Skriftligt svar från Europarådet angående organstöld

Parlamentarikerna Charles Tannock, Simon Coveney och Edward Mc Millians har skrivit en skriftlig fråga till Europarådet:

Ämne: Anklagelser om organstölder i Kina

Den 6 juli publicerade David Matas och David Kilgour, bägge kanadensiska advokater, deras 'Rapport om anklagelserna om organskörd från Falun Gong-utövare i Kina' efter en oberoende undersökning av de mycket illavarslande berättelserna som läcker ut från Kina, där statliga instutitioner i Kina skördar organ från oskyldiga och levande Falun Gong-utövare, och tar livet av dem under processen. Därefter kremeras kropparna omedelbart för att förstöra bevisen och enligt anklagelserna pågår detta i stor omfattning och mycket systematiskt.

Organstölder från en särskild grupp individer strider mot alla internationella normer och den kinesiska regimen har obevekligt nekat till anklagelserna. Känner rådet till dessa allvarliga anklagelser, har det läst rapporten och kommer det att be EUs medlemssländers ambassader i Kina att undersöka det här närmare och återrapportera om det föreligger någon sanning i detta?


Här nedan följer svaret från Europarådet den 4 oktober 2006:

Rådet känner till anklagelserna om olaglig handel och organtransplantation. Under den senaste dialogen mellan EU och Kina, den 25 maj 2006, tog EU upp frågan om organstöld från avrättade fångar och bad om att få en förklaring av de nya reglerna gällande organtransplantation, som trädde i kraft den 1 juli 2006. Rådet känner till rapporterna om "organskörd" och kommer att fortsätta att lyfta frågan och tillhörande människorättsfrågor med de kinesiska myndigheterna. EU har upprepat visat sin oro över den kinesiska regleringen av religiös utövning och kommer att fortsätta ta upp de här frågorna vid nästa samtalsomgång som infaller i oktober 2006.

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.