Att kultivera i mörkret (en sonett)

Mitt i svårigheter, förlorad och ledsen
i veckor, mitt xinxing-höjning tvekar
mitt hjärta känns blockerat, men ändå ber jag i tysthet:
Kära zhu yuanshen (huvudmedvetande) - vakna och överensstäm med
det som Fa kräver, inte enligt det som är standard.
Min varje rörelse genljuder långt fram i tiden
Under den här storslagna epoken, är bekvämligheten ett brott -
även om jag vet detta, är mitt hjärta ensamt och övergivet.

Med upprätta tankar, klarnar mitt dunkla samvete:
En dizi (lärjunge) finner fasthållandet, hon känner sig egendomlig,
i det ögonblicket, kastar hon av sin rädsla
och lovar bestämt att förändras -
att meditera och att uthärda
att studera och att återvända till det som är rent.

Översatt från: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=433

Ni är välkomna att skriva ut och sprida allt innehåll på Clearharmony, men uppge gärna källan.