppmärksamhet för den här frågan och för att stå upp för dessa oskyldiga människors liv. Hon menade att de är svårt att tänka sig varifrån den plötsliga uppgången av organdonationer kommer om de inte är från ofrivilliga.

- Människor i Kina anser överlag att kroppsdelarna är en del av själen, och då vill de naturligt inte ge bort några kroppsdelar när de dör, menade hon.

* “Report Into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” kan läsas här: http://investigation.go.saveinter.net/


http://www.epochtimes.se/articles/2006/09/13/9947.html

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.