Att Besöka ClearHarmony

Att Besöka ClearHarmony

Jag mottog ett e-mail för för ett par dagar sedan. Det föreslog att vi (Europoeiska utövare) fokuserade mer på ClearHarmony (Yuanming) hellre än ClearWisdom (Minghui). Jag tänkte på det och det verkade vettigt. Vi borde stödja den Europeiska hemsidan eftersom vi kultiverar i Europa. Även alla aktiviteter i Europa kommer att publiceras här.
Denna dagen, efter att jag startat datorn, gick jag först igenom mina e-mail, sedan gick jag till ClearWisdom. Jag läste några av artiklarna och gick sedan till PureInsight. Till sist, gick jag till ClearHarmony.
Varför var det så? Kanske var jag mer van att besöka ClearWisdom först? Efter att ha tänkt på det, kom jag fram till att jag besökte ClearWisdom först därför att det var mest artiklar. Mer information delades mellan utövarna.
I artikeln Från Mästaren till den Andra Dafa Konferensen i Ryssland, säger Mästare Li, ”Ni borde kommunicera med elever i andra länder ofta, uppmuntra varandra, och tillsammans göra flitiga framsteg.” [Oofficiell översättning /red] Hur kan vi utbyta idéer, förståelser och förbättra oss tillsammans om vi inte använder det redan tillgängliga medlet, ClearHarmony?
Om alla utövare i Europa börjar sända in artiklar och prioritera ClearHarmony så kan vi verkligen ”tillsammans göra flitiga framsteg”.
Jag hoppas att denna artikel kommer att hjälpa processen av ClearHarmonys spridande och vidare öppna kommunikations ”kanalerna” mellan utövare i Europa. Som en avslutning vill jag citera en dikt
av Mästare Li,

”Tillsammans flitiga framsteg,
Längre fram vägen ljus”
I Harmoni med Fa [Oofficiell översättning /red]

En Irländsk utövare

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.